Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ด่วน!ก่อนหมดเขต ปลาย ก.พ. นี้ รวมรับตรงแต่ละคณะ/สถาบัน TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 2,443 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

เด็ก62 เตรียมพร้อมสอบเข้า แพทย์รามาฯ ม.มหิดล ...

เด็ก62 เตรียมพร้อมสอบเข้า แพทย์รามาฯ ม.มหิดล รอบที่1 Portfolio TCAS 62 ปีนี้ต้องใช้ผลการสอบอะไ... (2562)

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับรอบเพิ่มเติม TCAS’61 มากถ...

เปิดรอบสุดท้ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบเพิ่มเติม... (1625)

ม.มหิดล เผยเกณฑ์การรับ คุณสมบัติ รอบที่ 4 Adm...

ม.มหิดล เผยเกณฑ์การรับ คุณสมบัติ จำนวนรับ แต่ละคณะ/สาขา รอบที่ 4 Admissions TCAS ใช้เกณฑ์จากส่... (384)

เด็ก61 เตรียมพร้อม รอบที่ 4 Admissions ม.แม่ฟ...

เด็ก’61 เตรียมพร้อม รอบที่ 4 Admissions ม.แม่ฟ้าหลวง 61 เปิดรับเยอะมาก! 1,922 คน จาก 40 ... (531)

มทร.ธัญบุรี เปิดรับเพิ่มเติม สอบตรง สำหรับ ปว...

รอบนี้เอาใจน้อง ๆ สายอาชีพกันบ้าง ล่าสุด มทร.ธัญบุรี เปิดรับเพิ่มเติม สอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส. ... (1168)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

วันนี้ The Act. มีข้อมูล “รวมเกณฑ์การรับแต่ละคณะ/สถาบัน ที่จะปิดรับในเดือน กุมภาพันธ์ นี้” มากฝากกัน แต่ละคณะ/มหา’ลัยเปิดรับวันที่เท่าไหร่ ปิดรับวันไหน มาเช็คข้อมูลกันเลย

 

 

ด่วน!ก่อนหมดเขต ปลาย ก.พ. นี้ รวมรับตรงแต่ละคณะ/สถาบัน TCAS


 

 

 

 

                เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก เห็นน้อง ๆ หลายคนยังเตรียมตัวสอบไม่ถึงครึ่ง ซึ่งกลัวจะไม่ทันกับสนามสอบแรก GAT/PAT ที่จะสอบ 24 – 27 ก.พ. 61 นี้แล้ว หมดเวลานั่งเพ้อนะคะน้อง ๆ รีบฟิสตัวเองให้เต็มที่เพื่อพิชิตฝันของตัวเองให้ได้ เมื่อเตรียมตัวสอบแล้วก็อย่าลืมเตรียมสมัครเข้าศึกษากันด้วยนะจ้ะ ซึ่งวันนี้ The Act. ก็มีข้อมูล “รวมเกณฑ์การรับ
แต่ละคณะ/สถาบัน ที่จะปิดรับในเดือน กุมภาพันธ์ นี้” 
มากฝากกัน แต่ละคณะ/มหาลัยเปิดรับวันที่เท่าไหร่
ปิดรับวันไหน แล้วเกณฑ์การคัดเลือกมีอะไรบ้าง มาเช็คข้อมูลกันเลย...มหาวิทยาลัยบูรพา

>> โครงการรับตรง (ครั้งที่ 1) คณะดนตรีและการแสดง

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีไทย และวิชาเอกดนตรีสากล >> รับจำนวน  29  คน
 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา และวิชาเอกศิลปะการละคร >> รับจำนวน  26  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานด้านดนตรีและการแสดง
 3. มีคุณสมบัติอื่น ตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด 

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 27 ก.พ. 61
 2. ชำระค่าสมัคร >> ภายใน 28 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยบูรพา

>> โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) รอบที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม >> ไม่ระบุ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่คณะกำหนด (ตามประกาศ)

**โดยพิจารณาจากแฟ้มประวัติหรือแฟ้มสะสมผลงานมายังคณะศิลปกรรมศาสตร์

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 27 ก.พ. 61
 2. ชำระค่าสมัคร >> ภายใน 28 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

>> โครงการเพชรในตม (รอบที่ 2) คณะศึกษาศาสตร์

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • กอ.รมน.ภาค 1 (จังหวัดในสังกัด : กาญจนบุรี, จันทบุรี, ตราด, เพชรบุรี, ราชบุรี, สระแก้ว,ประจวบคีรีขันธ์)
  >> รับจำนวน  7  คน
 • กอ.รมน.ภาค 2 (จังหวัดในสังกัด : นครพนม, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, เลย, สุรินทร์,หนองคาย, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, บึงกาฬ) >> รับจำนวน  11  คน
 • กอ.รมน.ภาค 3 (จังหวัดในสังกัด : เชียงราย, เชียงใหม่, ตาก, น่าน, พะเยา, พิษณุโลก,แม่ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์)
  >> รับจำนวน  8  คน
 • กอ.รมน.ภาค 4 (จังหวัดในสังกัด : ชุมพร, ระนอง, สงขลา, สตูล, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส) 
  >> รับจำนวน  19  คน (4+15)

