ด่วน! คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น ประกาศเกณฑ์คัดเลือกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2568 | #TCAS68 ครบ 3

381
Views

Social Media Image Social Media Image


Breaking News !! คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น ประกาศเกณฑ์คัดเลือกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2568 | #TCAS68 ครบ 3 รอบ ทุกโครงการ

** จำนวนรับแพทย์ มข. 304 คน TCAS68 ** 

รอบ 1 #Portfolio รับ 136 คน

>> โครงการ MDX (รับทั่วประเทศ)

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (MDX-1) 29 คน
 • หลักสูตร 2 ปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล (MDX-MHA) 10 คน
 • หลักสูตร 2 ปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ (MDX-MDH) 5 คน

 

>> โครงการ MD02 (รับ 20 จังหวัดอีสาน)

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (MD02-1) 67 คน
 • หลักสูตร 2 ปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล (MD02-MHA) 20 คน.
 • หลักสูตร 2 ปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ (MD02-MDH) 5 คน

 

*** เกณฑ์คัดเลือก ***

 • ใช้คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, CU-TEP, KEPT) **ตามที่คณะกำหนด
 • ใช้ผลสอบ BMAT ปี 2566 หรือ MCAT ปี 2566/2567 หรือ NETSAT ปี 2566/2567 **ตามที่คณะกำหนด
 • ใช้ Portfolio หรือได้รับรางวัล หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ (มัธยมช่วงปี พ.ค. 62-พ.ย. 67) ที่แสดงทักษะพิเศษ ด้านวิชาการ สังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ จิตสาธารณะ และด้านความเป็นผู้นำ
 • MDX และ MD02 (เฉพาะหลักสูตร 2 ปริญญา) ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรบริหารโรงพยาบาลขั้นแนะนำ ของคณะแพทย์ มข. (ค่าสมัครอบรม 1,000 บาท)


 

รอบ 2 #โควตา รับ 148 ที่นั่ง

 • โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (001) รับ 20 ที่นั่ง
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวนชนบท รับ 128 ที่นั่ง


*** เกณฑ์คัดเลือก ***

 • ใช้คะแนน NETSAT 6 รายวิชา คือ SAT1 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ | SAT 2 เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ **ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนดกำหนด
 • รับนักเรียน ม.6 ในพื้นที่โรงเรียน 20 จังหวัดภาคอีสาน (สำหรับแพทย์ชทบท CPIRD-Inclusive ต้องมีภูมิลำเนาตามพื้นที่ที่คณะแพทย์ มข. กำหนด) 


 

รอบ 3 #Admission รับ 20 ที่นั่ง

 • รับผ่าน กสพท (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย)
   

*** เกณฑ์คัดเลือก ***

 • ใช้คะแนน TPAT1(กสพท)
 • ใช้ A-Level 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ **ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

 

รายละเอียดรับแพทย์ มข. 68

<< คลิกที่นี่ >>

 

ข้อมูลจาก : คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น
รายงานโดย "พี่ดุ๊ยดุ่ย The Act. "
งานบริการวิชาการ สถาบัน The Act

===

 

The Act. มีตัวช่วยเตรียมสอบ NETSAT / โควตา มข. / TCAS น้องๆ สนใจอยากได้ข้อมูลตัวช่วยต่างๆ จาก The Act.

♥️ อยากให้ตัวช่วยต่างๆ ของ The Act. เป็นตัวช่วย สานฝัน สอบติดให้น้อง ๆ พิชิตคณะ - มหา'ลัยในฝันทุกคน ♥️


Inbox คุยกับพี่แอดมิน หรือปรึกษา/สอบถามกับทีมงาน : 043-257-176

 • พี่แผน : 086-455-9190
 • พี่เฟรม : 094-251-1103
 • พี่ปุ้ย : 066-109-6725
 • พี่ฟ้าใส : 066-109-3276
 • พี่ปุ้มปุ้ย : 081-545-0716
 • พี่ดุ๊ยดุ่ย : 088-564-2554
 • คุยกับพี่แอดมิน คลิกเปิดไลน์ >> คลิกที่นี่


 • “ความสำเร็จของน้อง คือ ภารกิจ ของ The Act.” 
  #DEK68 #TCAS68 #NETSAT #Alevel #TPAT1 #กสพท #แพทย์ #เภสัช #ทันตะ #สัตวแพทย์ #Admissions #TCAS #ตัวช่วยสอบติด #พิชิตTCAS #intensive #theactkk #theackkhonkaen

Share

Social Media Image Social Media Image

เขียนความคิดเห็น

กำหนดไม่เกิน 250 ตัวอักษร

ความคิดเห็นทั้งหมด

ยังไม่มีความคิดเห็น