Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 การสอบ KEPT มข. สำหรับยื่นสมัคร MDX, MD02 ปีการศึกษา 2561 จำนวนคนเปิดอ่าน 18,962 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

มมส รับเยอะกว่า 2 พันคน รอบที่ 1 Portfolio T...

มมส รับเยอะกว่า 2 พันคน รอบที่ 1 Portfolio TCAS’62 (ระบบปกติ และระบบพิเศษ) แต่ละคณะ/สาขา... (4)

เปิดแล้ว! โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.มหาสารคาม...

เปิดแล้ว! โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.มหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 ให้เป็นสิทธิ์ของแต่ละสถานศึกษา ส... (1442)

มทส. เปิดรับโครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคอีสาน ร...

มทส. เปิดรับโครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคอีสาน รอบที่ 1 Portfolio (TCAS) เปิดรับมากถึง 63 คน สำคั... (106)

ม.อุบลฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายคณะพย...

ม.อุบลฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายคณะพยาบาลฯ เพิ่มเติมครั้งที่2 ปี62 จำนวนทั้งหมด 31 คน ... (122)

มาแล้ว พยาบาลศาสตร์ มทส. เปิดรับรอบที่ 1 Port...

มาแล้ว พยาบาลศาสตร์ มทส. เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio จำนวน 35 คน (TCAS) น้อง ม.6 ที่สนใจอยากเรีย... (883)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

น้อง ๆ ที่จะต่อแพทย์ MDX, MDX02 สามารถใช้การสอบ KEPT มข.61 ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัย วัดทักษะด้านการฟัง คำศัพท์ ไวยากรณ์ การสนทนา และการอ่าน มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้ (ใช้เวลา 3 ชั้วโมง /100 คะแนน)

 

 

การสอบ KEPT มข. สำหรับยื่นสมัคร MDX, MD02 ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

     

                อัพเดทสำหรับเด็กอยากเรียนหมอ ก่อนหน้านี้ที่ The Act. ได้อัพเดท เกณฑ์การรับแพทย์ ม.ขอนแก่น 
ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมหา’ลัยได้ปรับเกณฑ์การคัดเลือกแบบใหม่ ในระบบ TCAS สำหรับน้อง ๆ ที่ตั้งใจจะสมัครโครงการ
MDX และ MDX02 บอกเลยว่าปีนี้มีการปรับเพิ่ม เปิดรับในรอบที่ 1 Portfolio รับนักเรียนทั่วประเทศ ใช้ผลคะแนน GPAX
3.80 ขึ้นไป (รวม 4 เทอม) ซึ่งถือว่าเยอะมาก ๆ (สูงกว่าปีที่แล้วอี้ก) นอกจากนั้นผู้สมัครต้องมีผลการสอบวัดความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ KEPT ที่สถาบันทดสอบทางภาษา ม.ขอนแก่น (KKULI) เป็นคนจัดสอบอีกด้วย

เห็นแล้วคิดหนักแทนน้อง ๆ จริง ๆ


               และเพื่อให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัว การสอบ KEPT คือการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ข้อสอบเป็นแบบปรนัย วัดทักษะด้านการฟัง คำศัพท์ ไวยากรณ์ การสนทนา และการอ่าน ซึ่งน้อง ๆ สามารถ
ใช้ผลคะแนนในการยื่นสมัครแพทย์ MDX, MDX02 ม.ขอนแก่น ปี61 ได้
แต่หลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ
เพราะส่วนใหญ่จะรู้จักก็ TOEFL, IELTS, TU-GET หรือ CU-TEP เท่านั้น เพราะคุ้นหูกันดี

 

 

              ดังนั้นวันนี้ The Act. จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักกับลักษณะการสอบ KEPT ว่ามีเนื้อการสอบแบบไหน ใช้จำนวนข้อสอบ
กี่ข้อ และกำหนดการสอบเป็นยังไง หลายคนคงอยากรู้แล้ว มาติดตามกันเลย

 

>> KEPT มีเนื้อหาสอบอะไรบ้าง ?

                KEPT เป็นการสอบมาตรฐานวัดความสามารถภาษาอังกฤษ โดยเป็นข้อสอบปรนัย วัดทักษะด้านการฟัง
คำศัพท์ ไวยากรณ์ การสนทนา และการอ่าน เหมาะกับบุคคลทั่วไป รวมถึงน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนต่อแพทย์ MDX, MDX02 
สำคัญการสอบ KEPT จะใช้เวลาทั้งหมด  3 ชั้วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ และมีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ 500 บาท ส่วนของเนื้อหาการสอบ ใช้จำนวนกี่ข้อ อย่างไรบ้าง ตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยค่ะ


 

 

>> กำหนดการสมัคร – สอบ KEPT เมื่อไหร่ ?

                สำหรับการจัดสอบ KEPT ในปี 61 นี้ สถาบันภาษา ม.ขอนแก่น กำหนดจัดสอบทั้งหมด 8 รอบด้วยกัน
(ช่วงเดือน ส.ค. และ ก.ย.) แต่ละรอบ จัดสอบช่วงเช้าและช่วงบ่าย จำกัดจำนวนที่นั่ง 500 คน/รอบ ตามข้อมูลดังนี้....
>> KEPT จัดสอบที่ไหนบ้าง ?

