Sadly there has only cash advance no credit check is getting harder to look at.
 
Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 โควตารับตรงทั่วประเทศ ม.พะเยา 57 4,565 ที่นั่ง จำนวนคนเปิดอ่าน 8,000 ครั้ง
ให้คะแนนข่าวนี้

:: เติมเต็มความรู้สู่ ม.ขอนแก่น ::

ข่าวในหมวดนี้

สถาปัตฯ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรง 58 (รับ 155 ค...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โครงการพิเศษ ระดับปริญญ... (5)

มาแล้ว! เภสัชฯ ม.บูรพา58 (เปิดรับ 143 คน)

รับตรง 58 คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา (รับ 143 ที่นั่ง)  มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เปิดรับ ทั้งหมด 3... (702)

วิศวะ ลาดกระบัง เปิดรับโครงการช้างเผือก’58

คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการรับนักศึกษากรณีพิเ... (484)

สถาปัตฯ ม.เชียงใหม่ เปิดรับ 58 (รับ 44 คน)

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีกา... (238)

รับตรง ม.เชียงใหม่ นักเรียนผลการเรียนดี (คณะแ...

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะแพทยศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึ... (624)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

โควตารับตรงทั่วประเทศ ม.พระเยา 57 เปิดรับ 1 – 25 พฤศจิกายน 2556 ใช้ GPAX 20 % และผลการสอบ GAT-PAT รอบ ธันวาคม 56

 

โควตารับตรงทั่วประเทศ ม.พะเยา 57

 


 

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2557

 

คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญในโครงการจัดการศึกษา
ปกติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
- มีผลการสอบ O-NET
- คุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละสาขากำหนด(รายระเอียดตามไฟล์แนบ)


เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน

1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้

2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 3ส่วน ได้แก่

2.1) GPAX 5 ภาคเรียน มีค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 20 

2.2) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) มีค่าน้ำหนักตามสาขาวิชากำหนด

2.3) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) มีค่าน้ำหนักตามสาขาวิชากำหนด

รวมกันแล้วนำค่าน้ำหนักคะแนนรวมทั้งสิ้นมาพิจารณาเปรียบเทียบเรียงลำดับที่จากมากไปหาน้อย

ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ : ใช้ผลการทดสอบความถนัด (GAT/PAT) เดือนธันวาคม 2556

 


 

คณะสาขา-จำนวนรับ

- คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 280

- คณะนิติศาสตร์ จำนวน 364

- คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 560

- คณะพยาบาล จำนวน 30

- คณะแพทย์ศาสตร์ (หลักสูตรสาธารสุขศาสตร์) จำนวน 560

- คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 56

- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 630

- คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 252

- คณะวิศวกรรม จำนวน 168

- คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 217

- คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 259

- โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศึกษา จำนวน 504

- โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 392

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 104

- คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 84

- วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 105 

 


กำหนดการ
รับสมัคร                                                        1 – 25 พฤศจิกายน 2556 ทางเว็บไซต์www.admission.up.ac.th
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร                             13 – 15 มกราคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์     31 มกราคม 2557
ตรวจร่างกาย                                                  31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2557
สอบสัมภาษณ์                                               9 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                 13 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานตัว                                                     13 -23 กุมภาพันธ์ 2557
ยืนยันสิทธิ์                                                     28 กุมภาพันธ์ 2557

 

ที่มา : http://admission.up.ac.th/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=13011ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 16/8/2556 10:07:17 -

เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net