Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เช็คด่วน! รวมทุกโครงการ เปิดรับรอบที่ 1 ม.มหาสารคาม TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 4,672 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รับเพิ่มเติม! พยาบาลศาสตร์ โควตาขยายโอกาสฯ ม....

อัพเดทล่าสุด รับเพิ่มเติม! พยาบาลศาสตร์ โควตาขยายโอกาสฯ ม.อุบลฯ ปี 61 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ... (2077)

4 อันดับ คณะ/สาขา โควตา มข.61 #เลือกอย่างไรไม...

เพื่อเป็นตัวช่วย และให้น้องได้เห็นทิศทางในการจัดอันดับเลือกคณะ/สาขาวิชา โควตา มข.61 มากยิ่งขึ้... (11470)

มข. เปิดเกณฑ์รับแพทย์ โควตาพื้นที่, CPIRD, In...

อัพเดทล่าสุด คณะแพทยฯ มข. เปิดเกณฑ์รับแพทย์ โควตาพื้นที่, CPIRD, Inclusive รอบ 2 ปี61 หลักสูตร... (6487)

เช็คด่วนๆ! เกณฑ์การรับ แพทย์ CPIRD ม.มหาสารคา...

และแล้วก็ประกาศ เกณฑ์การรับ แพทย์ CPIRD ม.มหาสารคาม ปี 61 (รุ่นที่ 13) (สำหรับ ODOD มมส ปีนี้ไ... (2532)

ด่วน! สาขาเวชนิทัศน์ มข. เปิดรับรอบโควตาภาคฯ ...

ด่วน! สาขาเวชนิทัศน์ มข. เปิดรับรอบโควตาภาคฯ TCAS จำนวนรับทั้งหมด 20 คน โอกาสสำหรับน้อง ๆ ที่ส... (1424)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

เช็คด่วน! รวมทุกโครงการ เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน ม.มหาสารคาม TCAS รวมทั้งหมด 24 โครงการ เปิดรับสมัครพร้อมกันวันที่ 15 – 31 ต.ค. 60 นี้เท่านั้น

 

 

เช็คด่วน! รวมทุกโครงการ เปิดรับรอบที่ 1 ม.มหาสารคาม TCAS


 

 

 

 

                เผลอแป๊ปเดียวจริง ๆ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน รวมทั้งหมด 24 โครงการ ของแต่ละคณะ/
สาขาวิชา
 เปิดรับสมัครพร้อมกันวันที่ 15 – 31 ต.ค. 60 นี้เท่านั้น รายละเอียดแต่ละโครงการมีอะไรบ้าง
มาติดตามกันเลย


 

>> จำนวนที่เปิดรับ

1.       โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา >> รับจำนวน  116  คน (44 สาขา)

2.       โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม >> รับจำนวน  104  คน (38 สาขา)

3.       โครงการเด็กดีมีที่เรียน >> รับจำนวน  175  คน (50 สาขา)

4.       โครงการเพชรราชพฤกษ์ >> รับจำนวน  123  คน (7 สาขา)

5.       โครงการโรงเรียนในเครือข่าย ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>> รับจำนวน  65  คน (7 สาขา) 

6.       โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>> รับจำนวน  14  คน (7 สาขา)

7.       โครงการสิ่งแวดล้อมสารคาม สู่อาเซียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >> รับจำนวน  11  คน (3 สาขา)

8.       โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการ สารสนเทศ >> รับจำนวน  187  คน (6 สาขา)

9.       โครงการเส้นทางสู่วิศวกร รุ่นใหม่ >> รับจำนวน  50  คน (1 สาขา)

10.    โครงการสาธิตพิชิตสถาปัตย์ >> รับจำนวน  5  คน (5 สาขา)

11.    โครงการสานฝัน ฉันอยากเรียนสถาปัตย์ >> รับจำนวน  5  คน (5 สาขา)

12.    โครงการเส้นทางอาชีวะ สู่สถาปัตย์ มมส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >> รับจำนวน  5  คน (5 สาขา)

13.    โครงการดาวอินทนิล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >> รับจำนวน  124  คน (15 สาขา)

14.    โครงการโควตา COPAG มหาวิทยาลัยมหาสารคาม>> รับจำนวน  217  คน (3 สาขา)

