Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ทุน ODOD โครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนแพทย์ จำนวนคนเปิดอ่าน 13,088 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

ทุนมูลนิธิทิสโก้ให้นักเรียน-นักศึกษา

ข่าวดีมาแล้ว สำหรับน้องที่รักเรียนแต่ขาดโอกาส และมีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี ยากจน สมัครรับ... (2165)

มาแล้ว!! ทุน ก.พ. ปี 59 ให้น้องม.ปลายต่อป.ตรี

 เปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับทุนเล่าเรียนหลวง จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ... (7785)

NanZan ให้ทุนน้อง ม.6 เรียนป.ตรีที่ญี่ปุ่น

 มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น คัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปร... (2066)

ทุนประกายเพชรเรียนฟรีที่ม.กรุงเทพ

 น้อง ๆ นักเรียนม.ปลาย เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการขอรับ "ทุนประกายเพชร" ทุนยอด... (2002)

ทุนการศึกษาต่อประเทศจีนและไต้หวัน

 ทุน Asia Education Center หรือทุนการศึกษาต่อที่เมืองกวางเจา ประเทศจีน ซึ่งทุนนี้มอบให้กั... (1588)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

เรียนฟรี มีเงินเดือนใช้ตั้งแต่สอบเข้าเรียนได้ อย่างน้อยเดือนละ 8000 บาท (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว)ใครละไม่อยากได้...............

 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

 • เงื่อนไข
       # รับตามภูมิลำเนา จาก 12 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์)
       # ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาต่อเนื่องชั้น ม.4,ม.5 และ กำลังศึกษา ชั้น ม.6 ในโรงเรียนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่านั้น ต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ เท่านั้น)

      # GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

   

 • วัตถุประสงค์ของโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

                  เกิดจากปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบท ต่อเนื่องและยาวนาน ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้กำหนดมาตรการให้นักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นเวลา 3 ปี แต่ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทก็ยังคงอยู่ เนื่องจากแพทย์จากภาครัฐไหลออกสู่ภาคเอกชนที่ให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า และแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนยังมีการโยกย้ายไปสู่จังหวัดที่มีความเจริญ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายกระจายโอกาสในการศึกษาแพทย์ให้กับนักเรียนในชนบท โดยให้แพทย์เหล่านั้นกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเอง ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องทำสัญญากำหนดให้รับราชการในพื้นที่ชนบท 12 ปี หากไม่ไปปฏิบัติงานต้องเสียค่าปรับชดใช้ทุนประมาณ 1 ล้านแปดแสนบาทถ้วน การที่จะทำให้แพทย์ปฏิบัติงานในชนบทได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัย “สำนึกรักบ้านเกิด” ทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในชนบท ซึ่งทัศนคติและสำนึกดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากแพทย์ที่เคยเกิดเติบโตในชนบทได้มากกว่าแพทย์ที่เกิดในเมือง

   

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ดังต่อไปนี้

  1. ผู้สมัครมีภูมิลำเนานอกเขตอำเภอเมืองไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นับถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ยกเว้น ผู้มีภูมิลำเนาในทุกอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอำนาจเจริญ หรือ

  2. ผู้สมัครมีบิดาหรือมารดามีภูมิลำเนานอกเขตอำเภอเมืองไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนับถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ยกเว้นผู้มีภูมิลำเนาในทุกอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอำนาจเจริญ หรือ

  3. ผู้สมัครมีบิดาหรือมารดาทำงานนอกเขตอำเภอเมืองไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนับถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ยกเว้นในทุกอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอำนาจเจริญ

   

 • สิทธิประโยชน์ จากการรับทุน

  1. เงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา (มข.ปีละ 24,000 บาท ) ตลอดระยะเวลาการศึกษา 6 ปี (รวม 144,000 บาท)

  2. เงินสนับสนุนค่าหอพัก ตามจ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท (รวม 216,000 บาท) และ
   ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล เดือนละ 5,000 บาท(รวม 360,000บาท)

   

 • การชดใช้ทุน
  เมื่อสำเร็จการศึกษา ต้องทำงานชดใช้ทุน เป็นเวลา 12 ปี ในอำเภอหรือจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา โดยยังรับเงินเดือนตามปกติ (โดยเฉลี่ย จากบัณฑิตแพทย์มข.ปี51 ได้รับเงินเดือนเดือนละ ประมาณ 36,130 บาท)

   

  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ พี่เปี๊ยก The Act. และหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิกศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 22/6/2552 6:16:42 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net