Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รวมรับตรง ม.ดังอีสาน ที่จะหมดเขตรับ ก.พ. นี้ ในระบบ TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 2,974 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

แพทย์ MDX, MD02 มข. TCAS 62 ออกแล้ว เช็คข้อมู...

คณะแพทยฯ ม.ขอนแก่น เปิดให้น้อง ๆ เช็คข้อมูล แพทย์ MDX, MD02 มข. TCAS’62 ทั้งนี้น้อง ๆ ต้... (1573)

Check เลย! 18 คณะ/โครงการ ม.ขอนแก่น ที่เปิดรั...

ช้าไม่ได้แล้ว!! DEK61 จ๋าาาาา รอบสุดท้าย โค้งสุดท้าย กับระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2561 ใครที่ยังไ... (621)

ด่วน! สาขาที่เปิดรับ TCAS รอบที่ 5 (รับตรงอิส...

วันนี้ The Act. ก็เลยรวม สาขาที่เปิดรับ TCAS รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ม.เทคโนโลยีสุรนารี มาดูกัน... (501)

รวมให้ทุกคณะ ม.มหาสารคาม เปิดรับรอบที่ 5 TCAS...

DEK61 ดูทางนี้ สำหรับใครที่ยังไม่มีที่เรียน The Act. ได้รวมข้อมูลให้แล้ว กับ คณะ/สาขาวิชาที่เป... (1149)

เผยความคืบหน้า รอบที่ 4 Admission ม.เทคโนโลยี...

เผยความคืบหน้า รอบที่ 4 Admission ม.เทคโนโลยีสุรนารี TCAS เพื่อให้น้อง ๆ ได้เช็คข้อมูลกันก่อนต... (611)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

เอาใจน้อง ๆ สายขยัน ที่ฝันอยากเข้าศึกษาต่อ ม.ดังอีสาน (มข., มมส, ม.อบ., มทส.) มาดูข้อมูล “รวมรับตรง ม.ดังอีสาน ที่จะหมดเขต ก.พ. นี้ ในระบบ TCAS” ม.อุบลฯ รับเยอะมาก

 

 

รวมรับตรง ม.ดังอีสาน ที่จะหมดเขตรับ ก.พ. นี้ ในระบบ TCAS


 

 

 

 

                น้อง ๆ สายขยัน ที่ฝันอยากเข้าศึกษาต่อ ม.ดังอีสาน (มข., มมส, ม.อบ., มทส.) มีใครได้ที่เรียนสมหวังกันบ้างแล้วเอ่ย The Act. ขอแสดงความยินดีกับว่าที่เฟสชี่ ปี 61 ทุกคนนะคะ สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่ได้ที่เรียน ก็อย่าพึ่งท้อ
เพราะยังมีอีกหลายคณะ/สาขาวิชา จ่อคิวรอน้อง ๆ อยู่แล้ว โดยเฉพาะเดือน กุมภาพันธ์ นี้ที่กำลังจะปิดรับ จะมี ม.ไหน
เปิด-ปิดรับกันบ้าง มาดูกัน กับข้อมูล “รวมรับตรง ม.ดังอีสาน ที่จะหมดเขต ก.พ. นี้ ในระบบ TCASบอกเลย ม.อุบลฯ รับเยอะมากหลายโครงการ ไม่รอช้ามา Check กันเลยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>> โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย  

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community Tract) >> รับจำนวน  56  คน (อุบลฯ 17 คน, อำนาจเจริญ 7 คน, ศรีสะเกษ 21 คน, ยโสธร 11 คน)
 • กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive Tract) >> รับจำนวน  12  คน (อุบลฯ 4 คน, อำนาจเจริญ 2 คน, ศรีสะเกษ 4 คน, ยโสธร 2 คน)

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community Tract)

 1. ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดยโสธร, จังหวัดศรีสะเกษ
  และจังหวัดอำนาจเจริญ  ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร **โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
 2. กรณีผู้ที่จบการศึกษาชั้น ม.45 และกำลังศึกษาชั้น ม.6(ต้องจบชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560) และมีผลคะแนน GPAX (ม.4– 5) รวม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. กรณีผู้ที่จบการศึกษาชั้น ม.6ต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.4– 6 และมีผลคะแนน GPAX (ม.4– 6) รวม 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive Tract)

 1. ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดยโสธร, จังหวัดศรีสะเกษ
  และจังหวัดอำนาจเจริญ  ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร **โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน และต้องอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ยกเว้นจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถเป็นผู้อยู่ในเขตอำเภอเมืองและนอกเขตอำเภอเมืองได้
 2. กรณีผู้ที่จบการศึกษาชั้น ม.45 และกำลังศึกษาชั้น ม.6 (ต้องจบชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560) และมีผลคะแนน GPAX (ม.4– 5) รวม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. กรณีผู้ที่จบการศึกษาชั้น ม.6ต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.4 – 6 และมีผลคะแนน GPAX (ม.4 – 6)
  รวม 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้– 28 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>> โควตาพื้นที่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี)

