Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ผ่ารับตรงร่วม ม.เกษตรฯ 57 ใช้ 7 วิชาสามัญ จำนวนคนเปิดอ่าน 21,586 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

มาแล้ว เกณฑ์การรับ ม.ศิลปากร รอบที่ 3 รับตรงร...

มาแล้ว เกณฑ์การรับ ม.ศิลปากร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ผ่าน ทปอ. TCAS พิจารณาผลการสอบ 9 วิชาสามัญ... (37)

เช็คจำนวนรับ เกณฑ์คัดเลือก รอบที่ 3 ม.บูรพา T...

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เผยเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันผ่าน ทปอ. ประจำปีการศึก... (38)

ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเกณฑ์การรับ รอบที่ 3 TCAS...

ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเกณฑ์การรับ รอบที่ 3 TCAS (9 คณะ/สาขา 525 คน) คณะ/สาขาไหนใช้เกณฑ์คะแนนอะไร... (67)

ลาดกระบัง เปิดรับ รอบที่ 3 TCAS ใช้เกณฑ์คะแนน...

ลาดกระบัง เปิดรับ รอบที่ 3 TCAS ใช้เกณฑ์คะแนน GAT/PAT เท่านั้น เปิดรับทั้งหมด 8 คณะ 4 วิทยาลัย... (95)

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับรอบ Admissions ปีกา...

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับรอบ Admissions ปีการศึกษา 2561 ระดับ ป.ตรี, ต่ำกว่า ป.ตรี และหลักสูต... (2811)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ม.เกษตร ปีการศึกษา 57 โดยรับจาก 4 วิทยาเขต 27 คณะ จำนวน 4,824 คน สำหรับปีนี้มีอะไรแปลกใหม่พอสมควร หลังจากศึกษาข้อมูลอยู่นานผ่ารับตรงร่วม ม.เกษตรฯ 57 ใช้ 7 วิชาสามัญ

 

            มาแล้วครับ สำหรับโครงการรับตรงของ ม.เกษตร ปีการศึกษา 57 โดยรับจาก 4 วิทยาเขต 27 คณะ จำนวน 4,824 คน สำหรับปีนี้มีอะไรแปลกใหม่พอสมควร หลังจากศึกษาข้อมูลอยู่นาน ก็พอสรุปได้ว่า จากเดิมที่ ม.เกษตรจะให้แต่ละวิทยาเขต เป็นผู้คัดเลือกนักเรียนเอง โดยกฎเกณฑ์อาจแตกต่างกันตามคณะสาขาและพื้นที่ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ได้นักเรียนไม่มีคุณภาพ อาจเป็นผลเสียทำให้มหาวิทยาลัย ได้นิสิตที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาศึกษา ซึ่งจะเป็นผลทำให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่ด้อยคุณภาพออกสู่สังคม และกลายเป็นที่มาของคำว่า รับตรงร่วม (ตอนแรกเข้าใจว่ารับร่วมกับ ม.อื่นๆ) คือใช้ระบบการคัดเลือก เหมือนกันทุกวิทยาเขต โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

 

1.GPA 5 เทอม

2.คะแนนสอบจาก 7 วิชาสามัญ

3.คะแนนสอบ GAT-PAT รอบ 1/57


ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการดำเนินงานจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น4 วิทยาเขต คือ

2.1 วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

2.2 วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

2.3 วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2.4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

เรามาดูกันต่อเลยนะครับ ว่าแต่ละวิทยาเขตนั้น เปิดรับสาขาอะไรบ้างและรับจำนวนเท่าไร 

 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

-          คณะเกษตร เปิดรับ 250 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะประมง เปิดรับ 142 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะวนศาสตร์ เปิดรับ 60 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับ 360 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ 1017 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C / GAT*+PAT1* + PAT3*

-          คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับ 10 คน / เกรด ≥ 2.0 / วิชาที่สอบ T+S+E+M / PAT5

-          คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับ 180 คน / เกรด ≥ 2.0-2.5/ วิชาที่สอบ T+S+E+M / GAT*+PAT1*

-          คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับ 60 คน / เกรด ≥ 3.2-3.5/ วิชาที่สอบ T+S+E+M*+P*+C*+B*                                                         / GAT*+PAT1*+PAT2*+PAT7*

-          คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับ 30 คน / เกรด ≥ 3.0 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับ 135 คน / เกรด ≥ 2.75 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับ 255 คน / เกรด ≥ 3.0 / วิชาที่สอบ T+S+E / GAT+PAT1*+PAT7*

-          คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับ 200 คน / เกรด ≥ 3.0 / วิชาที่สอบ T+S+E+M / GAT+PAT1

-          คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เปิดรับ 60 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะสิ่งแวดล้อม เปิดรับ 20 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B 

วิทยาเขตกำแพงแสน

 

-          คณะเกษตร เปิดรับ 80 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ 68 คน / เกรด ≥ 2.5-2.75 / วิชาที่สอบ E+M+P+C/ PAT1*+PAT3*

-          คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เปิดรับ 35 คน / เกรด ≥ 2.0-3.0 /                                                                                      วิชาที่สอบ T+S+E/GAT+PAT1*+PAT2*+PAT3*+PAT5*

-          คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดรับ 137 คน / เกรด ≥ 2.0-3.0 /                                                                                     วิชาที่สอบ T*+S*+E+M+P*+C*+B*/GAT+PAT1*+PAT2*

-          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดรับ 10 คน / เกรด ≥ 2.5 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

วิทยาเขตศรีราชา

 

-          คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับ 560 คน / เกรด ≥ 2.0 / วิชาที่สอบ T+S+E+M / GAT+PAT1

-          คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับ 80 คน / เกรด ≥ 3.0 / วิชาที่สอบ E+M+P+C+B

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ 60 คน / เกรด ไม่จำกัด / วิชาที่สอบ E+M+P+C/ GAT*+PAT1*+PAT3*

-          คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับ 40 คน / เกรด ≥ 2.5/ วิชาที่สอบ T+S+E+M

-          วิทยาลัยพานิชนาวีนานาชาติ เปิดรับ 20 คน / เกรด ≥ 2.5/ วิชาที่สอบ E+M+C+P 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

 

-          คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรม เปิดรับ 200 คน / เกรด ≥ 2.5/ วิชาที่สอบ E+M+C+P+B

-          คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เปิดรับ 510 คน / เกรด ≥ 2.5/ วิชาที่สอบ E+M+C+P+B* / PAT1*+PAT3*

       -          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เปิดรับ 290 คน / เกรด ≥ 2.5/ วิชาที่สอบ T+S+E+M / GAT+PAT1*

 

ขอบคุณข้อมูลที่มา http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 6/7/2556 12:01:04 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net