Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เกณฑ์สอบตรงคณะหมอปี 53 จำนวนคนเปิดอ่าน 6,719 ครั้ง

                                                                          
 
 
ข่าวในหมวดนี้

รมว.ศธ. ไม่แคร์!! โดนประเมินการปฏิรูปการศึกษา...

   "ธีระเกียรติ"ไม่แคร์นักวิชาการประเมินสอบตก ขอให้ติดตามผลงานปฎิรูปการศึก... (16)

ฮือฮา! มข.ปั้นวิศวกรรุ่นใหม่ มั่นใจพร้อมก้าวส...

ความต้องการแรงงานในอาชีพที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลให้ตลาดแรงงานด้านอาชีพวิศวกรกว้างขึ... (33)

วิกฤต ม.ไทย ! อีก 10 ปีข้างหน้า 3 ใน 4 ไปไม่...

 ถ้าหากมหาวิทยาลัยต่างชาติ ยังคงเข้ามาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แ... (28)

อัดฉีดหลักสูตรอาชีพเด็ก ม.3 เรียนทุกคน

ศธ. เดินหน้าขยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน สู่เด็ก ม.3 เริ่มปิ... (16)

ทปอ.ยัน ม.รัฐไม่ได้ร่วมกิจกรรม แอบอ้างเข้าข่...

ทปอ. ไม่มีการเข้าค่ายเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ การนำข้อมูลมหาวิทยาลัยไปชี้แจงถือว่าไม่ผิด แต่การแ... (52)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ใครจะสอบแพทย์ กับทันตะ ปี 53 ระบบ Ad กลาง เกณฑ์ปีหน้าคิดโอเน็ต 60 เปอร์เซ็นต์ สอบวิชาสามัญ 70 เปอร์เซ็นต์......

 เผยเกณฑ์สอบตรงคณะหมอปีหน้าคิดโอเน็ต 60 เปอร์เซ็นต์ สอบวิชาสามัญ 70 เปอร์เซ็นต์

     กสพท.เผยเกณฑ์คัดเลือกสอบรับตรงเข้าคณะหมอ-หมอฟัน ปีการศึกษา 2553 ระบุ คิดคะแนน O-NET ปี 53 60 เปอร์เซ็นต์ วิชาสามัญ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยแต่ละกลุ่มสาระวิชาต้องได้เท่ากับหรือมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ และวิชาเฉพาะ 30 เปอร์เซ็นต์ กำหนดรับสมัคร 1-31 ส.ค.นี้ สอบวิชาเฉพาะ 31 ต.ค.นี้ สอบวิชาสามัญ 23-24 ม.ค.53 พร้อมประกาศผลสอบผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-ตรวจร่างกาย มี.ค.53 ก่อนประกาศผลเดือน เม.ย.53 นี้

วันนี้ (15 ก.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ กลุ่มสถาบันการแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) แถลงข่าวการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2553 โดยวิธีการรับตรง โดย นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่ม กสพท.กล่าวว่า กสพท.ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน ในการดำเนินการรับสมัครบุคคล ผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2553 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admission)

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าวมีดังนี้ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ กสพท.กำหนด และเข้าสอบวิชาเฉพาะและวิชาสามัญกับ กสพท.ตามหลักเกณฑ์และเวลาที่กำหนด ผู้สมัครต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2552 ต้องเข้าสอบ O-NET ในปี 2553 ตามข้อกำหนดของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเบื้องต้นนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสพท.กำหนดแต่เดิม แต่ที่มีเพิ่มให้มีความชัดเจนขึ้น คือ
    - ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ในมหาวิทยาลัยและสถาบันของรัฐ(ยกเว้นลาออกก่อนวันที่ 1 ส.ค.2552)
    - ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ที่เข้าร่วมระบบการคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาวันที่ 1 ส.ค.2552
    -ม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ในปีการศึกษา 2553 ตามโครงการพิเศษต่างๆ
    -
ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เฉพาะ 5 สถาบันที่เข้าร่วมคัดเลือกกับ กสพท.ในปี 2553
 ทั้งนี้ กสพท.ได้กำหนดให้ทุกคณะ/สถาบัน ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์แล้วมาตัดสิทธิ์ภายในวันที่ 15 ก.พ.2553

     ในส่วนของเกณฑ์ข้อสอบและการคิดคะแนนนั้น นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2552 จะต้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 คะแนนรวมต้องเท่ากับหรือมากกว่า 60% และวิชาสามัญ ที่ กสพท.จัดสอบ 70% ซึ่งแต่ละกลุ่มสาระวิชาต้องได้เท่ากับหรือมากกว่า 30% และวิชาเฉพาะ 30%

    นพ.อาวุธ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกำหนดการรับสมัครและการสอบนั้น ในวันที่ 1-31 ส.ค. 2552 จะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต พร้อมชำระเงินภายในวันที่ 1 ส.ค.-4 ก.ย.2552 (เป็นค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ 700 บาท ค่าสมัครวิชาสามัญ 500 บาท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการโอน 15 บาท รวมทั้งสิ้น 1,215 บาท) โดยจะมีการสอบวิชาเฉพาะ ในวันเสาร์ที่ 31 ต.ค. 2552 พร้อมประกาศคะแนนประมาณเดือนธันวาคม 2552 พร้อมทั้งสอบวิชาสามัญ ที่จัดสอบโดย กสพท.ในวันที่ 23-24 ม.ค.2553 และประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ในเดือน มี.ค.2553 ทั้งนี้จะประกาศผลขั้นสุดท้ายภายในเดือน เม.ย.2553 โดยขึ้นอยู่กับประกาศของ สทศ.และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

“นักเรียนควรตรวจดูรายละเอียดการรับสมัคร การสอบ และการชำระเงินให้ครบถ้วน เพราะอย่างในสถาบันการแพทย์บางแห่งมีหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่อาจแตกต่างออกไป อย่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันการทหาร อาจจะมีการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะ หรือแม้กระทั่งของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่อาจมีรายละเอียดการรับสมัครที่ปลีกย่อยออกไปด้วย ซึ่งนักเรียนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน และที่ www9.si.mahidol.ac.th” เลขาธิการ กสพท.กล่าว

ขอบคุณ : ASTVผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 16/7/2552 6:19:36 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net