Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ออกแล้ว เกณฑ์การรับ ทันตแพทยศาสตร์ มทส. รอบที่ 2 ปี 61 จำนวนคนเปิดอ่าน 3,228 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

แพทย์ MDX, MD02 มข. TCAS 62 ออกแล้ว เช็คข้อมู...

คณะแพทยฯ ม.ขอนแก่น เปิดให้น้อง ๆ เช็คข้อมูล แพทย์ MDX, MD02 มข. TCAS’62 ทั้งนี้น้อง ๆ ต้... (1573)

Check เลย! 18 คณะ/โครงการ ม.ขอนแก่น ที่เปิดรั...

ช้าไม่ได้แล้ว!! DEK61 จ๋าาาาา รอบสุดท้าย โค้งสุดท้าย กับระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2561 ใครที่ยังไ... (621)

ด่วน! สาขาที่เปิดรับ TCAS รอบที่ 5 (รับตรงอิส...

วันนี้ The Act. ก็เลยรวม สาขาที่เปิดรับ TCAS รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ม.เทคโนโลยีสุรนารี มาดูกัน... (501)

รวมให้ทุกคณะ ม.มหาสารคาม เปิดรับรอบที่ 5 TCAS...

DEK61 ดูทางนี้ สำหรับใครที่ยังไม่มีที่เรียน The Act. ได้รวมข้อมูลให้แล้ว กับ คณะ/สาขาวิชาที่เป... (1149)

เผยความคืบหน้า รอบที่ 4 Admission ม.เทคโนโลยี...

เผยความคืบหน้า รอบที่ 4 Admission ม.เทคโนโลยีสุรนารี TCAS เพื่อให้น้อง ๆ ได้เช็คข้อมูลกันก่อนต... (611)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

หลายคนที่กำลังตั้งตารอ กับ ประกาศเกณฑ์การรับ ทันตแพทยศาสตร์ มทส. รอบที่ 2 ปี 61 ซึ่งเปิดรับผู้สมัครจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 22 คน เท่านั้น

 

 

ออกแล้ว เกณฑ์การรับ ทันตแพทยศาสตร์ มทส. รอบที่ 2 ปี 61


 

 

 

 

                เชื่อว่ามีน้อง ๆ หลายคนที่กำลังตั้งตารอ กับ ประกาศการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา หลักสูตร
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งเปิดรับผู้สมัครจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 22 คน เท่านั้น น้อง ๆ คนไหนที่สนใจและอยู่ในเขตพื้นที่
ที่มหา’ลัยกำหนด ก็ห้ามพลาดนะคะ รับสมัครวันที่ 14 ก.พ. – 22 มี.ค. 61 มาติดตามรายละเอียดกันเลย>> จำนวนที่เปิดรับ

 • ผู้สมัครจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ >> รับจำนวน  22  คน

**โดยในจำนวนนี้จะเป็นผู้สมัครจากเขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
อย่างน้อยจังหวัดละ
3 คน (ฉะนั้นผู้สมัครต้องระบุสิทธิ์ในการสมัครให้ชัดเจน)


 

>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทยและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 2. อายุไม่เกิน 25ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. มีความประพฤติดี
 4. ไม่อยู่ในเพศบรรชิต นักบวช หรือนักพรต
 5. เป็นผู้มีร่างกาย สุขภาพจิต หรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

>> คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร

 1. กรณีจบการศึกษาชั้น ม.6สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า
  • มีผลคะแนน GPAX รวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมศึกษาและภาษาไทย แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6ในปีการศึกษา 2560 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า
  • ผลคะแนน GPAX รวมทุกวิชา 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมศึกษาและภาษาไทย แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. ต้องมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ที่จัดสอบโดย สทศ. ในรายวิชา คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ


>> คุณสมบัติเฉพาะโครงการของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครที่จะถือว่าเป็นผู้สมัครจากเขตสุขภาพที่ 9 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ หรือสุรินทร์) นั้น
  จะต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้น ๆ ตามหลักฐานทะเบียนบ้านต่อเนื่อง นับถึงวันสมัคร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  หรือศึกษาในระดับชั้น ม.ปลายตลอดหลักสูตร ในเขตจังหวัดนั้น ๆ โดยระบุการใช้สิทธิ์ตามทะเบียนบ้าน หรือโรงเรียน
  ให้ชัดเจน
 2. ผู้สมัครที่จะถือว่าเป็นผู้สมัครจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนา
  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามหลักฐานทะเบียนบ้านต่อเนื่อง นับถึงวันสมัคร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  หรือศึกษาในระดับชั้น ม.ปลายตลอดหลักสูตร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

 • พิจารณาผลคะแนนสอบวิชาสามัย 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • พิจารณาผลการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ผ่าน / ไม่ผ่าน
 • พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์  ผ่าน / ไม่ผ่าน


 

>> การสมัคร

 1. ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>  
 2. สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>
 3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท


 

>> กำหนดการคัดเลือก

 1. รับสมัคร >> 14 ก.พ. – 22 มี.ค. 61
 2. ชำระค่าสมัคร >> ภายใน 23 มี.ค. 61
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ >> 16 เม.ย. 61
 4. ตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต >> 19 เม.ย. 61
 5. สอบสัมภาษณ์ >> 20 เม.ย. 61
 6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 30 เม.ย. 61
 7. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House >> 3 – 6 พ.ค. 61
 8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 10 พ.ค. 61


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>  

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>      ขอบคุณข้อมูลจาก:

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. Summer Camp'61"
คอร์สติวเข้ม เตรียมสอบระบบใหม่ TCAS'62 
(11 มี.ค. - 8 พ.ค. 61) @สถาบัน The Act. ขอนแก่น
 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
      
 รวมพลคนอยากสอบติด !!
  
[คอร์ส ม.6]   เน้นติวเข้มทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย
พร้อมตะลุยข้อสอบ TCAS เน้น! 9 วิชาสามัญ พร้อม GAT/PAT และ O-NET
 
[คอร์ส ม.5] เน้นติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1 พื้นฐานแน่น GPAX สูงสุด และคุ้นเคยข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
   ติวเตอร์ติวสด! เพื่อสอบเข้ามหาลัยโดยเฉพาะ
 
พิเศษ! ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย! 
 
 เกียรติบัตร "ค่าย The Act. Summer Camp"
 พิเศษ!! The Act. ดูแลน้องตลอดปี
 พร้อมติวฟรีทุกโครงการ
"รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท"  
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 13/2/2561 17:16:44 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net