Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เช็คด่วน! รวมทุกโครงการ เปิดรับรอบที่ 1 ม.มหาสารคาม TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 4,872 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

Check เลย! 18 คณะ/โครงการ ม.ขอนแก่น ที่เปิดรั...

ช้าไม่ได้แล้ว!! DEK61 จ๋าาาาา รอบสุดท้าย โค้งสุดท้าย กับระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2561 ใครที่ยังไ... (491)

ด่วน! สาขาที่เปิดรับ TCAS รอบที่ 5 (รับตรงอิส...

วันนี้ The Act. ก็เลยรวม สาขาที่เปิดรับ TCAS รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ม.เทคโนโลยีสุรนารี มาดูกัน... (448)

รวมให้ทุกคณะ ม.มหาสารคาม เปิดรับรอบที่ 5 TCAS...

DEK61 ดูทางนี้ สำหรับใครที่ยังไม่มีที่เรียน The Act. ได้รวมข้อมูลให้แล้ว กับ คณะ/สาขาวิชาที่เป... (1063)

เผยความคืบหน้า รอบที่ 4 Admission ม.เทคโนโลยี...

เผยความคืบหน้า รอบที่ 4 Admission ม.เทคโนโลยีสุรนารี TCAS เพื่อให้น้อง ๆ ได้เช็คข้อมูลกันก่อนต... (561)

รวมให้แล้ว 4 ม.ดังอีสาน วันประกาศผล-สอบสัมภาษ...

วันนี้พี่น้องก็มีข้อมูล “รวม 4 ม.ดังอีสาน วันประกาศผล-สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 TCAS” ม... (364)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

เช็คด่วน! รวมทุกโครงการ เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน ม.มหาสารคาม TCAS รวมทั้งหมด 24 โครงการ เปิดรับสมัครพร้อมกันวันที่ 15 – 31 ต.ค. 60 นี้เท่านั้น

 

 

เช็คด่วน! รวมทุกโครงการ เปิดรับรอบที่ 1 ม.มหาสารคาม TCAS


 

 

 

 

                เผลอแป๊ปเดียวจริง ๆ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน รวมทั้งหมด 24 โครงการ ของแต่ละคณะ/
สาขาวิชา
 เปิดรับสมัครพร้อมกันวันที่ 15 – 31 ต.ค. 60 นี้เท่านั้น รายละเอียดแต่ละโครงการมีอะไรบ้าง
มาติดตามกันเลย


 

>> จำนวนที่เปิดรับ

1.       โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา >> รับจำนวน  116  คน (44 สาขา)

2.       โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม >> รับจำนวน  104  คน (38 สาขา)

3.       โครงการเด็กดีมีที่เรียน >> รับจำนวน  175  คน (50 สาขา)

4.       โครงการเพชรราชพฤกษ์ >> รับจำนวน  123  คน (7 สาขา)

5.       โครงการโรงเรียนในเครือข่าย ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>> รับจำนวน  65  คน (7 สาขา) 

6.       โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>> รับจำนวน  14  คน (7 สาขา)

7.       โครงการสิ่งแวดล้อมสารคาม สู่อาเซียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >> รับจำนวน  11  คน (3 สาขา)

8.       โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการ สารสนเทศ >> รับจำนวน  187  คน (6 สาขา)

9.       โครงการเส้นทางสู่วิศวกร รุ่นใหม่ >> รับจำนวน  50  คน (1 สาขา)

10.    โครงการสาธิตพิชิตสถาปัตย์ >> รับจำนวน  5  คน (5 สาขา)

11.    โครงการสานฝัน ฉันอยากเรียนสถาปัตย์ >> รับจำนวน  5  คน (5 สาขา)

12.    โครงการเส้นทางอาชีวะ สู่สถาปัตย์ มมส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >> รับจำนวน  5  คน (5 สาขา)

13.    โครงการดาวอินทนิล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >> รับจำนวน  124  คน (15 สาขา)

14.    โครงการโควตา COPAG มหาวิทยาลัยมหาสารคาม>> รับจำนวน  217  คน (3 สาขา)

