Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 TCAS 61 มหาลัย ยอดตก เด็กหันหาสายอาชีพ จำนวนคนเปิดอ่าน 2,794 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

ทำชีวิตให้สำเร็จ ง่ายๆ ต้องมี IQ + EQ

คนที่มีไอคิวสูงหรือที่เรียกว่าเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดทางด้านสติปัญญานั้น ไม่ใช่คนที่ประสบควา... (562)

#เช็คให้ดี! 10 ผลข้างเคียง จากการเรียนหนัก?

 อยากบอกว่า อ่านหนังสือจนเป็นบ้า นี่มันเกิดขึ้นได้จริงนะคะ ถ้าใครนึกภาพไม่ออกไปอ่านในบทคว... (259)

TCAS 61 มหาลัย ยอดตก เด็กหันหาสายอาชีพ

พบภาพรวมสอบ TCAS ปี 61 เด็กสมัครสอบ 8 หมื่นคน น้อยกว่าโควตารับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ... (2795)

ผปค.ระวัง! ตำหนิลูกสอบไม่ติดมหาลัย เสี่ยงเด็ก...

กรมสุขภาพจิต ห่วงวัยรุ่นเครียดสอบเข้ามหาลัยไม่ได้ อาจเกิดปัญหาซึมเศร้า แนะพ่อแม่ปฏิบัติ 4 เรื่... (1290)

การงานมิได้แบ่งสูงต่ำ ร่ำรวยไม่ได้วัดว่ามีเท่...

คลิปสร้างสรรค์ เกี่ยวกับคนทำงาน การงานมิได้แบ่งสูงต่ำ ร่ำรวยไม่ได้วัดว่ามีเท่าไหร่ ดังนั้น จงใ... (721)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

พบภาพรวมสอบ TCAS ปี 61 เด็กสมัครสอบ 8 หมื่นคน น้อยกว่าโควตารับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่รับได้ 1.2 แสนคน

 
 
 
 
TCAS 61 !!! มหา’ลัย ยอดตก เด็กหันหาสายอาชีพ
 
 
 

 
 
 
 

           ใครจะคิด เด็กเลิกเรียนต่อมหาวิทยาลัย มุ่งเรียนสายอาชีพ หางานทำ พบภาพรวมสอบ TCAS ปี 61 เด็กสมัครสอบ 8 หมื่นคน น้อยกว่าโควตารับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่รับได้ 1.2 แสนคน อธิการ มทร.ธัญบุรี แนะ สถาบันอุดมศึกษารัฐ-เอกชน เร่งปรับตัว

 
 
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  เปิดเผยว่า จากการที่ตนได้ติดตามข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบ TCAS (Thai University Central Admission System) ประจำปีการศึกษา 2561 พบว่ามีเด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กว่า 8 หมื่นคน ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ สามารถรับนักศึกษาได้กว่า 1.2 แสนคนทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปีนี้มีเด็กที่จะเข้าสู่การเรียนระดับอุดมศึกษาลดลง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเด็กจำนวนหนึ่งหันเข้าสู่อาชีพก่อน โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลให้ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนจะขาดแคลนหรือมีตัวเลขเด็กที่จะเข้ามาเรียนลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชน เพราะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะมุ่งเข้าสู่มหาวิทยาลัยของรัฐก่อน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ชื่อเสียงและค่าเล่าเรียนที่ถูกนอกจากนี้มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษ เช่น เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์เรียนเฉพาะภาคบ่าย ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องจำนวนนักศึกษาลดลงเช่นเดียวกัน เพราะเด็กจะมุ่งสู่การเรียนภาคปกติเป็นหลัก จะมีคนมาสมัครเข้าเรียนบ้างก็อาจจะเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง เช่น ผู้ที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเป็นคนที่ทำงานแล้ว จึงจะสมัครเรียนภาคพิเศษในส่วนของการติดตามข้อมูลยังพบสาขาวิชาในกลุ่มสังคม กลุ่มศิลปะมีตัวเลขลดลงพอสมควร แต่ในกลุ่มวิศวกรรม กลุ่มอาหาร กลุ่มคอมพิวเตอร์ ยังถือว่าได้รับความสนใจจากนักศึกษาสมัครเข้าเรียนต่อเป็นจำนวนมาก และที่น่ายินดีก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมใหม่ กลุ่มสุขภาพ มีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนเต็มขณะที่สิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องคำนึงและจะต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดก็คือ 1.ต้องเน้นการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มุ่งสู่อาชีพในอนาคต 2.หลักสูตรที่ขาดความชัดเจนในการประกอบอาชีพจะไม่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาอีกต่อไปดังนั้นแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนจะต้องบอกได้ว่าจบไปแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ทุกวันนี้ก่อนนักเรียนจะเข้าศึกษาต่อจะมีการศึกษาหาข้อมูลมากขึ้นก่อนตัดสินใจ ผิดกับอดีตที่จะเรียนตามเพื่อนและรู้จักหลักสูตรก็ต่อเมื่อเข้าเรียนแล้ว หลังจากนี้เชื่อว่าจะมีมหาวิทยาลัยทยอยปิดหลักสูตรที่ไม่มีนักศึกษาสมัครเรียน ทั้งจะมีมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป้าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางมากขึ้น และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดหลักสูตรภาคพิเศษเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไป

 

“นักศึกษาที่หายไปจากระบบบางคนเข้าสู่อาชีพ ซึ่งตนยังเชื่อว่าเด็กยังมีความต้องการที่จะเรียนต่อ เพียงแต่ระบบที่เด็กจะเข้าเรียนนั้น ต้องเอื้อต่อการทำงานเช่น ระบบออนไลน์ ดังนั้นวันนี้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องไม่ใช่จัดการเรียนการสอนเพื่อนักเรียนระดับ ม.6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  แต่ต้องกลับไปมองกลุ่มที่ทำงานควบคู่ไปกับการเรียน พร้อมทั้งจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบสนองกลุ่มนี้ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวและเตรียมตัวกับการเรียนการสนที่จะเปลี่ยนไป รวมทั้งมุ่งทำงานร่วมกับเอกชนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์สร้างกำลังคนให้ถูกกับงาน และสามารถทำงานได้จริง ” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

 
 
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจะต้องจัดหลักสูตรใหม่ให้นักศึกษามีองค์ความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้มีความรู้แบบครบวงจร เพราะทุกวันนี้นักศึกษาเรียนไม่ได้คิดเฉพาะประกอบอาชีพแต่มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการด้วย 
 
 
 
 
 
  
ขอบคุณข้อมูลจาก
 
  • siambusinessnews
  • ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต 
   

 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. คอร์สตุลา'61"
คอร์สติวเข้ม เก็งข้อสอบ TCAS'62 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
 
 
      
เตรียมพบกับ ค่ายวิชาการ
!! ติวสุดเข้ม !! 
 สำหรับ น้อง ม.5 ม.6 
 
 
 
 ติวเข้มทบทวนเนื้อหา 
 ตะลุยโจย์ 
 เก็งข้อสอบ TCAS'62 
 
 
 
>>The Act. จัดให้<<
ค่ายนี้เพื่อ เด็ก 62 โดยเฉพาะ
 
 
พบกัน เร็วๆ นี้
@สถาบัน The Act. ขอนแก่น  

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 

 
 


ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 16/4/2561 15:04:47 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net