Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม มข. 57 เปิดรับแล้ว! จำนวนคนเปิดอ่าน 9,404 ครั้ง

                                                                          
 
 
ข่าวในหมวดนี้

มข. ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ โครงกา...

และตอนนี้ทางมหาวิทยาลัย ก็ได้ประกาศแล้ว “รายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ใ... (80)

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส รับตรง!หลักสูตรศิลปศาสต...

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการที่คณะดำเนินการเอง ในหลักสูตรศิ... (30)

รับตรง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (รอบที่ 3) มทส. ...

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี... (31)

มมส เปิดรับตรง! โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที...

ล่าสุด คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ “โครงการเพ... (3047)

รับตรง โควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ขอ...

ประกาศรับสมัครบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประ... (136)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภายใต้โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 1 – 31 ตุลาคม 57

 

 

 

 

โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม มข. 57 เปิดรับแล้ว!

 

 

 

               ช่วงนี้ถึงแม้รอบโควตา ของหลายๆมหาวิทยาลัยจะปิดรับสมัครไปแล้ว แต่โครงการพิเศษของคณะ หรือ มหาวิทยาลัยนั้นๆ ก็ต่างทยอย ประกาศรับเรื่อยๆ สำหรับคิวการรับเข้า ที่เตรียมมาพบปะกับน้องๆ ในฉบับนี้ นั้นก็คือ คณะทันตแพทยศาตร์ หมอฟันนับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าจับตามองในยุค พ.ศ. นี้  เนื่องจากปัจจุบันสาขาทันตแพทย์   เป็นอาชีพที่หลายๆ  คนใฝ่ฝันอยากเป็น  เพราะผู้คนในยุคปัจจุบันชื่นชอบการจัดฟัน  การดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก   อาชีพทันตแพทย์จึง  เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูสุขภาพในช่องปาก แหม๋ๆเห็นพี่เล่าแบบนี้น้องๆที่ฝันอยากจะเป็นหมอฟันต้องดูทางนี้เลยจ้า....

 

 

 

 

               คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภายใต้โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 1 – 31 ตุลาคม 57

 

 

 

 

จำนวนการรับ

โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม คณะทันตแพทยศาสตร์      รับจำนวน 25 คน


คุณสมบัติผู้สมัคร

          1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม. 6  สายวิทย์- คณิต

          2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต 5 จังหวัด ได้แก่กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม, ร้อยเอ็ด และ หนองคายเท่านั้น!!

          3. มีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

          4. จะต้องมีคะแนนสอบจากการสอบข้อเขียนวิชาหลักโควตา มข. 57 จำนวน 7 วิชา คือ

01 ภาษาไทย                         02 สังคมศึกษา                      03 ภาษาอังกฤษ                  

04 คณิตศาสตร์ (วิทย์)         06 เคมี                                    07 ชีววิทยา                            08 ฟิสิกส์

 

 

 

การคัดเลือก

ตัดสินจากคะแนนสอบข้อเขียนวิชาหลัก โควตา มข. 57 จำนวน 7 วิชา โดยคิดร้อยละ 95 %

01 ภาษาไทย                                         ร้อยละ 15

02 สังคมศึกษา                                      ร้อยละ 10

03 ภาษาอังกฤษ                                    ร้อยละ 15

04 คณิตศาสตร์ (วิทย์)                           ร้อยละ 10

06 เคมี                                                   ร้อยละ 15

07 ชีววิทยา                                            ร้อยละ 15

08 ฟิสิกส์                                               ร้อยละ 15

****ผลรวมคะแนนทั้ง 7 วิชา ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และแต่ละวิชาจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 30 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียนร้อยละ 5

 

 

 

 

ขอเม้าท์นิดหนึ่ง....

                1. เอ่อ...โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ของคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นโครงการที่คณะเปิดรับเอง แยกกับโควตา มข. 57 อย่างชัดเจน แต่ใช้คะแนนสอบจากการสอบโควตา มข. 57 เหมือนกัน คือ รอบโควตา มข. 57 จะรับจำนวน 25 คน ส่วนโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม จะรับ 25 คน แยกกันชัดเจนนะคะ เพียงแค่ใช้เกณฑ์การรับตัวเดียวกันเท่านั้นเอง... แต่ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มใช้คะแนนโควตา มข. 57 มาพิจารณาต่อ โดยไม่ต้องจัดสอบใหม่ และ คนที่จะสมัครได้ต้องมี GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ส่วนรอบโควตา มข. 57 ไม่กำหนดเกรดนะคะ... ชัดเจนนะคะ ^^

 

 

 

                2. โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ปี57 ได้มีการปรับเพิ่ม-ลด พื้นที่การรับ เช่น ปี 56 รับ 7 จังหวัด โดยมีกาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด แต่ปี 57 ปรับเหลือ 5 จังหวัดโดยมี กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม, ร้อยเอ็ด และเพิ่มหนองคาย มาอีกหนึ่งจังหวัด ด้วยเหตุผลอันใด พี่ดุ๊ยดุ่ย ไม่ทราบได้จริงๆ

 

 

 

                3. อย่าลืมว่า โครงการนี้บอกว่ารับนักเรียนที่เรียนชั้น ม.6 ในพื้นที่ 5 จังหวัด ไม่ได้ โฟกัสที่ภูมิลำเนา เพราะฉะนั้นแล้ว น้องที่มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพ แต่เรียนที่โรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็สามารถสมัครได้นะคะ อ้อ!ต้องมี GPAX 4 เทอม 3.00 ด้วยนะคะ ถึงจะสมัครได้นะคะ เล่าเป็นตัวอย่าง...

 

 

 

                 4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ราคา 300 บาท น้องสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจะระเงินได้ที่ www.dentistry.kku.ac.th  จ่ายที่ธนาคารไทยพานิชย์ ทุกสาขา

 

 

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มปี57 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มปี57 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบชำระเงิน ค่าสมัครโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มปี57 คลิกที่นี่

เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น คลิกที่นี่


 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร.0-4320-2405

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

                คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 4/10/2556 12:00:03 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net