ข้อสอบ O-NET อังกฤษ + เฉลย ปี58 (ล่าสุด)
ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย เป็นข้อสอบจริง จาก สทศ. ที่เปิดให้น้อง ๆ สมาชิกเว็บไซต์ The Act. ดาวน์โหลดเก็บไว้ ทบทวนก่อนลงสนามสอบจริง