รับตรง 57 แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง (ทั่วประเทศ)  โดยในการเปิดรับใช้เกณฑ์เดียวกันในการพิจารณา คือ คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ ผลสอบวิชาเฉพาะแพทย์

 

รับตรง 57 แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง (ทั่วประเทศ)

 

         สวัสดีครับ น้องๆชาว The Act.ทั้งหลาย หลังจากที่มหาลัยต่างๆเริ่มประกาศรับนักศึกษาในหลักสูตร แพทย์ศาสตร์ มาบางแล้ว โดยจะเห็นได้จาก ม.ขอนแก่น ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.นเรศวร ที่เพิ่งประกาศออกไป ฉบับนี้เป็นที่ของ ม.แม่ฟ้าหลวงที่ประกาศรับนักศึกษา ทั้งในส่วนโควตาพื้นที่ และโควตารับตรงทั่วประเทศ โดยในการเปิดรับใช้เกณฑ์เดียวกันในการพิจารณา นั้นก็คือ คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ และใช้เกณฑ์คุณสมบัติของ กสพท (เด็กซิ่วสอบได้) แต่ไม่ได้รับผ่าน กสพท.

 

 

  หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 2557 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   

 

จำนวนรับ ทั้งหมด 32 คน แบ่งออกเป็นดังนี้

           - 17 จังหวัดภาคเหนือจำนวน 18 คน (จังหวัดละ 1 คน และเชียงราย 2 คน)
           - ทั่วประเทศ ยกเว้นภาคเหนือ จำนวน 14 คน

คุณสมบัติ
           - คุณสมบัติเฉพาะตามกำหนดของ กสพท.
           - ม.6 หรือเด็กซิ่ว (เฉพาะแผนการเรียนวิทย์ - คณิต)
           - GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
           - GPA 5 ภาคเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, กลุ่มสาระวิทยฯ และกลุ่มสาระคณิตฯ
กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3.00

           - มีผลสอบวิชาเฉพาะแพทย์ปี 2557
           - มีผลสอบ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีวฯ คณิตฯ ไทย สังคมฯ และอังกฤษ

กำหนดการ
           พ.ย.56 - สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ (สทศ.) และวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท.)
           ธ.ค.56 - สมัครรับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
           ม.ค.57 - สอบ 7 วิชาสามัญ (สทศ.)
           ก.พ.57 - สอบวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท.)

ดูระเบียบการฉบับเต็มได้ที่ www.admission.mfu.ac.th