Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เช็คด่วนๆ! เกณฑ์การรับ แพทย์ CPIRD ม.มหาสารคาม ปี 61 จำนวนคนเปิดอ่าน 10,179 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

มมส รับเยอะกว่า 2 พันคน รอบที่ 1 Portfolio T...

มมส รับเยอะกว่า 2 พันคน รอบที่ 1 Portfolio TCAS’62 (ระบบปกติ และระบบพิเศษ) แต่ละคณะ/สาขา... (4)

เปิดแล้ว! โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.มหาสารคาม...

เปิดแล้ว! โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.มหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 ให้เป็นสิทธิ์ของแต่ละสถานศึกษา ส... (1442)

มทส. เปิดรับโครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคอีสาน ร...

มทส. เปิดรับโครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคอีสาน รอบที่ 1 Portfolio (TCAS) เปิดรับมากถึง 63 คน สำคั... (106)

ม.อุบลฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายคณะพย...

ม.อุบลฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายคณะพยาบาลฯ เพิ่มเติมครั้งที่2 ปี62 จำนวนทั้งหมด 31 คน ... (123)

มาแล้ว พยาบาลศาสตร์ มทส. เปิดรับรอบที่ 1 Port...

มาแล้ว พยาบาลศาสตร์ มทส. เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio จำนวน 35 คน (TCAS) น้อง ม.6 ที่สนใจอยากเรีย... (885)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

และแล้วก็ประกาศ เกณฑ์การรับ แพทย์ CPIRD ม.มหาสารคาม ปี 61 (รุ่นที่ 13) (สำหรับ ODOD มมส ปีนี้ไม่เปิดรับ และสำคัญแพทย์ปีนี้มีเปิดรับเพียงรอบเดียวจ้า)

 

 

เช็คด่วนๆ! เกณฑ์การรับ แพทย์ CPIRD ม.มหาสารคาม ปี 61  


 

 

 

 

                และแล้วก็ประกาศออกมา สำหรับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 13)
กับ “โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท (
CPIRD)” (สำหรับ ODOD มมส ปีนี้ไม่เปิดรับ และสำคัญแพทย์ปีนี้มีเปิดรับเพียงรอบเดียวจ้า)
เอาหละ น้อง ๆ ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคอีสาน (มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, นครพนม, สกลนคร,
มุกดาหาร และขอนแก่น) ห้ามพลาด! เปิดรับสมัครวันที่ 128 ก.พ. 61 นี้เท่านั้น มาติดตามกันเลย>> จำนวนที่เปิดรับ

-          โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) >> รับจำนวน 66 คน

**เป็นผู้มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคอีสาน (มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, นครพนม,

สกลนคร, มุกดาหาร และขอนแก่น)


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัค

1.       ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในกลุ่มจังหวัด

ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับผิดชอบ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้าย

ของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้าย

ให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)

2.       จบการศึกษาชั้น ม.4 – 5 และกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่กำหนด

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัค

1.       เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายในระดับชั้น ม.ปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษา หรือหลังสูตรอื่น ๆ

ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560 (ก่อนเดือน มิ.ย. 61)

2.       มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้อราชการพงเรือน พ.ศ. 2551

3.       ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามที่ระบุในประกาศ


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลการสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่

-          วิชาภาษาอังกฤษ >> ค่าน้ำหนัก 20%

-          วิชาคณิตศาสตร์ 1 >> ค่าน้ำหนัก 15%

-          วิชาเคมี >> ค่าน้ำหนัก 15%

-          วิชาชีววิทยา >> ค่าน้ำหนัก 15%

-          วิชาฟิสิกส์ >> ค่าน้ำหนัก 15%

-          วิชาภาษาไทย >> ค่าน้ำหนัก 10%

-          วิชาสังคมศึกษา >> ค่าน้ำหนัก 10%

***เกณฑ์ผ่านทุกรายวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 30%

2.       พิจารณาการทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์  


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>

3.       ส่งเอกสารการสมัคร ไปที่ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง

จ.มหาสารคาม 44000 (ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2561)

4.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500บาท (ชำระค่าสมัครผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย

หรือธนาคารทหารไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ทั่วประเทศ)>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 1 – 28 ก.พ. 61

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์ >> 19 เม.ย. 61

3.       ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์ >> 24 เม.ย. 61

4.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 27 เม.ย. 61

5.       ยืนยันสิทธิ์ Clearing – house >> 3 – 6 พ.ค. 61

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 8 พ.ค. 61

7.       รายงานตัวทำสัญญา >> 19 พ.ค. 61>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าเว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. Summer Camp'61"
คอร์สติวเข้ม เตรียมสอบระบบใหม่ TCAS'62 
(11 มี.ค. - 8 พ.ค. 61) @สถาบัน The Act. ขอนแก่น
 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
      
 รวมพลคนอยากสอบติด !!
  
[คอร์ส ม.6]   เน้นติวเข้มทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย
พร้อมตะลุยข้อสอบ TCAS เน้น! 9 วิชาสามัญ พร้อม GAT/PAT และ O-NET
 
[คอร์ส ม.5] เน้นติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1 พื้นฐานแน่น GPAX สูงสุด และคุ้นเคยข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
   ติวเตอร์ติวสด! เพื่อสอบเข้ามหาลัยโดยเฉพาะ
 
พิเศษ! ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย! 
 
 เกียรติบัตร "ค่าย The Act. Summer Camp"
 พิเศษ!! The Act. ดูแลน้องตลอดปี
 พร้อมติวฟรีทุกโครงการ
"รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท"  
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"
ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 10/1/2561 11:43:26 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net