หมายเหตุ : จังหวัดในสังกัดกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า คือ จังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
>> รับจำนวนละ 5 คน รวมรับ 15 คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทยและบิดาหรือมารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อปพ.)
  ยกเว้นอำเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันรับสมัคร หรือ ผู้สมัครที่เป็นบุตร/ธิดา ของ ทหาร ตำรวจครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส) โดยที่บิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ *ต้องมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นผู้ขาดแครนทุนทรัพย์ (คือ ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี)
 3. กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 และกำลังจะจบการศึกษาในปี 2560 โดยมีผลคะแนน GPAX (เทอมต้น ม.4– ม.6) รวม 5 เทอม
  ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. มีผลการสอบ GAT/PAT5 ประจำปีการศึกษา 2561
 5. มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 6. มีสุขภาพร่างกายจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
 7. มีบุคลิกภาพดีที่เหมาะสมกับการเป็นครู
 8. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือโรคที่จะเบียดเบียน หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรร
  ต่อการศึกษา
 9. **ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House หรือรายงานตัวเข้าศึกษาเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยจากการคัดเลือก
  TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 27 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

>> รอบที่ 2 โครงการนักกีฬา (รอบที่ 2)

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • คณะพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย >> รับจำนวน  10  คน
 • คณะพลศึกษา สาขาผู้นำนันทนาการ >> รับจำนวน  5  คน
 • คณะพลศึกษา สาขาพลศึกษา >> รับจำนวน  25  คน
 • คณะพลศึกษา สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา >> รับจำนวน  5  คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา >> รับจำนวน  2  คน
 • คณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด >> รับจำนวน  1  คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคมวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ >> รับจำนวน  1  คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคมวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว >> รับจำนวน  1  คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคมวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  >> รับจำนวน  1  คน
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  >> รับจำนวน  5  คน
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม >> รับจำนวน  5  คน
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ >> รับจำนวน  2  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีอายุไม่เกิน 22 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 2. มีผลการสอบ GAT/PATและ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3. ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านกีฬา ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ กรีฑา เซปักตะกร้อ เทควันโด ฟุตซอล ฟุตบอล บาสเกตบอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด เรือพาย ลีลาศ เปตอง เทนนิส ดาบสากล ปัญจักสีลัต
  หมากกระดาน วอลเล่ย์บอล ว่ายน้ำ กอร์ฟ รักบี้ฟุตบอล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • เป็นนักกีฬาที่มีความระดับทีมชาติ หรือ มีความสามารถระดับเยาวชนแห่งชาติ หรือ
  • ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ
  • ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ กีฬาระดับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย นอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้วข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
 4. สำหรับนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น จะต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวยอาชีพมาก่อน
 5. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา อื่น ๆ  (ตามที่กำหนดในประกาศ)

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 27 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

>> รอบที่ 1/2 ม.เกษตรฯ (สกลนคร)

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • รอบที่ 1/2 ม.เกษตรฯ (สกลนคร) >> ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 28 ก.พ. 61
 2. ชำระค่าสมัคร >> ภายใน 3 มี.ค. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

>> โครงการขยายโอกาสทางการการศึกษา 

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • โครงการขยายโอกาสทางการการศึกษา >> ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียน หรือจบการศึกษาในระดับ ม.ปลาย (ม.6)
 2. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียน หรือจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 หลักสูตร

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 28 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

>> ประเภทรับตรงโควตา  

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • โควตาต้นกล้าดอกปีบ >> รับจำนวน  20  คน
 • โควตาบุตร ตชด.ภาค 2 >> รับจำนวน  5  คน
 • โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยฯ >> รับจำนวน  30  คน
 • โควตาสิทธิ์บุตร หลานบุคลากรของวิทยาลัยฯ >> รับจำนวน  3  คน
 • โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ >> รับจำนวน  88  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
 3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
 4. มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 29.99
 5. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ฯลฯ
 6. มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีอาญา
 7. ถ้าเป็ยชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2561 และไม่เป็นภิกษุสามเณร ฯลฯ

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ตามแต่ละโครงการกำหนด)

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 26 ก.พ. 61
 2. ชำระค่าสมัคร >> ภายใน 27 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

>> โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศษสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รอบที่ 2   

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ >> รับจำนวน  1  คน
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) >> รับจำนวน  1  คน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (วศ.บ. 4 ปี) >> รับจำนวน  20  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้ที่จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. ตามสายการเรียนที่สาขาวิชากำหนด
 2. มีผลการเรียนที่ใช้ในการสมัคร 5 เทอม เท่านั้น
 3. มีผลคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
  ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด
 4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย
 5. มีความประพฤติเรียบร้อย
 6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 7. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
  หรือลหุโทษ
 8. ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 28 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • ข้อมูลเกณฑ์การรับ แต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย TCAS
 • ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. Summer Camp'61"
คอร์สติวเข้ม เตรียมสอบระบบใหม่ TCAS'62 
(11 มี.ค. - 8 พ.ค. 61) @สถาบัน The Act. ขอนแก่น
 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
      
 รวมพลคนอยากสอบติด !!
  
[คอร์ส ม.6]   เน้นติวเข้มทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย
พร้อมตะลุยข้อสอบ TCAS เน้น! 9 วิชาสามัญ พร้อม GAT/PAT และ O-NET
 
[คอร์ส ม.5] เน้นติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1 พื้นฐานแน่น GPAX สูงสุด และคุ้นเคยข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
   ติวเตอร์ติวสด! เพื่อสอบเข้ามหาลัยโดยเฉพาะ
 
พิเศษ! ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย! 
 
 เกียรติบัตร "ค่าย The Act. Summer Camp"
 พิเศษ!! The Act. ดูแลน้องตลอดปี
 พร้อมติวฟรีทุกโครงการ
"รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท"  
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"
ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 12/2/2561 17:03:37 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net