Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เปิดแล้วห้ามพลาด! แพทย์ CPIRD, Inclusive มทส. รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 1,863 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

แพทย์ MDX, MD02 มข. TCAS 62 ออกแล้ว เช็คข้อมู...

คณะแพทยฯ ม.ขอนแก่น เปิดให้น้อง ๆ เช็คข้อมูล แพทย์ MDX, MD02 มข. TCAS’62 ทั้งนี้น้อง ๆ ต้... (1573)

Check เลย! 18 คณะ/โครงการ ม.ขอนแก่น ที่เปิดรั...

ช้าไม่ได้แล้ว!! DEK61 จ๋าาาาา รอบสุดท้าย โค้งสุดท้าย กับระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2561 ใครที่ยังไ... (621)

ด่วน! สาขาที่เปิดรับ TCAS รอบที่ 5 (รับตรงอิส...

วันนี้ The Act. ก็เลยรวม สาขาที่เปิดรับ TCAS รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ม.เทคโนโลยีสุรนารี มาดูกัน... (501)

รวมให้ทุกคณะ ม.มหาสารคาม เปิดรับรอบที่ 5 TCAS...

DEK61 ดูทางนี้ สำหรับใครที่ยังไม่มีที่เรียน The Act. ได้รวมข้อมูลให้แล้ว กับ คณะ/สาขาวิชาที่เป... (1149)

เผยความคืบหน้า รอบที่ 4 Admission ม.เทคโนโลยี...

เผยความคืบหน้า รอบที่ 4 Admission ม.เทคโนโลยีสุรนารี TCAS เพื่อให้น้อง ๆ ได้เช็คข้อมูลกันก่อนต... (611)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ด่วน! น้อง ๆ เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ห้ามพลาด! แพทย์ CPIRD, Inclusive มทส. รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ TCAS รับสมัคร 14 ก.พ. – 22 มี.ค. 61
เปิดแล้วห้ามพลาด! "แพทย์ CPIRD, Inclusive มทส."

รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ TCAS 

                อัพเดทด่วน ๆ! เอาใจน้อง ๆ เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ที่สนใจอยากเรียน
สายแพทย์ กับ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ เขตจังหวัด
นครชัยบุรินทร์)
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community track) และ กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD :
Inclusive track) รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน เปิดรับสมัครวันที่ 14 ก.พ. – 22 มี.ค. 61 ติดตามรายละเอียดกันเลย>> จำนวนที่เปิดรับ

 • กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community track) >> รับจำนวน  50  คน
 • กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive track) >> รับจำนวน  30  คน>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาชั้น ม.4, ม.5 โดยกำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 หรือ หลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
  ในโรงเรียนที่ตั้งอนยู่ในกลุ่มจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560
 2. ต้องมีผลคะแนนการทดสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 ที่จัดสอบโดย สทศ. ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
  เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ
 3. และอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

            ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community track)

 1. ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมายต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่อง
  ไม่น้อยกว่า 5 ปีจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดา
  ที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืยันการโยกย้าย) และ
 2. ศึกษาชั้น ม.4 – ม.6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 20 จังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive track)

 1. ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมายต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่อง
  ไม่น้อยกว่า 5 ปีจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดา
  ที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืยันการโยกย้าย) และ
 2. เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.4 – ม.5 โดยกำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
  ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร
 3. กรณีจังวหวัดนครราชสีมา ผู้สมัคร จะต้อง มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอำเภอ 18 อำเภอ (ตามประกาศ)
 4. กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive track) ต้องระบุจังหวัดและอำเภอใดอะเภอหนึ่งที่มีภูมิลำเนา
  ที่อยู่นานที่สุด และหากมีระยะเวลาอยู่นานเท่ากันให้ระบุภูมิลำเนาที่ปัจจุบันที่สุด ตามคุณสมบัติของภูมิลำเนา
  ในเขต 4 จังหวัด >> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

 • พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
 • พิจารณาการสอบสัมภาษณ์>> การสมัคร

 1. ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>
 2. สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>  
 3. กรณีส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ส่งไปที่  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  (โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครสอบหลักสูตรแพทย์ ปี 2561”)
  ภายในวันที่ 23 มี.ค. 61
 4. กรณีนำส่งด้วยตนเอง ส่งที่ ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ภายในวันที่ 23 มี.ค. 61 เวลา 16.30 น.
 5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
 6. ค่าตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 1,600 บาท>> กำหนดการคัดเลือก

 1. รับสมัคร >> 14 ก.พ. – 22 มี.ค. 61
 2. ชำระค่าสมัคร >> 14 ก.พ. – 23 มี.ค. 61
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ >> 18 เม.ย. 61
 4. ตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต >> 23 เม.ย. 61
 5. สอบสัมภาษณ์ >> 24 เม.ย. 61
 6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 30 เม.ย. 61
 7. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House >> 3 – 6 พ.ค. 61
 8. รายงานตัวเข้าศึกษา >> 11 พ.ค. 61


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>   

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>           ขอบคุณข้อมูลจาก:

 • ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. Summer Camp'61"
คอร์สติวเข้ม เตรียมสอบระบบใหม่ TCAS'62 
(11 มี.ค. - 8 พ.ค. 61) @สถาบัน The Act. ขอนแก่น
 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
      
 รวมพลคนอยากสอบติด !!
  
[คอร์ส ม.6]   เน้นติวเข้มทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย
พร้อมตะลุยข้อสอบ TCAS เน้น! 9 วิชาสามัญ พร้อม GAT/PAT และ O-NET
 
[คอร์ส ม.5] เน้นติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1 พื้นฐานแน่น GPAX สูงสุด และคุ้นเคยข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
   ติวเตอร์ติวสด! เพื่อสอบเข้ามหาลัยโดยเฉพาะ
 
พิเศษ! ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย! 
 
 เกียรติบัตร "ค่าย The Act. Summer Camp"
 พิเศษ!! The Act. ดูแลน้องตลอดปี
 พร้อมติวฟรีทุกโครงการ
"รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท"  
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 7/2/2561 17:55:10 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net