Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เผย! โควตา มข. 57 ปรับเพิ่ม-ลด จำนวนการรับ (มากกว่า 50 สาขาวิชา) จำนวนคนเปิดอ่าน 12,693 ครั้ง
ให้คะแนนข่าวนี้
ข่าวในหมวดนี้

170 คนเก่งสอบผ่านข้อเขียน แพทย์ มทส. 59 (ODOD...

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่นักศึกษาแพทย์ มทส ปี 59 ด้วยนะคะ ทาง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท... (597)

รับตรง คณะสถาปัตฯ ม.ขอนแก่น ปี 59 (โครงการนัก...

คณะสถาปัตยกรรมฯ ม.ขอนแก่น ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสู... (178)

มาแล้ว! รับตรง คณะสัตวแพทย์ มข. โครงการพิเศษ ...

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โ... (378)

ม.สุรนารี ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ โ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ประเภทโควตาวิชาเรียน... (1167)

ปริ้นยัง! ผังเลขที่นั่งสอบ โควตา มข. 59 (รอบท...

ที่เว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดระบบให้น้องๆ ... (2916)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ในรอบนี้เรามาพูดคุยกันต่อกับประเด็นนี้จ้า “เผย! โควตา มข. 57 ปรับเพิ่ม-ลด จำนวนการรับ (มากกว่า 50 สาขาวิชา)” ต้องบอกว่า ปีนี้โควตา มข. 57 เปิดรับจำนวนเยอะมากจริงๆ 

 

 

เผย! โควตา มข. 57 ปรับเพิ่ม-ลดจำนวนการรับ (มากกว่า 50 สาขาวิชา)

 

 

                กลับมาแล้วจ้า!กลับมาตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับน้องๆ หลังจากที่บทความที่แล้วพี่ดุ๊ยดุ่ย คนงาม แห่ง The Act. ได้นำ ตารางแสดงคณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 มาให้น้องๆได้เห็นกัน แล้วได้สรุป โควตา มข. 57! เปิดรับเพิ่ม 3 สาขาวิชา คลิ๊กอ่านที่นี่!

 

 

    

ในรอบนี้เรามาพูดคุยกันต่อกับประเด็นนี้จ้าเผย! โควตา มข. 57ปรับเพิ่ม-ลดจำนวนการรับ (มากกว่า 50 สาขาวิชา)

 

               ต้องบอกว่า ปีนี้โควตา มข. 57 เปิดรับจำนวนเยอะมากจริงๆ และด้วยจำนวนที่เปิดรับเยอะขึ้น จึงทำให้ต้องปรับเพิ่มจำนวนการรับในหลายๆสาขาวิชา และ ในหลายๆสาขาวิชา ก็มีการลดจำนวนการรับในรอบโควตานี้เช่นเดียวกัน และก็ยังมีหลายสาขาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับเลย เห่ยยยย!!อยากรู้แล้วใช่ปะ ว่ามีสาขาไหนบ้าง รับลองน้องที่อยากเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มข. รอบโควตานี้ มีช๊อค!!

 

 

 

 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนการรับนักศึกษา แต่ละสาขาวิชา ระหว่างโควตา มข. ปี 57 และ 56

 

 

 มีไรจะบอก! 

 

               จำนวนรับนักศึกษาโควตา มข. 57 (รวมวิทยาเขตหนองคาย) รับเฉพาะน้องลูกข้าวเหนียว 20 จังหวัด เปิดรับจำนวน 4,095 คน  ในส่วนของปี 56 ที่ผ่านมาเปิดรับเพียง 3,725 คน เพราะฉะนั้นในโควตา มข. ปี 57 เปิดรับนักศึกษามากว่าปี 56 มากถึง 370 คน

 

 

1. จำนวนสาขาวิชาที่ปรับเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาในโควตา มข. 57 มีจำนวนทั้งหมด 43 สาขาวิชา ซึ่งสาขาวิชาที่ปรับเพิ่มจำนวนการรับมากที่สุด 4 อันดับคือ

- รหัส 012 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โควตา มข. 57 เปิดรับ 250 คน ส่วนโควตา มข. 56 เปิดรับ 188 คน เพราะฉะนั้นโควตา มข. 57 เปิดรับเพิ่มขึ้นมากว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 62 คน

 

- รหัส 025 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแสดล้อม โควตา มข. 57 เปิดรับ 70 คน ส่วนโควตา มข. 56 เปิดรับ 40 คน เพราะฉะนั้นโควตา มข. 57 เปิดรับเพิ่มขึ้นมากว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 30 คน

 

