Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 TCAS 61 มหาลัย ยอดตก เด็กหันหาสายอาชีพ จำนวนคนเปิดอ่าน 1,522 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

TCAS 61 มหาลัย ยอดตก เด็กหันหาสายอาชีพ

พบภาพรวมสอบ TCAS ปี 61 เด็กสมัครสอบ 8 หมื่นคน น้อยกว่าโควตารับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ... (1523)

ผปค.ระวัง! ตำหนิลูกสอบไม่ติดมหาลัย เสี่ยงเด็ก...

กรมสุขภาพจิต ห่วงวัยรุ่นเครียดสอบเข้ามหาลัยไม่ได้ อาจเกิดปัญหาซึมเศร้า แนะพ่อแม่ปฏิบัติ 4 เรื่... (1033)

การงานมิได้แบ่งสูงต่ำ ร่ำรวยไม่ได้วัดว่ามีเท่...

คลิปสร้างสรรค์ เกี่ยวกับคนทำงาน การงานมิได้แบ่งสูงต่ำ ร่ำรวยไม่ได้วัดว่ามีเท่าไหร่ ดังนั้น จงใ... (544)

เสียงจากคนรุ่นใหม่ ทำให้ประเทศไทยมีความหวัง (...

นางสาวกษริน วงศ์กิตติชวลิต เด็กนักเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี พูดเรื่อง "มือสะ... (211)

ดอกดาวเรือง เครื่องหมายแทนการน้อมรำลึกถึงรัชก...

แต่หลายคนอาจยังสงสัยว่า ทำไมถึงต้องเป็นดอกดาวเรือง ? เพราะดอกดาวเรือง เป็นเครื่องหมายแทนการน้อ... (1846)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

พบภาพรวมสอบ TCAS ปี 61 เด็กสมัครสอบ 8 หมื่นคน น้อยกว่าโควตารับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่รับได้ 1.2 แสนคน

 
 
 
 
TCAS 61 !!! มหา’ลัย ยอดตก เด็กหันหาสายอาชีพ
 
 
 

 
 
 
 

           ใครจะคิด เด็กเลิกเรียนต่อมหาวิทยาลัย มุ่งเรียนสายอาชีพ หางานทำ พบภาพรวมสอบ TCAS ปี 61 เด็กสมัครสอบ 8 หมื่นคน น้อยกว่าโควตารับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่รับได้ 1.2 แสนคน อธิการ มทร.ธัญบุรี แนะ สถาบันอุดมศึกษารัฐ-เอกชน เร่งปรับตัว

 
 
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  เปิดเผยว่า จากการที่ตนได้ติดตามข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบ TCAS (Thai University Central Admission System) ประจำปีการศึกษา 2561 พบว่ามีเด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กว่า 8 หมื่นคน ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ สามารถรับนักศึกษาได้กว่า 1.2 แสนคนทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปีนี้มีเด็กที่จะเข้าสู่การเรียนระดับอุดมศึกษาลดลง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเด็กจำนวนหนึ่งหันเข้าสู่อาชีพก่อน โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลให้ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนจะขาดแคลนหรือมีตัวเลขเด็กที่จะเข้ามาเรียนลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชน เพราะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะมุ่งเข้าสู่มหาวิทยาลัยของรัฐก่อน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ชื่อเสียงและค่าเล่าเรียนที่ถูกนอกจากนี้มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษ เช่น เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์เรียนเฉพาะภาคบ่าย ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องจำนวนนักศึกษาลดลงเช่นเดียวกัน เพราะเด็กจะมุ่งสู่การเรียนภาคปกติเป็นหลัก จะมีคนมาสมัครเข้าเรียนบ้างก็อาจจะเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง เช่น ผู้ที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเป็นคนที่ทำงานแล้ว จึงจะสมัครเรียนภาคพิเศษในส่วนของการติดตามข้อมูลยังพบสาขาวิชาในกลุ่มสังคม กลุ่มศิลปะมีตัวเลขลดลงพอสมควร แต่ในกลุ่มวิศวกรรม กลุ่มอาหาร กลุ่มคอมพิวเตอร์ ยังถือว่าได้รับความสนใจจากนักศึกษาสมัครเข้าเรียนต่อเป็นจำนวนมาก และที่น่ายินดีก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมใหม่ กลุ่มสุขภาพ มีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนเต็มขณะที่สิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องคำนึงและจะต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดก็คือ 1.ต้องเน้นการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มุ่งสู่อาชีพในอนาคต 2.หลักสูตรที่ขาดความชัดเจนในการประกอบอาชีพจะไม่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาอีกต่อไปดังนั้นแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนจะต้องบอกได้ว่าจบไปแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ทุกวันนี้ก่อนนักเรียนจะเข้าศึกษาต่อจะมีการศึกษาหาข้อมูลมากขึ้นก่อนตัดสินใจ ผิดกับอดีตที่จะเรียนตามเพื่อนและรู้จักหลักสูตรก็ต่อเมื่อเข้าเรียนแล้ว หลังจากนี้เชื่อว่าจะมีมหาวิทยาลัยทยอยปิดหลักสูตรที่ไม่มีนักศึกษาสมัครเรียน ทั้งจะมีมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป้าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางมากขึ้น และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดหลักสูตรภาคพิเศษเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไป

 

“นักศึกษาที่หายไปจากระบบบางคนเข้าสู่อาชีพ ซึ่งตนยังเชื่อว่าเด็กยังมีความต้องการที่จะเรียนต่อ เพียงแต่ระบบที่เด็กจะเข้าเรียนนั้น ต้องเอื้อต่อการทำงานเช่น ระบบออนไลน์ ดังนั้นวันนี้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องไม่ใช่จัดการเรียนการสอนเพื่อนักเรียนระดับ ม.6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  แต่ต้องกลับไปมองกลุ่มที่ทำงานควบคู่ไปกับการเรียน พร้อมทั้งจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบสนองกลุ่มนี้ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวและเตรียมตัวกับการเรียนการสนที่จะเปลี่ยนไป รวมทั้งมุ่งทำงานร่วมกับเอกชนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์สร้างกำลังคนให้ถูกกับงาน และสามารถทำงานได้จริง ” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

 
 
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจะต้องจัดหลักสูตรใหม่ให้นักศึกษามีองค์ความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้มีความรู้แบบครบวงจร เพราะทุกวันนี้นักศึกษาเรียนไม่ได้คิดเฉพาะประกอบอาชีพแต่มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการด้วย 
 
 
 
 
 
  
ขอบคุณข้อมูลจาก
 
  • siambusinessnews
  • ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต 
   

 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. Summer Camp'61"
คอร์สติวเข้ม เตรียมสอบระบบใหม่ TCAS'62 
(11 มี.ค. - 8 พ.ค. 61) @สถาบัน The Act. ขอนแก่น
 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
 
      
 รวมพลคนอยากสอบติด !!
  
[คอร์ส ม.6]   เน้นติวเข้มทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย
พร้อมตะลุยข้อสอบ TCAS เน้น! 9 วิชาสามัญ พร้อม GAT/PAT และ O-NET
 
[คอร์ส ม.5] เน้นติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1 พื้นฐานแน่น GPAX สูงสุด และคุ้นเคยข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
   ติวเตอร์ติวสด! เพื่อสอบเข้ามหาลัยโดยเฉพาะ
 
พิเศษ! ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย! 
 
 เกียรติบัตร "ค่าย The Act. Summer Camp"
 พิเศษ!! The Act. ดูแลน้องตลอดปี
 พร้อมติวฟรีทุกโครงการ
"รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท"  
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 

 
 


ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 16/4/2561 15:04:47 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net