15.    โครงการ COPAG ONE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >> รับจำนวน  15  คน (3 สาขา)

16.    โครงการเพชรพระพิฆเนศวร >> รับจำนวน  70  คน (3 สาขา)

17.    โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี >> รับจำนวน  10  คน (1 สาขา)

18.    โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม >> รับจำนวน  ไม่ระบุ (1 สาขา)

19.    โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ >> รับจำนวน  44  คน (1 สาขา)

20.    โครงการส่งเสริมด้าน วิทยาการสารสนเทศ (ระบบพิเศษ) >> รับจำนวน  60  คน (4 สาขา)

21.    โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี (ระบบพิเศษ) >> รับจำนวน  5  คน (1 สาขา)

22.    โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (ระบบพิเศษ) >> รับจำนวน  40  คน (1 สาขา)

23.    โครงการส่งเสริมด้าน วิทยาการสารสนเทศ (ระบบเทียบเข้า) >> รับจำนวน  30  คน (2 สาขา)

24.    โครงการโควตาระบบพิเศษ (ระบบเทียบเข้า) >> รับจำนวน  150  คน (1 สาขา)


 

>> คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

1.       ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ

2.       ต้องมีผลคะแนน GPAX ขั้นต่ำ (5เทอม) ตามที่สาขาวิชากำหนด

3.       ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่โครงการและสาขาวิชากำหนด


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

2.       พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านต่าง ๆ ตามที่โครงการและสาขาวิชากำหนด

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>> (ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 31 ต.ค. 60 เวลา 16.30 น.)

2.       ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ หรือ

3.       ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ (EMS) จ่าหน้าซองถึง กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

4.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระผ่านธนาคาร)


**หมายเหตุ :

-          ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครโครงการความสามารถพิเศษ ได้แก่ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

หรือ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 อันดับ

-          โครงการเพชรราชพฤกษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมสารคามสู่อาเซียน โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการ

สารสนเทศ โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ โครงการดาวอินทนิล โครงการโควตา COPAG รอบที่ 1 โครงการ

COPAG ONE โครงการเพชรพระพิฆเนศวร โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม

โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (ระบบพิเศษ) โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี

(ระบบพิเศษ) โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (ระบบพิเศษ) ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการ 4 อันดับ เท่านั้น>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 15 – 31 ต.ค. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> 15 ต.ค. – 2 พ.ย. 60 (ชำระภายใน 3 วัน นับจากวันสมัคร)

3.       ส่งใบสมัคร >> 15 ต.ค. – 3 พ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถพิเศษ >> 17 พ.ย. 60

5.       ทดสอบความสามารถด้านกีฬาฯ >> 25 พ.ย. 60

6.       ทดสอบความสามารถด้านศิลปะฯ >> 26 พ.ย. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 29 พ.ย. 60

8.       สอบสัมภาษณ์ โครงการต่าง ๆ (ระบบปกติ) >> 6 ธ.ค. 60

9.       สอบสัมภาษณ์ โครงการต่าง ๆ (ระบบพิเศษ) >> 7 ธ.ค. 60

10.    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ระบบปกติ+ระบบพิเศษ) >> 8 ธ.ค. 60

11.    Clearing-house >> 15 – 19 ธ.ค. 60

12.    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 22 ธ.ค. 60               ต้องบอกเลยว่า จำนวนที่เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio ม.มหาสาคาม ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รับเยอะมาก ๆ ฉะนั้นน้อง ๆ คนไหนที่สนใจ รีบเตรียมตัวเองให้พร้อม ใครพร้อมกว่าก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นแน่นอน อย่าลืม ๆ มมส
เปิดระบบรับสมัครวันที่ 15 – 31 ต.ค. 60 นี้แล้ว เร็วมาก ๆ
ห้ามพลาด! เอาใจช่วยน้อง ๆ ทุกคนจ้า>> ติดตามรายละเอียดเกณฑ์การรับ รอบที่ 1 มมส ปีการศึกษา 2561 <<คลิกที่นี่>>

>> ดาวโหลดระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษา มมส ปีการศึกษา256<<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>    ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 12/10/2560 10:06:36 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net