                จากปีที่แล้ว KKULI ได้มีการจัดสอบ KEPT ตามศูนย์ภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง เหนือ กลาง ใต้ ตะวันออก และอีสาน
แต่สำหรับปีนี้มีการจัดสอบที่เดียวคือ อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 8 รอบ ในช่วงเดือน ส.ค. และ ก.ย. ตามวัน/เวลาข้างต้น ฉะนั้นหากใครตั้งใจจะสมัครโครงการ MDX, MDX02 ก็เช็คตารางสอบ วางแผนเตรียมตัว
กันให้ดีนะจ้ะ จะได้ไม่พลาดโอกาสจ้า


 

>> อยากสมัครสอบ KEPTทำยังไง ?

1.       น้อง ๆ สามารถสมัครผ่านทาง https://li.kku.ac.th/ตามวันเวลาที่กำหนด
(ในตารางกำหนดการสมัครทั้ง 8 รอบ)

2.       พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และชำค่าสมัคร 500 บาท/ครั้ง (หากต้องการ
มีใบแจ้งผลคะแนน มีค่าธรรมเนียม 100 บาท)
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังยืนยันการสมัคร ผ่านทาง
เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามใบแจ้งยอดชำระ


 

>> แนะนำการเตรียมตัวเข้าสอบ KEPT ?

             ก่อนที่เราจะเดินเข้าสนามสอบ น้อง ๆ อย่าลืม!พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยทำการ login
เข้าระบบรับสมัคร และเลือก “พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ” 
เท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะสำหรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

และก่อนเข้าห้องสอบ น้อง ๆ ต้องเตรียมเอกสาร พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้....

1.       แสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

2.       แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง ต่อกรรมการผู้คุมสอบ
(บัตรประจำตัวนักเรียน ใบอนุญาตขับขี่หรือเอกสารอื่นไม่สามารถใช้แทนได้)

3.       อนุญาตให้นำอุปกรณ์ ดินสอ 2B, ยางลบ, กบเหลาดินสอ เท่านั้น ในการเข้าห้องสอบ


 

และสิ่งของต้องห้าม! ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบเด็ดขาด คือ...

1.       นาฬิกา อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

2.       เครื่องคิดเลข พจนานุกรม

3.       กระเป๋า กระเป๋าสตางค์

4.       เครื่องราง เครื่องประดับ

5.       แฟ้มเอกสาร เอกสารหรืออุปกรณ์อื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบ ฯลฯ


 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบ KEPT......?

1.       ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานที่สอบ

2.       ถ้ามาถึงห้องสอบหลังกรรมการคุมสอบปิดประตูแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ เด็ดขาด!
(ประตูห้องสอบจะเปิดให้ผู้เข้าสอบเข้า ก่อนเวลาสอบ 30 นาที และจะปิดประตูห้องสอบ
เมื่อเริ่มทำการสอบ ทันที)
ฉะนั้นน้อง ๆ ห้ามมาสายเป็นอันขาดจ้า รักษาวินัยตัวเองนะคะ สู้ ๆ


 

               เอาหละ จากข้อมูลทั้งหลายที่ได้เก็บมาฝากกันวันนี้ ทั้งรายละเอียดการสอบ – กำหนดการสอบ – ศูนย์สอบ KETP ที่สถาบันภาษา ม.ขอนแก่น จัดขึ้น หวังว่าน้อง ๆ คงเข้าใจรายละเอียดการสอบแบบแจ่มแจ้ง รู้ลึก และเตรียมพร้อมวางแผนการสอบอันใกล้นี้ สนามสอบรอบแรกเริ่ม 6 ส.ค. 60 นี้นะจ้ะ ใครจะไปรอบแรกรีบเตรียมตัวด่วน ๆ
และสำคัญพึงระลึกไว้ว่า ถ้าคะแนนสอบเยอะ โอกาสแห่งความสำเร็จก็เยอะเช่นกัน ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ>> ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร KEPT ปีการศึกษา 2560 <<คลิกที่นี่>> 

>> ดาวน์โหลดกำหนดการรับสมัคร – การสอบ KEPT ปีการศึกษา 2560 <<คลิกที่นี่>> 

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเกณฑ์การรับแพทย์ MDX, MD02 มข. 61 ล่าสุด <<คลิกที่นี่>>ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  (KKULI)

-          คณะแพทยศาสตร์ มขอนแก่น

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

 

............................................................................................................
 
 
 
 โครงการดี ๆ จาก The Act.
ที่เป็นตัวช่วยให้น้อง ม. 4 - 5 - 6 เดินตามฝันของตัวเองให้สำเร็จ...

 

 

>>สมัครโครงการ <<

>>สมัครโครงการ<< 

>>สมัครโครงการ<< 

>>สมัครโครงการ<<

>>สมัครโครงการ<< 

>>สมัครโครงการ<< 

  ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 17/7/2560 13:38:58 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net