15.    โครงการ COPAG ONE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >> รับจำนวน  15  คน (3 สาขา)

16.    โครงการเพชรพระพิฆเนศวร >> รับจำนวน  70  คน (3 สาขา)

17.    โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี >> รับจำนวน  10  คน (1 สาขา)

18.    โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม >> รับจำนวน  ไม่ระบุ (1 สาขา)

19.    โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ >> รับจำนวน  44  คน (1 สาขา)

20.    โครงการส่งเสริมด้าน วิทยาการสารสนเทศ (ระบบพิเศษ) >> รับจำนวน  60  คน (4 สาขา)

21.    โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี (ระบบพิเศษ) >> รับจำนวน  5  คน (1 สาขา)

22.    โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (ระบบพิเศษ) >> รับจำนวน  40  คน (1 สาขา)

23.    โครงการส่งเสริมด้าน วิทยาการสารสนเทศ (ระบบเทียบเข้า) >> รับจำนวน  30  คน (2 สาขา)

24.    โครงการโควตาระบบพิเศษ (ระบบเทียบเข้า) >> รับจำนวน  150  คน (1 สาขา)


 

>> คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

1.       ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ

2.       ต้องมีผลคะแนน GPAX ขั้นต่ำ (5เทอม) ตามที่สาขาวิชากำหนด

3.       ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่โครงการและสาขาวิชากำหนด


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

2.       พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านต่าง ๆ ตามที่โครงการและสาขาวิชากำหนด

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>> (ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 31 ต.ค. 60 เวลา 16.30 น.)

2.       ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ หรือ

3.       ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ (EMS) จ่าหน้าซองถึง กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

4.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระผ่านธนาคาร)


**หมายเหตุ :

-          ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครโครงการความสามารถพิเศษ ได้แก่ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

หรือ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 อันดับ

-          โครงการเพชรราชพฤกษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมสารคามสู่อาเซียน โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการ

สารสนเทศ โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ โครงการดาวอินทนิล โครงการโควตา COPAG รอบที่ 1 โครงการ

COPAG ONE โครงการเพชรพระพิฆเนศวร โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม

โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (ระบบพิเศษ) โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี

(ระบบพิเศษ) โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (ระบบพิเศษ) ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการ 4 อันดับ เท่านั้น>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 15 – 31 ต.ค. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> 15 ต.ค. – 2 พ.ย. 60 (ชำระภายใน 3 วัน นับจากวันสมัคร)

3.       ส่งใบสมัคร >> 15 ต.ค. – 3 พ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถพิเศษ >> 17 พ.ย. 60

5.       ทดสอบความสามารถด้านกีฬาฯ >> 25 พ.ย. 60

6.       ทดสอบความสามารถด้านศิลปะฯ >> 26 พ.ย. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 29 พ.ย. 60

8.       สอบสัมภาษณ์ โครงการต่าง ๆ (ระบบปกติ) >> 6 ธ.ค. 60

9.       สอบสัมภาษณ์ โครงการต่าง ๆ (ระบบพิเศษ) >> 7 ธ.ค. 60

10.    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ระบบปกติ+ระบบพิเศษ) >> 8 ธ.ค. 60

11.    Clearing-house >> 15 – 19 ธ.ค. 60

12.    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 22 ธ.ค. 60               ต้องบอกเลยว่า จำนวนที่เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio ม.มหาสาคาม ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รับเยอะมาก ๆ ฉะนั้นน้อง ๆ คนไหนที่สนใจ รีบเตรียมตัวเองให้พร้อม ใครพร้อมกว่าก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นแน่นอน อย่าลืม ๆ มมส
เปิดระบบรับสมัครวันที่ 15 – 31 ต.ค. 60 นี้แล้ว เร็วมาก ๆ
ห้ามพลาด! เอาใจช่วยน้อง ๆ ทุกคนจ้า>> ติดตามรายละเอียดเกณฑ์การรับ รอบที่ 1 มมส ปีการศึกษา 2561 <<คลิกที่นี่>>

>> ดาวโหลดระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษา มมส ปีการศึกษา256<<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>    ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 12/10/2560 10:06:36 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net