2 ธันวาคม 2560
สถานที่ : โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3 ธันวาคม 2560
สถานที่ : โรงเรียนกัลยาณวัตร
16 ธันวาคม 2560
สถานที่ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ
17 ธันวาคม 2560
สถานที่ : โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
23 ธันวาคม 2560
สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคสกลฯ
24 ธันวาคม 2560
สถานที่ : โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
6 มกราคม 2561
สถานที่ : โรงเรียนสุรวิทยาคาร
7 มกราคม 2561
สถานที่ : โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย