Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 มาแล้ว! เกณฑ์คัดเลือก สัตวแพทย์ รอบที่ 2 ม.มหิดล TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 2,189 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

ม.มหิดล เผยเกณฑ์การรับ คุณสมบัติ รอบที่ 4 Adm...

ม.มหิดล เผยเกณฑ์การรับ คุณสมบัติ จำนวนรับ แต่ละคณะ/สาขา รอบที่ 4 Admissions TCAS ใช้เกณฑ์จากส่... (251)

เด็ก61 เตรียมพร้อม รอบที่ 4 Admissions ม.แม่ฟ...

เด็ก’61 เตรียมพร้อม รอบที่ 4 Admissions ม.แม่ฟ้าหลวง 61 เปิดรับเยอะมาก! 1,922 คน จาก 40 ... (336)

มทร.ธัญบุรี เปิดรับเพิ่มเติม สอบตรง สำหรับ ปว...

รอบนี้เอาใจน้อง ๆ สายอาชีพกันบ้าง ล่าสุด มทร.ธัญบุรี เปิดรับเพิ่มเติม สอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส. ... (1086)

มาแล้ว! TCAS รอบที่ 4 Admission ม.ธรรมศาสตร์ ...

มาแล้ว! TCAS รอบที่ 4 Admission ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับเท่าไหร่ ใช้เกณฑ์อะไรบ้าง? *บอกก่อนข้อมูลน... (2402)

เตรียมตัวให้พร้อม! รอบที่ 3 ม.นเรศวร’61 เปิดร...

น้อง ม.6 (หรือเทียบเท่า) เตรียมตัวให้พร้อม รอบที่ 3 ม.นเรศวร’61 เปิดรับถึง 1,744 คน สำคั... (329)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

มาแล้ว สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่บอกว่ายังไงก็ต้อง “สัตวแพทย์” เท่านั้น ล่าสุด ม.มหิดล เผยเกณฑ์คัดเลือก “สัตวแพทย์” รอบที่ 2 ม.มหิดล ปีการศึกษา 2561 รวม 2 โครงการ

 

 

มาแล้ว! เกณฑ์คัดเลือก “สัตวแพทย์” รอบที่ 2 ม.มหิดล TCAS


 

 

 

 

                มาแล้ว สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่บอกว่ายังไงก็ต้อง “สัตวแพทย์” เท่านั้น ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยเกณฑ์
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รวม 2 โครงการ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
ซึ่งจะเปิดรับสมัครพร้อมกันวันที่ 28 มี.ค. – 4 เม.ย. 61 ปักหมุดรอเลยจ้ารายละเอียดแต่มีอะไรบ้าง
มาติดตามกันเลย


 

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          โครงการพัฒนาสัตวแพทย์ >> รับจำนวน  3  คน

-          โควตาพื้นที่ >> รับจำนวน  5  คน


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการพัฒนาสัตวแพทย์

1.       จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า3.00

3.       ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ รวมกันไม่ต่ำกว่า 35%

4.       ไม่เป็นผู้ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

5.       บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ได้รับใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม หรือใบรับรองสถาน

ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ หรือใบอนุญาตจัดตั้งสวนสาธารณะ หรือสถานแสดงสัตว์น้ำ ตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

-          เป็นบุตรตามกฎหมายของเจ้าของฟาร์มอันถูกต้องตามกฎหมายที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม

หรือฟาร์มที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และมีระยะเวลาของการประกิบกิจการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่

หมายถึง ฟาร์มที่มีจำนวนสัตว์ในฟาร์มหรือ ตามที่คณะกำหนด 

-          เป็นบุตรตามกฎหมายของเจ้าของกิจการสวนสัตว์สาธารณะ หรือสถานแสดงสัตว์น้ำที่ได้รับรอง

การจดทะเบียนจากส่วนราชการที่กำกับดูแลอย่างถูกต้องและมีการดำเนินกิจการต่อเนื่องกันมา

ไม่น้อยกว่า 5 ปี

-          เป็นบุตรตามกฎหมายของเจ้าของสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ประเภทมีที่พักสัตว์ป่วยไว้

ค้างคืน ที่ได้รับรองให้เป็นสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์จากกรมปศุสัตว์ ที่มีระยะเวลาของการประกอบ

กิจการไม่น้อยกว่า 5 ปี และสัตวแพทย์ประจำเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 7 คน โดยสถานประกอบการดังกล่าว

สามารถรับการรักษาได้ทั้งทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

โควตาพื้นที่

1.       จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า3.00

3.       ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา รวมกันไม่ต่ำกว่า 35%

4.       ไม่เป็นผู้ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

5.       เป็นผู้มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

-          พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

-          พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร โครงการพัฒนาสัตวแพทย์ <<คลิกที่นี่>>

2.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร โควตาพื้นที่ <<คลิกที่นี่>>

3.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>> 

4.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท ค่าตรวจร่างกาย 600 บาท


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 28 มี.ค. – 4 เม.ย. 61


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร โครงการพัฒนาสัตวแพทย์ <<คลิกที่นี่>> 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร โควตาพื้นที่ <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>    


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          มหาวิทยาลัยมหิดล

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. Summer Camp'61"
คอร์สติวเข้ม เตรียมสอบระบบใหม่ TCAS'62 
(11 มี.ค. - 8 พ.ค. 61) @สถาบัน The Act. ขอนแก่น
 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
      
 รวมพลคนอยากสอบติด !!
  
[คอร์ส ม.6]   เน้นติวเข้มทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย
พร้อมตะลุยข้อสอบ TCAS เน้น! 9 วิชาสามัญ พร้อม GAT/PAT และ O-NET
 
[คอร์ส ม.5] เน้นติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1 พื้นฐานแน่น GPAX สูงสุด และคุ้นเคยข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
   ติวเตอร์ติวสด! เพื่อสอบเข้ามหาลัยโดยเฉพาะ
 
พิเศษ! ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย! 
 
 เกียรติบัตร "ค่าย The Act. Summer Camp"
 พิเศษ!! The Act. ดูแลน้องตลอดปี
 พร้อมติวฟรีทุกโครงการ
"รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท"  
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 12/1/2561 16:32:28 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net