Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง 57 มทส. (บัณฑิตก้าวหน้า) โครงการนี้มีทุนให้ จำนวนคนเปิดอ่าน 9,561 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

เผยความคืบหน้า รอบที่ 4 Admission ม.เทคโนโลยี...

เผยความคืบหน้า รอบที่ 4 Admission ม.เทคโนโลยีสุรนารี TCAS เพื่อให้น้อง ๆ ได้เช็คข้อมูลกันก่อนต... (497)

รวมให้แล้ว 4 ม.ดังอีสาน วันประกาศผล-สอบสัมภาษ...

วันนี้พี่น้องก็มีข้อมูล “รวม 4 ม.ดังอีสาน วันประกาศผล-สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 TCAS” ม... (265)

เผย สาขาที่มีสอบสัมภาษณ์ และไม่มีสอบสัมภาษณ์ ...

เรียกน้ำย่อย สาขาที่มีสอบสัมภาษณ์ และไม่มีสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 ม.เทคโนโลยีสุรนารี มาฝากกั... (140)

มข. อัพเดท! ค่าน้ำหนัก แต่ละคณะ/สาขา รอบที่ 4...

น้อง ม.6 เตรียมพร้อม รอบที่ 4 Admission ม.ขอนแก่น TCAS’61 เปิดตารางให้เช็ค จำนวนรับ ค่าน... (3184)

มาแล้ว! เกณฑ์การรับ รอบที่ 3 ม.อุบลฯ ปีการศึก...

ล่าสุด ม.อุบลราชธานี ประกาศเกณฑ์การรับ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ผ่าน ทปอ. ปีการศึกษา 2561 ทั้งหม... (298)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

อีกหนึ่งโครงการรับของโควตา มทส. ปี 57 เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆผู้ที่อยากเรียน สำวิชาวิทยาศาสตร์ (หรือคณะวิทย์นั่นเอง อิอิ...) กับ 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา (สนใจเลือกเลย)

 

 

รับตรง 57 มทส. (บัณฑิตก้าวหน้า) โครงการนี้มีทุนให้

 

 

                มาแล้วจ้า.... อีกหนึ่งโครงการรับของโควตา มทส. ปี 57 เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆผู้ที่อยากเรียน สำวิชาวิทยาศาสตร์ (หรือคณะวิทย์นั่นเอง อิอิ...) กับ 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา (สนใจเลือกเลย) กับโครงการนี้ค่ะ “หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต แบบก้าวหน้า (Honors Program) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2557” จะบอกว่าโครงการนี้มีทุนการศึกษาให้ด้วยนะจ๊ะ... 

 

 


คุณผู้สมัครสมบัติทั่วไป

          - กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย วิทย์-คณิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทั่วประเทศ

          - GPAX (ม.4-ม.5)ไม่ต่ำกว่า 3.00

          - มีคุณสมบัติตามแต่ละโครงการกำหนด

 

 

ประเภทโครงการรับ และคุณสมบัติแต่ละโครงการ

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)รับจำนวน 18 คน

- เป็นนักเรียน มัธยม ที่อยู่ในเขต 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- GPA คณิต วิทย์ Eng (ม.4-ม.5) แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.25


 

2. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการรับจำนวน 30 คน

- ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรค่าย 2 ของศุนย์ สอวน.

- กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย วิทย์-คณิต


 

3. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. วมว.)รับจำนวน 30 คน

- เป็นนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. วมว.)

- GPA คณิต วิทย์ Eng ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

 

4. ผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกรอบโควตา รับจำนวน 42คน

รวมจำนวนการรับ 120คน  และอาจจะรับจำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้สมัครนะจ๊ะ..

 

 

วิชาสอบ ข้อเขียน... 


สิ่งที่น้องจะได้รับ เมื่อผ่านคัดเลือกโครงการนี้

1.     โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

-          ได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ปีละ 87,600บาท

-          ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีละ 30,000 บาท

-          ได้รับค่าหนังสือเอกสารประกอบ ปีละ 5,000บาท

-          ได้รับค่าสนับสนุนทำโครงการ/วิจัย ปีละ 10,000 บาท

-          ได้รับค่าคอมพิวเตอร์ 25,000บาท

-          ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/นำเสนอผลงานวิจัย ต่างประเทศ 80,000บาท

 

 

2.     โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

-          ผู้ที่มีคะแนน GPAX 4เทอม ม.4-ม.5ช่วงตั้งแต่ 3.00 – 3.24จะได้รับยกเว้น ค่าเรียนในเทอมแรก และถ้าเรียนต่อไปเรื่อยๆรักษา GPAXในมหาวิทยาลัยได้ไม่ต่ำกว่า 3.00ก็จะได้รับยกเว้นค่าเรียนต่อไปทุกเทอม และจะหลุดทุน ก็ต่อเมื่อทำเกรดไม่ถึง 3.00 (น้องต้องจ่ายค่าเรียนเองต่อไป นะจ๊ะ...)

-          ผู้ที่มีคะแนน GPAX 4เทอม ม.4-ม.5ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป มหาลัยจัดสรรทุนให้ไม่เกินปีละ 50ทุน โดยจะได้รับ ยกเว้นค่าหน่วยกิจ ค่าบำรุงมหาลัย ค่ากิจกรรม ค่าหอพักของมหาลัย และได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ 3,000บาท พร้อมกับสิทธิ์รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศเมื่อเรียนจบมหาลัย...

 

 

3.      โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. วมว.)

-          จะได้รับยกเว้น ค่าเรียนในเทอมแรก และถ้าเรียนต่อไปเรื่อยๆรักษา GPAXในมหาวิทยาลัยได้ไม่ต่ำกว่า 3.00ก็จะได้รับยกเว้นค่าเรียนต่อไปทุกเทอม

 

 

4.     ผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกรอบโควตา ที่ไม่ได้รับทุน ตามข้อ 1-3 ได้สิทธิ์เข้าเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต แบบก้าวหน้า (Honors Program) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพร้อมมีโอกาสได้รับทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมผู้ศักยภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบภายหลังนะจ๊ะ...


 

 

          “หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต แบบก้าวหน้า (Honors Program) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2557” จะบอกว่า ทุกโครงการ ถ้าทำเกรดดีๆ และน้องๆคนไหนที่สนใจก็สมัครเลยน๊าๆ โอกาสดีๆ เริ่ดๆ แบบนี้หายาก อีกอย่างทุนการศึกษาเยอะด้วย ช่วยประหยัดค่ายใช้จ่ายผู้ปกครอง ว๊าวๆ เห็นแล้ว น้ำลายไหล อยากได้อ่ะ... ^^ ดูรายละเอียด และกดสมัครที่นี่จ้า

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 1/8/2556 16:20:20 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net