รับสมัครทีมงาน 3 ตำแหน่ง ด่วน !
 อัพเดท 21 พฤศจิกายน 2017            view 13,394
สวัสดิการ สำหรับพนักงาน The Act.
  ครบทดลองงาน 120 วัน บรรจุเป็นพนักงานประจำ
      พร้อมปรับเงินเดือนเพิ่มตามผลงาน
  ประกันสังคม
  พักร้อน
  เบี้ยเลี้ยง
  โบนัส
  คอมมิชชั่น
  ท่องเที่ยว
  ประกันชีวิต
  ชุดทำงาน
  ทำงาน จันทร์-เสาร์
  หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดตามประเพณี
ตำแหน่งที่เปิดรับ
  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร 1 อัตรา
  ผู้ช่วย Web Programmer 1 อัตรา
  เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร 1 อัตรา
เงินเดือน
15,000-17,000 บาท
ลักษณะงาน
1. ศึกษา - ออกแบบและพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ รวมถึงรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานภายในองค์กร
2. ศึกษา - ออกแบบและดูแล Online Campaign และ Online Activities ที่โดนใจวัยรุ่น
3. ประสานงาน ติดตามกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่ออัพเดตข้อมูล/ ข่าวสาร/ สาระ บนเว็บไซต์ทั้งหมด
4. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ และจัดทำรายงานสรุปต่าง ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์
5. จัดทำคู่มือการดูแลและใช้งานเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งอบรมการใช้งานให้กับพนักงาน
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
คุณสมบัติ
1. การศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขานิเทศศาสตร์, กลุ่มสาขาด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปอาทิ ออกแบบเว็บไซต์ วางแผนพัฒนาเว็บไซต์ ติดตามเว็บไซต์
3. มีประสบการณ์หรือมีความรู้ เกี่ยวกับเทรนด์วัยรุ่น วัยเรียน เกี่ยวกับการศึกษาหรืองานวิชาการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและวางแผนพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ และรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น
5. มีทักษะความถนัดในการใช้โปรแกรมในการออกแบบได้อย่างชำนาญ เช่น Photo Shop, Illustrator, Flash, Flash Video และโปรแกรมตัดต่อ Video ได้
6. มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และนำเสนอผลงานได้
7. มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี
8. มีทักษะบริหารจัดการงาน ทำงานเป็นทีม อดทนต่อความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
9. มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบสูง รวมถึงสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี
10. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดออนไลน์ หรือ มีทักษะ การดูแลและบริหารจัดการสื่อ Social Networkอาทิ Facebook, Line Official, Twitter,instagram, youtube channel จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร
สนใจ คลิกที่ปุ่ม สมัครงานนี้ เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบ Resume และ Portfolio ผลงานของคุณ
สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน คุณจินตนา 043-257-176 ต่อ 11
คำเตือน : ตำแหน่งงานนี้ ไม่รับข้อมูลสมัครงานทางไปรษณีย์และวิธีการ walk-in
ผู้ช่วย Web Programmer 1 อัตรา
เงินเดือน
16,000-18,000 บาท
ลักษณะงาน
พัฒนาโปรแกรม Web Application
ดัดแปลงหรือต่อยอดโปรแกรมของบริษัทที่มีอยู่แล้วให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
ปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมายตามความถี่ที่กำหนด
เขียนคู่มือหรือเอกสารประกอบงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี เกรด 2.50 ขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน
4. มีความคิดสร้างสรรค์ ใจเย็น อดทน ไฝ่รู้สิ่งใหม่ๆ เป็นคนรอบคอบ สามารถรักษาความลับได้เป็นอย่างดี
5. สามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP, ASP, ASP.NET, JavaScript, HTML, CSS , Jquery ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูล สามารถใช้งาน SQL Server/ MS Access ได้

* สามารถพัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive Web Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
** มีความรู้เกี่ยวกับ LAN / Network / Internet จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร
สนใจ คลิกที่ปุ่ม สมัครงานนี้ เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบ Resume และ Portfolio ผลงานของคุณ
สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน คุณจินตนา 043-257-176 ต่อ 11
คำเตือน : ตำแหน่งงานนี้ ไม่รับข้อมูลสมัครงานทางไปรษณีย์และวิธีการ walk-in
เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา
เงินเดือน
12,000 - 15,000 บาท (ครบทดลองปรับเพิ่ม)
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานด้านการตลาด/การขาย/การประชาสัมพันธ์ และงานบริการ
2. จัดงานโครงการ-กิจกรรมต่างๆ
3. เน้นการประสานงาน-ติดต่อน้องนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
4. ออกพบลูกค้า ออกตลาดประชาสัมพันธ์สินค้า-บริการ
คุณสมบัติ
1. ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
2. ปริญญาตรี เกรด 2.50 ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานการตลาด หรือการขาย หรือการบริการ มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ซื่อสัตย์ ขยัน มีความรอบคอบ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
5. มนุษยสัมพันธ์เยี่ยม และมีทักษะการพูดจาที่ดี
6. มีภาวะผู้นำ ชอบการทำงานเป็นทีม
7. รักความก้าวหน้า สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้ในทุกสถานการณ์
8. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้ จะพิจารณาพิเศษ
9. ขับรถยนต์ เกียร์ธรรมดาได้ พร้อมมีใบขับขี่
10. เคยเป็นนักกิจกรรม-งานสันทนาการช่วงเรียน หรือเป็นพิธีกรมาก่อน พิจารณาพิเศษ


สมัคร
สนใจ คลิกที่ปุ่ม สมัครงานนี้ เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบ Resume และ Portfolio ผลงานของคุณ
สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน คุณจินตนา 043-257-176 ต่อ 11
คำเตือน : ตำแหน่งงานนี้ ไม่รับข้อมูลสมัครงานทางไปรษณีย์และวิธีการ walk-in
แผนที่ ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น (สถาบัน The Act.)
ดาวน์โหลดแผนที่