- รหัส 013 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร โควตามข. 57 เปิดรับ 50 คน ส่วนโควตา มข. 56 เปิดรับ 24 คน เพราะฉะนั้นโควตา มข. 57 เปิดรับเพิ่มขึ้นมากว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 26 คน

 

- รหัส 109 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โควตา มข. 57เปิดรับ 70 คน ส่วนโควตา มข. 56 เปิดรับ 45 คน เพราะฉะนั้นโควตา มข. 57 เปิดรับเพิ่มขึ้นมากว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 25 คน

 

หมายเหตุ :อีก 39สาขาวิชาที่มีการปรับเปิดจำนวนรับปี 57 ในแต่ละสาขาวิชามีการปรับเพิ่มจำนวนตั้งแต่ 2 – 20 คน


           

2. จำนวนสาขาวิชาที่ปรับลดจำนวนการรับนักศึกษาในโควตา มข. 57 มีจำนวนทั้งหมด 16สาขาวิชา ซึ่งสาขาวิชาที่ปรับลดจำนวนการรับมากที่สุด 3 อันดับคือ

- รหัส 005 คณะพยาบาลศาสตร์โควตา มข. 57 เปิดรับเพียง 55 คน ส่วนโควตา มข. 56 เปิดรับ 100 คน เพราะฉะนั้นโควตา มข. 57 เปิดมีการลดจำนวนการรับในสาขานี้ จำนวน 45 คน เยอะมากๆ

 

- รหัส 034 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป โควตา มข. 57 เปิดรับเพียง 139 คน ส่วนโควตา มข. 56 เปิดรับ 157 คน เพราะฉะนั้นโควตา มข. 57 เปิดมีการลดจำนวนการรับในสาขานี้ จำนวน 18 คน เยอะมากๆ

 

- รหัส 040 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม โควตา มข. 57 เปิดรับเพียง 20 คน ส่วนโควตา มข. 56 เปิดรับ 40 คน เพราะฉะนั้นโควตา มข. 57 เปิดมีการลดจำนวนการรับในสาขานี้ จำนวน 10 คน เยอะมากๆ

 

หมายเหตุ :อีก 13สาขาวิชาที่มีการปรับเปิดจำนวนรับปี 57 ในแต่ละสาขาวิชามีการปรับลดจำนวนตั้งแต่ 1 – 8 คน


 

Hey!!  เพิ่มเติมในส่วนของการปรับเพิ่ม - ลด จำนวนการรับ : ในกรณีที่มีการปรับเพิ่ม – ลด โควตา มข. 57 และ ซึ่งส่งผลให้ในรอบ Admission กลาง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็จะต้องมีการปรับเพิ่ม – ลดจำนวนการรับเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อโควตา มข. 57 ปรับรับจำนวนรับเพิ่มขึ้นแล้ว ก็จะส่งผลให้รอบ Admission จำนวนรับในสาขาๆนั้นลดลงเช่นเดียวกัน


 

                    เป็นยังไงกันบ้างจ๊ะ หลายคน เห็นคณะที่ตนเองอยากเรียน ถึงกับต้องช๊อค!เพราะปรับลดจำนวนรับเยอะเกิ้น!! และหลายๆคนที่ดีใจ เพราะเพิ่มจำนวนการรับในสาขานั้น เอาล่ะจ๊ะ ถึงยังไงแล้ว การจะเข้าเรียนได้ ก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวขอเราอยู่ดี และในบทความต่อไป พี่ดุ๊ยดุ่ย The Act. จะมาเล่าถึง “สาขาที่ปรับเปลี่ยนค่าน้ำหนักวิชาสอบ โควตา มข. 57 (คือ เพิ่ม – ลด ค่าน้ำหนักวิชาสอบ” แซ่บยิ่งกว่า เพราะข้อมูลนี้น้องสามารถใช้ในการเตรียมสอบโควตา มข. 57ได้นะจ๊ะ ^^ และมาดูกัน

 

 

 

 โครงการเจาะกึ๋นข้อสอบโควตา มข. 57  (เก็งแม่นๆกับข้อสอบโควตา มข. 57 กับ 2 วัน  เก็ง 7 วิชาหลัก มข. ส่วนไหนคิดว่าจะออกสอบมากที่สุดงานนี้รู้กันแน่นอน ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งกับเทคนิคการเดาอย่างไรให้ได้ 30%พบกัน 24 – 25 สิงหา นี้ @ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น รับจำนวนจำกัดจ้า!) สนใจคลิ๊กดูรายละเอียดเลย


 

 

มาแล้ว!! โควตา 57 ม.ขอนแก่น (รับภาคอีสาน) คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

งานรับเข้า ม. ขอนแก่น

http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp

 


ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 28/7/2556 11:15:15 -

เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net