Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 มข. เปิดเกณฑ์รับแพทย์ โควตาพื้นที่, CPIRD, Inclusive รอบที่ 2 ปี61 จำนวนคนเปิดอ่าน 8,523 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

มมส รับเยอะกว่า 2 พันคน รอบที่ 1 Portfolio T...

มมส รับเยอะกว่า 2 พันคน รอบที่ 1 Portfolio TCAS’62 (ระบบปกติ และระบบพิเศษ) แต่ละคณะ/สาขา... (6)

เปิดแล้ว! โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.มหาสารคาม...

เปิดแล้ว! โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.มหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 ให้เป็นสิทธิ์ของแต่ละสถานศึกษา ส... (1451)

มทส. เปิดรับโครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคอีสาน ร...

มทส. เปิดรับโครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคอีสาน รอบที่ 1 Portfolio (TCAS) เปิดรับมากถึง 63 คน สำคั... (107)

ม.อุบลฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายคณะพย...

ม.อุบลฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายคณะพยาบาลฯ เพิ่มเติมครั้งที่2 ปี62 จำนวนทั้งหมด 31 คน ... (123)

มาแล้ว พยาบาลศาสตร์ มทส. เปิดรับรอบที่ 1 Port...

มาแล้ว พยาบาลศาสตร์ มทส. เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio จำนวน 35 คน (TCAS) น้อง ม.6 ที่สนใจอยากเรีย... (945)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

อัพเดทล่าสุด คณะแพทยฯ มข. เปิดเกณฑ์รับแพทย์ โควตาพื้นที่, CPIRD, Inclusive รอบ 2 ปี61 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับตรงโดยวิธีพิเศษ น้องๆที่ตั้งเป้าไว้ ห้ามพลาด!

 

 

มข. เปิดเกณฑ์รับแพทย์ โควตาพื้นที่, CPIRD, Inclusive (รอบที่ 2) ปี 61

 

 

 

 

 

                รอบนี้ The Act. มาอัพเดทอีก 3 โครงการรับแพทย์ มข. TCAS ล่าสุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561
ซึ่งเปิดรับใน 3 โครงการ ได้แก่

>> โครงการรับโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

>> โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)

>> โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)

จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง มาติดตามกันเลย...


 

>> จำนวนที่เปิดรับ

1.       โครงการรับโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ >> รับจำนวน  60  คน (หากรับรอบโครงการ MD02

รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1/2 ได้ไม่ครบตามจำนวน จะรับเพิ่มตามจำนวนที่ขาด)

2.       โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) >> รับจำนวน  88  คน

3.       โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive) >> รับจำนวน  16  คน


 

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

โครงการรับโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.       เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์ – คณิต  ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(20 จังหวัด) ที่มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00


โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)

1.       เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์ – คณิต  ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(20 จังหวัด) ที่มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00   

2.       ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่การรับ

ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ

มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภูต่อเนื่อง

ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (คือ 24 ม.ค. 61) โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน

(หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)   


โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)

1.       เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์ – คณิต โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่เป็นพื้นที่การรับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

ในโรงเรียน 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด

เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู

2.       ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่การรับ

ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ

มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภูต่อเนื่อง

ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (คือ 24 ม.ค. 61) โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน

(หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละโครงการ

2.       พิจารณาผลการสอบ ค่าน้ำหนักคะแนน วิชาสามัญ

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

**เกณฑ์จำนวนรับ เลือกอันดับ แต่ละโครงการ 

**รายวิชา และสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>> 

3.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร (นักเรียนเลือกอันดับ) >> 11 – 24 ม.ค. 61

2.       ชำระค่าสมัคร >> ภายใน 26 ม.ค. 61

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ >> 23 เม.ย. 61

4.       สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ >> 26 – 27 เม.ย. 61

5.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ >> 30 เม.ย. 61

6.       ยืนยันสิทธิ์ Clearing – house >> 3 – 6 พ.ค. 61


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร (ฉบับวันที่ 9 ม.ค. 61) <<คลิกที่นี่>> 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร (ฉบับวันที่ 15 ม.ค. 61 ล่าสุด) << คลิกที่นี่>> 

>> เข้าสู่เว็บไซต์การรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. Summer Camp'61"
คอร์สติวเข้ม เตรียมสอบระบบใหม่ TCAS'62 
(11 มี.ค. - 8 พ.ค. 61) @สถาบัน The Act. ขอนแก่น
 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
      
 รวมพลคนอยากสอบติด !!
  
[คอร์ส ม.6]   เน้นติวเข้มทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย
พร้อมตะลุยข้อสอบ TCAS เน้น! 9 วิชาสามัญ พร้อม GAT/PAT และ O-NET
 
[คอร์ส ม.5] เน้นติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1 พื้นฐานแน่น GPAX สูงสุด และคุ้นเคยข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
   ติวเตอร์ติวสด! เพื่อสอบเข้ามหาลัยโดยเฉพาะ
 
พิเศษ! ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย! 
 
 เกียรติบัตร "ค่าย The Act. Summer Camp"
 พิเศษ!! The Act. ดูแลน้องตลอดปี
 พร้อมติวฟรีทุกโครงการ
"รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท"  
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"
ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 10/1/2561 15:17:07 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net