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม >> รับจำนวน  50  คน (พื้นที่ภาคอีสาน 40 คน, พื้นที่ภาคอื่น 10 คน)
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม >> รับจำนวน  15  คน (พื้นที่ภาคอีสาน 10 คน, พื้นที่ภาคอื่น 5 คน)

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต) โดยมีผลคะแนน GPAX ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่รับสมัครไม่ต่ำกว่า 3.00 (ต้องผ่านการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 เทอม) และมีผลคะแนนทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปี 61 (สทศ.)
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ และจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  และบุคลิคภาพที่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. ปราศจากโรคต่าง ๆ ที่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ตามประกาศ)
 5. และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ตามที่สาขากำหนด

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้– 28 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>


 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>> โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี)

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม >> รับจำนวน  20  คน
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม >> รับจำนวน  10  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต) โดยมีผลคะแนน GPAX (5 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลคะแนนทดสอบ
  GAT และ PAT 2 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) โดย สทศ. หรือ
 2. จบการศึกษาชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต) โดยมีผลคะแนน GPAX (6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลคะแนนทดสอบ
  GAT และ PAT 2 (ครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2) หรือ ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) โดย สทศ.
 3. มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ และจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  และบุคลิคภาพที่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. ปราศจากโรคต่าง ๆ ที่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ตามประกาศ)
 5. และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ตามที่สาขากำหนด

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้– 28 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>> โควตาพื้นที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • โควตาพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ >> รับจำนวน  80  คน
 • โควตาพื้นที่ภาคอื่น ๆ (นอกเหนือจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) >> รับจำนวน  10  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

กรณีผู้สมัครใช้คุณสมบัติของนักเรียน

 1. สำหรับโควตาพื้นที่ภาคอีสานผู้สมัครต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โควตาพื้นที่ภาคอีสาน
  จำนวน 20 จังหวัด กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 1 มิ.ย. 61
 2. สำหรับโควตาพื้นที่ภาคอื่น ผู้สมัครต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคอื่น โดยไม่มีกำหนด
  ระยะเวลาการมีชื่อในทะเบียนบ้าน

กรณีผู้สมัครใช้คุณสมบัติของผู้ปกครอง

 1. สำหรับโควตาพื้นที่ภาคอีสานผู้ปกครองของผู้สมัครต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
  โควตาพื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 20 จังหวัด กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ 1 มิ.ย. 61
 2. สำหรับโควตาพื้นที่ภาคอื่นผู้ปกครองของผู้สมัครต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคอื่น
  โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาการมีชื่อในทะเบียนบ้าน

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้– 28 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>> โควตารับตรงทั่วประเทศ   

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) >> รับจำนวน  69  คน
 • คณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) >> รับจำนวน  103  คน
 • คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) >> รับจำนวน  143  คน
 • คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) >> รับจำนวน  226  คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) >> รับจำนวน  60  คน
 • คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) >> รับจำนวน  100  คน
 • คณะรัฐศาสตร์ >> รับจำนวน  270  คน
 • คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> รับจำนวน  35  คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข >> รับจำนวน  60  คน

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

 1. กำลังเรียนอยู่ระดับชั้น ม.ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีผลคะแนน GPAX (ม.4– 6) รวม 5 เทอม
  หรือระดับ ปวช. GPAX รวม 5 เทอม หรือระดับ ปวส. GPAX รวม 3 เทอม
 2. กรณีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ให้กำหนดคุณสมบัติ ตามที่คณะ/หลักสูตรกำหนด (ตามระเบียบการ)

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้– 28 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>> โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)    

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) >> รับจำนวน 66 คน (เป็นผู้มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่
  7 จังหวัดภาคอีสาน (มหาสารคาม
  , กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, นครพนม, สกลนคร, มุกดาหาร และขอนแก่น))

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับผิดชอบ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้าน
  เป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
 2. จบการศึกษาชั้น ม.4 – 5 และกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
  ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่กำหนด

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้– 28 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • ข้อมูลเกณฑ์การรับ ม.ดังอีสาน (มมส, ม.อบ.) TCAS
 • ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. Summer Camp'61"
คอร์สติวเข้ม เตรียมสอบระบบใหม่ TCAS'62 
(11 มี.ค. - 8 พ.ค. 61) @สถาบัน The Act. ขอนแก่น
 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
      
 รวมพลคนอยากสอบติด !!
  
[คอร์ส ม.6]   เน้นติวเข้มทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย
พร้อมตะลุยข้อสอบ TCAS เน้น! 9 วิชาสามัญ พร้อม GAT/PAT และ O-NET
 
[คอร์ส ม.5] เน้นติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1 พื้นฐานแน่น GPAX สูงสุด และคุ้นเคยข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
   ติวเตอร์ติวสด! เพื่อสอบเข้ามหาลัยโดยเฉพาะ
 
พิเศษ! ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย! 
 
 เกียรติบัตร "ค่าย The Act. Summer Camp"
 พิเศษ!! The Act. ดูแลน้องตลอดปี
 พร้อมติวฟรีทุกโครงการ
"รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท"  
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 14/2/2561 12:02:00 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net