Points to companies encouraging payday loan experience any offer.
 
Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ผ่ารับตรงร่วม ม.เกษตรฯ 57 ใช้ 7 วิชาสามัญ จำนวนคนเปิดอ่าน 15,213 ครั้ง
ให้คะแนนข่าวนี้
Score: 0 Vote: 0 Level: 0


ข่าวในหมวดนี้

รับตรง คณะสถาปัตย์ ม.ศิลปากร ’ 58 (รับ 40 คน)

มาแล้วจ้า... รับตรงคณะสถาปัตย์ มาอีกแล้ว จะบอกว่าช่วงนี้สถาปัตย์เยอะมากๆ และรอบนี้ก็เป็นมหาวิท... (54)

เคลียร์ชัดๆ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ 18 มหาลั...

ทำความเข้าใจ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ 18 มหาลัย โดยจะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่า... (266)

มาแล้ว! รับตรงคณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง’58

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ ... (236)

มาแล้ว! รับตรง มหิดล 58 (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์แ...

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศ... (497)

7 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ เนื้อหาไหนออกบ่อยสุด

นนี้จะพาน้องๆมาตีแผ่เนื้อหาข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 7 วิชาสามัญ ที่ แพทย์ กสพท. หรือ รับตรงมหาลัยชั้น... (436)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ม.เกษตร ปีการศึกษา 57 โดยรับจาก 4 วิทยาเขต 27 คณะ จำนวน 4,824 คน สำหรับปีนี้มีอะไรแปลกใหม่พอสมควร หลังจากศึกษาข้อมูลอยู่นานผ่ารับตรงร่วม ม.เกษตรฯ 57 ใช้ 7 วิชาสามัญ

 

            มาแล้วครับ สำหรับโครงการรับตรงของ ม.เกษตร ปีการศึกษา 57 โดยรับจาก 4 วิทยาเขต 27 คณะ จำนวน 4,824 คน สำหรับปีนี้มีอะไรแปลกใหม่พอสมควร หลังจากศึกษาข้อมูลอยู่นาน ก็พอสรุปได้ว่า จากเดิมที่ ม.เกษตรจะให้แต่ละวิทยาเขต เป็นผู้คัดเลือกนักเรียนเอง โดยกฎเกณฑ์อาจแตกต่างกันตามคณะสาขาและพื้นที่ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ได้นักเรียนไม่มีคุณภาพ อาจเป็นผลเสียทำให้มหาวิทยาลัย ได้นิสิตที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาศึกษา ซึ่งจะเป็นผลทำให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่ด้อยคุณภาพออกสู่สังคม และกลายเป็นที่มาของคำว่า รับตรงร่วม (ตอนแรกเข้าใจว่ารับร่วมกับ ม.อื่นๆ) คือใช้ระบบการคัดเลือก เหมือนกันทุกวิทยาเขต โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

 

1.GPA 5 เทอม

2.คะแนนสอบจาก 7 วิชาสามัญ

3.คะแนนสอบ GAT-PAT รอบ 1/57


ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการดำเนินงานจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น4 วิทยาเขต คือ

2.1 วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

2.2 วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

2.3 วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2.4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

เรามาดูกันต่อเลยนะครับ ว่าแต่ละวิทยาเขตนั้น เปิดรับสาขาอะไรบ้างและรับจำนวนเท่าไร 

 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

-          คณะเกษตร เปิดรับ 250 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะประมง เปิดรับ 142 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะวนศาสตร์ เปิดรับ 60 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับ 360 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ 1017 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C / GAT*+PAT1* + PAT3*

-          คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับ 10 คน / เกรด ≥ 2.0 / วิชาที่สอบ T+S+E+M / PAT5

-          คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับ 180 คน / เกรด ≥ 2.0-2.5/ วิชาที่สอบ T+S+E+M / GAT*+PAT1*

-          คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับ 60 คน / เกรด ≥ 3.2-3.5/ วิชาที่สอบ T+S+E+M*+P*+C*+B*                                                         / GAT*+PAT1*+PAT2*+PAT7*

-          คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับ 30 คน / เกรด ≥ 3.0 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับ 135 คน / เกรด ≥ 2.75 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับ 255 คน / เกรด ≥ 3.0 / วิชาที่สอบ T+S+E / GAT+PAT1*+PAT7*

-          คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับ 200 คน / เกรด ≥ 3.0 / วิชาที่สอบ T+S+E+M / GAT+PAT1

-          คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เปิดรับ 60 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะสิ่งแวดล้อม เปิดรับ 20 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B 

วิทยาเขตกำแพงแสน

 

-          คณะเกษตร เปิดรับ 80 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ 68 คน / เกรด ≥ 2.5-2.75 / วิชาที่สอบ E+M+P+C/ PAT1*+PAT3*

-          คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เปิดรับ 35 คน / เกรด ≥ 2.0-3.0 /                                                                                      วิชาที่สอบ T+S+E/GAT+PAT1*+PAT2*+PAT3*+PAT5*

-          คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดรับ 137 คน / เกรด ≥ 2.0-3.0 /                                                                                     วิชาที่สอบ T*+S*+E+M+P*+C*+B*/GAT+PAT1*+PAT2*

-          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดรับ 10 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

วิทยาเขตศรีราชา

 

-          คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับ 560 คน / เกรด ≥ 2.0 / วิชาที่สอบ T+S+E+M / GAT+PAT1

-          คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับ 80 คน / เกรด ≥ 3.0 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ 60 คน / เกรด ไม่จำกัด / วิชาที่สอบ E+M+P+C/ GAT*+PAT1*+PAT3*

-          คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับ 40 คน / เกรด ≥ 2.5/ วิชาที่สอบ T+S+E+M

-          วิทยาลัยพานิชนาวีนานาชาติ เปิดรับ 20 คน / เกรด ≥ 2.5/ วิชาที่สอบ E+M+C+P 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

 

-          คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรม เปิดรับ 200 คน / เกรด ≥ 2.5/ วิชาที่สอบ E+M+C+P+B

-          คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เปิดรับ 510 คน / เกรด ≥ 2.5/ วิชาที่สอบ E+M+C+P+B* / PAT1*+PAT3*

       -          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เปิดรับ 290 คน / เกรด ≥ 2.5/ วิชาที่สอบ T+S+E+M / GAT+PAT1*

 

ขอบคุณข้อมูลที่มา http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/


ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 6/7/2556 12:01:04 -

เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net