รับสมัครทีมงาน 2 ตำแหน่ง ด่วน !
 อัพเดท 22 กุมภาพันธ์ 2018            view 13,948
สวัสดิการ สำหรับพนักงาน The Act.
  ครบทดลองงาน 120 วัน บรรจุเป็นพนักงานประจำ
      พร้อมปรับเงินเดือนเพิ่มตามผลงาน
  ประกันสังคม
  พักร้อน
  เบี้ยเลี้ยง
  โบนัส
  คอมมิชชั่น
  ท่องเที่ยว
  ประกันชีวิต
  ชุดทำงาน
  ทำงาน จันทร์-เสาร์
  หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดตามประเพณี
ตำแหน่งที่เปิดรับ
  Digital Marketing 2 อัตรา
  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร 1 อัตรา
Digital Marketing 2 อัตรา
เงินเดือน
ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ลักษณะงาน
1. ดูแลสื่อ Social Media องค์กร อาทิ Facebook, Line@, IG เว็บไซต์ และอื่น ๆ
2. คิด - สร้างสรรค์ และออกแบบโฆษณา สำหรับการตลาดออนไลน์ผ่าน Social Media (Facebook, Line@, IG, เว็บไซต์ และอื่น ๆ )
3. Monitor กิจกรรม และความเคลื่อนไหว ใน Social Media
4. วิเคราะห์แบรนด์ หรือสินค้าและคู่แข่ง เพื่อกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
5. ทำให้มั่นใจว่าทุกงานที่ออกแบบมา มีความเป็นแบรนด์ และตอบสนองต่อนโยบายขององค์กร
6. สร้างโฆษณา บทความเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สร้างบทความโฆษณา และแคมเปญสำหรับการตลาดออนไลน์
7. ดูแลหลังการให้บริการลูกค้า และทำรายงานการติดตามประสานงานกับลูกค้า
8. ทำสรุปประเมิน วิเคราะห์ รายงานผล การทำงานของสื่อ Social Media ช่องทางต่างๆ
9. พัฒนา และติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก และ Online Partner
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. อายุ 27 - 35 ปี (ไม่จำกัดเพศ)
2. จบปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์การทำงานด้าน Social Media และการตลาดออนไลน์ (Facebook, Line@ และ Google Adwords) ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีผลงานอ้างอิงได้ชัดเจน
4. มีความรู้และประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม illustrator, Photoshop และโปรแกรมด้าน graphic design
5. มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย และมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสารและนำเสนอ
7. มีความอดทน ในการทำงานและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
8. มีทักษะและประสบการณ์ด้านบริการ และการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร
สนใจ คลิกที่ปุ่ม สมัครงานนี้ เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบ Resume และ Portfolio ผลงานของคุณ
สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน คุณจินตนา 043-257-176 ต่อ 11
คำเตือน : ตำแหน่งงานนี้ ไม่รับข้อมูลสมัครงานทางไปรษณีย์และวิธีการ walk-in
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร 1 อัตรา
เงินเดือน
ตามตกลง
ลักษณะงาน
1.บริหารจัดการ/วางแผนงาน แผนกวิชาการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามนโยบายขององค์กร
2.สร้างการวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วยระบบข้อมูลและการจัดการสารสนเทศข่าวสารวิชาการ
3.สรรหาข่าวสารและข้อมูลต่างๆที่มีคุณภาพในเรื่องโควตา การสอบต่างๆตามมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของภาคอีสาน
4.ออกแบบ จัดทำ และรวบรวม วิเคราะห์ข่าวสาร ด้านการศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆขององค์กร อาทิ website ฯลฯ
5.สร้างระบบการจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่างๆให้มีบูรณาการเชื่อมโยง และส่งเสริมต่อกัน ในทุกๆด้านอาทิการประสานงาน การให้บริการวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก
คุณสมบัติ
1.ชาย-หญิง อายุ 30-40 ปี
2.วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา GPA 2.75 ขึ้นไป
3.มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง ชอบงานที่ท้าทาย
4.มีทักษะ ด้านการสืบค้นข้อมูลด้านการศึกษา/การเรียน ได้อย่างดีเยี่ยม
5.สามารถใช้โปรแกรม MS office และโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องได้ดี
6.มีประสบการณ์การทำข่าวงานวิชาการ/ประชาสัมพันธ์มาก่อน
7.ประสบการณ์การบริหารงานในระดับ หัวหน้างานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
8.หากช่วงการศึกษา เป็นนักกิจกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร
สนใจ คลิกที่ปุ่ม สมัครงานนี้ เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบ Resume และ Portfolio ผลงานของคุณ
สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน คุณจินตนา 043-257-176 ต่อ 11
คำเตือน : ตำแหน่งงานนี้ ไม่รับข้อมูลสมัครงานทางไปรษณีย์และวิธีการ walk-in
แผนที่ ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น (สถาบัน The Act.)
ดาวน์โหลดแผนที่