Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ผ่ารับตรงร่วม ม.เกษตรฯ 57 ใช้ 7 วิชาสามัญ จำนวนคนเปิดอ่าน 20,382 ครั้ง

                                                                          
 
 
ข่าวในหมวดนี้

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ เปิดรับตรง ปี5...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดโอกาสให้น้องที่มีใจรักสัตว์ สนใจที่จะดูแลสัตว์ ให้เข... (2022)

รับเยอะ! มจพ. เปิดรับโครงการสมทบพิเศษ ปี59 (...

ถึงแม้แอดมิชชั่นจะปิดระบบไปแล้ว แต่ก็ยังมีบางมหาวิทยาลัยที่ยังคงเปิดโครงการรับตรงอยู่ หนึ่งในน... (2931)

ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับตรงภาคพิเศษและภาคสมทบ ปี59...

สวัสดีเด็กอีสาน น้องๆคนไหนที่อยากเรียนมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน อยู่ในภาคของตัวเอง รีบตามมาทางนี้เลย... (929)

น่าสน! ม.พะเยา รับเพิ่มแพทย์แผนจีน ปี59 (จำนว...

มหาวิทยาลัยพะเยา มีโครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม... (833)

คณะทันตแพทยฯ มศว เปิดรับตรง 59 (จำนวนรับ 30 ค...

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติมในโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการอุดม... (3958)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ม.เกษตร ปีการศึกษา 57 โดยรับจาก 4 วิทยาเขต 27 คณะ จำนวน 4,824 คน สำหรับปีนี้มีอะไรแปลกใหม่พอสมควร หลังจากศึกษาข้อมูลอยู่นานผ่ารับตรงร่วม ม.เกษตรฯ 57 ใช้ 7 วิชาสามัญ

 

            มาแล้วครับ สำหรับโครงการรับตรงของ ม.เกษตร ปีการศึกษา 57 โดยรับจาก 4 วิทยาเขต 27 คณะ จำนวน 4,824 คน สำหรับปีนี้มีอะไรแปลกใหม่พอสมควร หลังจากศึกษาข้อมูลอยู่นาน ก็พอสรุปได้ว่า จากเดิมที่ ม.เกษตรจะให้แต่ละวิทยาเขต เป็นผู้คัดเลือกนักเรียนเอง โดยกฎเกณฑ์อาจแตกต่างกันตามคณะสาขาและพื้นที่ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ได้นักเรียนไม่มีคุณภาพ อาจเป็นผลเสียทำให้มหาวิทยาลัย ได้นิสิตที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาศึกษา ซึ่งจะเป็นผลทำให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่ด้อยคุณภาพออกสู่สังคม และกลายเป็นที่มาของคำว่า รับตรงร่วม (ตอนแรกเข้าใจว่ารับร่วมกับ ม.อื่นๆ) คือใช้ระบบการคัดเลือก เหมือนกันทุกวิทยาเขต โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

 

1.GPA 5 เทอม

2.คะแนนสอบจาก 7 วิชาสามัญ

3.คะแนนสอบ GAT-PAT รอบ 1/57


ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการดำเนินงานจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น4 วิทยาเขต คือ

2.1 วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

2.2 วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

2.3 วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2.4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

เรามาดูกันต่อเลยนะครับ ว่าแต่ละวิทยาเขตนั้น เปิดรับสาขาอะไรบ้างและรับจำนวนเท่าไร 

 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

-          คณะเกษตร เปิดรับ 250 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะประมง เปิดรับ 142 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะวนศาสตร์ เปิดรับ 60 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับ 360 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ 1017 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C / GAT*+PAT1* + PAT3*

-          คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับ 10 คน / เกรด ≥ 2.0 / วิชาที่สอบ T+S+E+M / PAT5

-          คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับ 180 คน / เกรด ≥ 2.0-2.5/ วิชาที่สอบ T+S+E+M / GAT*+PAT1*

-          คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับ 60 คน / เกรด ≥ 3.2-3.5/ วิชาที่สอบ T+S+E+M*+P*+C*+B*                                                         / GAT*+PAT1*+PAT2*+PAT7*

-          คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับ 30 คน / เกรด ≥ 3.0 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับ 135 คน / เกรด ≥ 2.75 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับ 255 คน / เกรด ≥ 3.0 / วิชาที่สอบ T+S+E / GAT+PAT1*+PAT7*

-          คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับ 200 คน / เกรด ≥ 3.0 / วิชาที่สอบ T+S+E+M / GAT+PAT1

-          คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เปิดรับ 60 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะสิ่งแวดล้อม เปิดรับ 20 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B 

วิทยาเขตกำแพงแสน

 

-          คณะเกษตร เปิดรับ 80 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ 68 คน / เกรด ≥ 2.5-2.75 / วิชาที่สอบ E+M+P+C/ PAT1*+PAT3*

-          คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เปิดรับ 35 คน / เกรด ≥ 2.0-3.0 /                                                                                      วิชาที่สอบ T+S+E/GAT+PAT1*+PAT2*+PAT3*+PAT5*

-          คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดรับ 137 คน / เกรด ≥ 2.0-3.0 /                                                                                     วิชาที่สอบ T*+S*+E+M+P*+C*+B*/GAT+PAT1*+PAT2*

-          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดรับ 10 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

วิทยาเขตศรีราชา

 

-          คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับ 560 คน / เกรด ≥ 2.0 / วิชาที่สอบ T+S+E+M / GAT+PAT1

-          คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับ 80 คน / เกรด ≥ 3.0 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ 60 คน / เกรด ไม่จำกัด / วิชาที่สอบ E+M+P+C/ GAT*+PAT1*+PAT3*

-          คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับ 40 คน / เกรด ≥ 2.5/ วิชาที่สอบ T+S+E+M

-          วิทยาลัยพานิชนาวีนานาชาติ เปิดรับ 20 คน / เกรด ≥ 2.5/ วิชาที่สอบ E+M+C+P 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

 

-          คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรม เปิดรับ 200 คน / เกรด ≥ 2.5/ วิชาที่สอบ E+M+C+P+B

-          คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เปิดรับ 510 คน / เกรด ≥ 2.5/ วิชาที่สอบ E+M+C+P+B* / PAT1*+PAT3*

       -          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เปิดรับ 290 คน / เกรด ≥ 2.5/ วิชาที่สอบ T+S+E+M / GAT+PAT1*

 

ขอบคุณข้อมูลที่มา http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 6/7/2556 12:01:04 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net