Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ทุน ODOD โครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนแพทย์ จำนวนคนเปิดอ่าน 10,709 ครั้ง
ให้คะแนนข่าวนี้
Score: 0 Vote: 0 Level: 0
ข่าวในหมวดนี้

มาแล้ว!! ทุน ก.พ. ปี 59 ให้น้องม.ปลายต่อป.ตรี

 เปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับทุนเล่าเรียนหลวง จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ... (1099)

NanZan ให้ทุนน้อง ม.6 เรียนป.ตรีที่ญี่ปุ่น

 มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น คัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปร... (557)

ทุนประกายเพชรเรียนฟรีที่ม.กรุงเทพ

 น้อง ๆ นักเรียนม.ปลาย เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการขอรับ "ทุนประกายเพชร" ทุนยอด... (466)

ทุนการศึกษาต่อประเทศจีนและไต้หวัน

 ทุน Asia Education Center หรือทุนการศึกษาต่อที่เมืองกวางเจา ประเทศจีน ซึ่งทุนนี้มอบให้กั... (305)

"ทุนรัตนมงคล" ม.หอการค้าไทย เรียนฟรี!!

ทุนใหญ่แห่งปีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส... (312)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

เรียนฟรี มีเงินเดือนใช้ตั้งแต่สอบเข้าเรียนได้ อย่างน้อยเดือนละ 8000 บาท (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว)ใครละไม่อยากได้...............

 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

 • เงื่อนไข
       # รับตามภูมิลำเนา จาก 12 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์)
       # ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาต่อเนื่องชั้น ม.4,ม.5 และ กำลังศึกษา ชั้น ม.6 ในโรงเรียนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่านั้น ต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ เท่านั้น)

      # GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

   

 • วัตถุประสงค์ของโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

                  เกิดจากปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบท ต่อเนื่องและยาวนาน ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้กำหนดมาตรการให้นักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นเวลา 3 ปี แต่ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทก็ยังคงอยู่ เนื่องจากแพทย์จากภาครัฐไหลออกสู่ภาคเอกชนที่ให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า และแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนยังมีการโยกย้ายไปสู่จังหวัดที่มีความเจริญ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายกระจายโอกาสในการศึกษาแพทย์ให้กับนักเรียนในชนบท โดยให้แพทย์เหล่านั้นกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเอง ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องทำสัญญากำหนดให้รับราชการในพื้นที่ชนบท 12 ปี หากไม่ไปปฏิบัติงานต้องเสียค่าปรับชดใช้ทุนประมาณ 1 ล้านแปดแสนบาทถ้วน การที่จะทำให้แพทย์ปฏิบัติงานในชนบทได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัย “สำนึกรักบ้านเกิด” ทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในชนบท ซึ่งทัศนคติและสำนึกดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากแพทย์ที่เคยเกิดเติบโตในชนบทได้มากกว่าแพทย์ที่เกิดในเมือง

   

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ดังต่อไปนี้

  1. ผู้สมัครมีภูมิลำเนานอกเขตอำเภอเมืองไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นับถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ยกเว้น ผู้มีภูมิลำเนาในทุกอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอำนาจเจริญ หรือ

  2. ผู้สมัครมีบิดาหรือมารดามีภูมิลำเนานอกเขตอำเภอเมืองไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนับถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ยกเว้นผู้มีภูมิลำเนาในทุกอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอำนาจเจริญ หรือ

  3. ผู้สมัครมีบิดาหรือมารดาทำงานนอกเขตอำเภอเมืองไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนับถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ยกเว้นในทุกอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอำนาจเจริญ

   

 • สิทธิประโยชน์ จากการรับทุน

  1. เงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา (มข.ปีละ 24,000 บาท ) ตลอดระยะเวลาการศึกษา 6 ปี (รวม 144,000 บาท)

  2. เงินสนับสนุนค่าหอพัก ตามจ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท (รวม 216,000 บาท) และ
   ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล เดือนละ 5,000 บาท(รวม 360,000บาท)

   

 • การชดใช้ทุน
  เมื่อสำเร็จการศึกษา ต้องทำงานชดใช้ทุน เป็นเวลา 12 ปี ในอำเภอหรือจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา โดยยังรับเงินเดือนตามปกติ (โดยเฉลี่ย จากบัณฑิตแพทย์มข.ปี51 ได้รับเงินเดือนเดือนละ ประมาณ 36,130 บาท)

   

  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ พี่เปี๊ยก The Act. และหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 22/6/2552 6:16:42 -

เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net