Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง 57 มทส. (บัณฑิตก้าวหน้า) โครงการนี้มีทุนให้ จำนวนคนเปิดอ่าน 9,304 ครั้ง

                                                                          
 
 
ข่าวในหมวดนี้

ดูกันชัดๆ! เกณฑ์การรับ (รอบที่ 1) ม.เทคโนโลยี...

มทส. เผยเกณฑ์การรับ รอบที่ 1 Portfolio ในระบบ TCAS เปิดรับทั้งหมด 4 รอบ (รอบที่ 1,2,3 และ 4 รอ... (1371)

คณะ/โครงการที่เปิดรับ รอบที่ 1 portfolio ม.ขอ...

คณะ/โครงการที่เปิดรับ รอบที่ 1 Portfolio ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 เป็นรับรอบปกติ จำนวนรับ 1,1... (1602)

เช็คด่วนๆ! จำนวนรับแต่ละคณะ/สาขาวิชา ม.ขอนแก่...

อัพเดทล่าสุดจ้าาา สรุปคณะ/สาขาวิชา ม.ขอนแก่น ที่จะเปิดรับในระบบ TCAS สำหรับปีการศึกษา 2561 งาน... (3971)

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหาสารคาม รับตรง!60 (ครั้งท...

รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส ปี 60 (ครั้งที่ 2... (470)

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส รับตรง!โครงการพิเศษ (...

สำหรับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้า... (59)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

อีกหนึ่งโครงการรับของโควตา มทส. ปี 57 เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆผู้ที่อยากเรียน สำวิชาวิทยาศาสตร์ (หรือคณะวิทย์นั่นเอง อิอิ...) กับ 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา (สนใจเลือกเลย)

 

 

รับตรง 57 มทส. (บัณฑิตก้าวหน้า) โครงการนี้มีทุนให้

 

 

                มาแล้วจ้า.... อีกหนึ่งโครงการรับของโควตา มทส. ปี 57 เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆผู้ที่อยากเรียน สำวิชาวิทยาศาสตร์ (หรือคณะวิทย์นั่นเอง อิอิ...) กับ 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา (สนใจเลือกเลย) กับโครงการนี้ค่ะ “หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต แบบก้าวหน้า (Honors Program) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2557” จะบอกว่าโครงการนี้มีทุนการศึกษาให้ด้วยนะจ๊ะ... 

 

 


คุณผู้สมัครสมบัติทั่วไป

          - กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย วิทย์-คณิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทั่วประเทศ

          - GPAX (ม.4-ม.5)ไม่ต่ำกว่า 3.00

          - มีคุณสมบัติตามแต่ละโครงการกำหนด

 

 

ประเภทโครงการรับ และคุณสมบัติแต่ละโครงการ

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)รับจำนวน 18 คน

- เป็นนักเรียน มัธยม ที่อยู่ในเขต 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- GPA คณิต วิทย์ Eng (ม.4-ม.5) แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.25


 

2. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการรับจำนวน 30 คน

- ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรค่าย 2 ของศุนย์ สอวน.

- กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย วิทย์-คณิต


 

3. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. วมว.)รับจำนวน 30 คน

- เป็นนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. วมว.)

- GPA คณิต วิทย์ Eng ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

 

4. ผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกรอบโควตา รับจำนวน 42คน

รวมจำนวนการรับ 120คน  และอาจจะรับจำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้สมัครนะจ๊ะ..

 

 

วิชาสอบ ข้อเขียน... 


สิ่งที่น้องจะได้รับ เมื่อผ่านคัดเลือกโครงการนี้

1.     โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

-          ได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ปีละ 87,600บาท

-          ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีละ 30,000 บาท

-          ได้รับค่าหนังสือเอกสารประกอบ ปีละ 5,000บาท

-          ได้รับค่าสนับสนุนทำโครงการ/วิจัย ปีละ 10,000 บาท

-          ได้รับค่าคอมพิวเตอร์ 25,000บาท

-          ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/นำเสนอผลงานวิจัย ต่างประเทศ 80,000บาท

 

 

2.     โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

-          ผู้ที่มีคะแนน GPAX 4เทอม ม.4-ม.5ช่วงตั้งแต่ 3.00 – 3.24จะได้รับยกเว้น ค่าเรียนในเทอมแรก และถ้าเรียนต่อไปเรื่อยๆรักษา GPAXในมหาวิทยาลัยได้ไม่ต่ำกว่า 3.00ก็จะได้รับยกเว้นค่าเรียนต่อไปทุกเทอม และจะหลุดทุน ก็ต่อเมื่อทำเกรดไม่ถึง 3.00 (น้องต้องจ่ายค่าเรียนเองต่อไป นะจ๊ะ...)

-          ผู้ที่มีคะแนน GPAX 4เทอม ม.4-ม.5ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป มหาลัยจัดสรรทุนให้ไม่เกินปีละ 50ทุน โดยจะได้รับ ยกเว้นค่าหน่วยกิจ ค่าบำรุงมหาลัย ค่ากิจกรรม ค่าหอพักของมหาลัย และได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ 3,000บาท พร้อมกับสิทธิ์รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศเมื่อเรียนจบมหาลัย...

 

 

3.      โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. วมว.)

-          จะได้รับยกเว้น ค่าเรียนในเทอมแรก และถ้าเรียนต่อไปเรื่อยๆรักษา GPAXในมหาวิทยาลัยได้ไม่ต่ำกว่า 3.00ก็จะได้รับยกเว้นค่าเรียนต่อไปทุกเทอม

 

 

4.     ผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกรอบโควตา ที่ไม่ได้รับทุน ตามข้อ 1-3 ได้สิทธิ์เข้าเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต แบบก้าวหน้า (Honors Program) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพร้อมมีโอกาสได้รับทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมผู้ศักยภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบภายหลังนะจ๊ะ...


 

 

          “หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต แบบก้าวหน้า (Honors Program) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2557” จะบอกว่า ทุกโครงการ ถ้าทำเกรดดีๆ และน้องๆคนไหนที่สนใจก็สมัครเลยน๊าๆ โอกาสดีๆ เริ่ดๆ แบบนี้หายาก อีกอย่างทุนการศึกษาเยอะด้วย ช่วยประหยัดค่ายใช้จ่ายผู้ปกครอง ว๊าวๆ เห็นแล้ว น้ำลายไหล อยากได้อ่ะ... ^^ ดูรายละเอียด และกดสมัครที่นี่จ้า

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 1/8/2556 16:20:20 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net