รางวัล "ครอบครัวตัวอย่าง" สะท้อนความสำเร็จและบทบาทของเราต่อสังคม
สถาบันดิแอ๊ค : รางวัล "ครอบครัวตัวอย่าง" สะท้อนความสำเร็จและบทบาทของเราต่อสังคม
 

     สถาบันดิแอ๊ค ขอนแก่น เรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมอนาคตเยาวชนไทย และด้วยความมุ่งมั่น ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังความรู้ ให้กับนักเรียนยุคใหม่ สถาบันดิแอ๊ค ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 20 ปีก่อน โดยมีเป้าหมายหลักคือ ส่งเสริมให้ทุกความสำเร็จของนักเรียน คือภารกิจของเรา
 

รางวัล "ครอบครัวตัวอย่าง" : เครื่องหมายเชิดชูความเป็นเลิศ

     รางวัล "ครอบครัวตัวอย่าง" ที่ผู้อำนวยการสถาบันดิแอ๊คได้รับ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา และบทบาทสำคัญของเราในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งผ่านการศึกษา


 

ความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือ

     รางวัลนี้เป็นการยกย่องให้กับสถาบันที่ทำงานร่วมกับครอบครัว เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาการของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่า การศึกษาที่ดีต้องเริ่มต้นจากฐานรากที่มั่นคง ซึ่งคือครอบครัว

 


 

สถาบันดิแอ๊ค : มากกว่าโรงเรียนสอนพิเศษ

     สถาบันดิแอ๊ค ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างนักเรียนกับครอบครัว เพื่อส่งเสริมทั้งความเป็นอยู่ที่ดี และการเติบโตทางจิตใจที่สมดุล
 

20 ปี แห่งความท้าทายและการพัฒนา

     ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา สถาบันดิแอ๊ค ได้เผชิญกับความท้าทายมากมาย แต่ด้วยนวัตกรรมในการสอน การปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ทันสมัย และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง สถาบันดิแอ๊คได้พัฒนาจากการเป็นเพียงโรงเรียนสอนพิเศษ กลายเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

รางวัลแห่งความสำเร็จและอนาคต

     รางวัล "ครอบครัวตัวอย่าง" เป็นเครื่องยืนยันถึงความพยายามและความสำเร็จของสถาบันดิแอ๊ค ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จของสถาบัน แต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองให้กับนักเรียนและครอบครัวที่ได้ร่วมเดินทางนี้มาด้วยกัน


 

สถาบันดิแอ๊ค : มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ก้าวไปสู่ อนาคตที่สดใส


ด้วยจิตคารวะ
อ.อากร สุวรรณพรม
ผู้อำนวยการ สถาบัน The Act.

 

___________

ปรึกษา/สอบถามกับทีมงาน : 043-257-176

  • พี่เหมียว : 066-109-6325
  • พี่แผน : 086-455-9190
  • พี่เฟรม : 094-251-1103
  • พี่ปุ้ย : 066-109-6725
  • พี่ฟ้าใส : 066-109-3276
  • พี่ปุ้มปุ้ย : 081-545-0716
  • พี่ดุ๊ยดุ่ย : 088-564-2554
  • คุยกับพี่แอดมิน คลิกเปิดไลน์ >> คลิกที่นี่

 

“ความสำเร็จของน้อง คือ ภารกิจ ของ The Act.” 
#DEK68 #TCAS68 #NETSAT #Alevel #TPAT1 #กสพท #แพทย์ #เภสัช #ทันตะ #สัตวแพทย์ #Admissions #TCAS #ตัวช่วยสอบติด #พิชิตTCAS #intensive #theactkk #theackkhonkaen

Share

Social Media Image Social Media Image

เขียนความคิดเห็น

กำหนดไม่เกิน 250 ตัวอักษร

ความคิดเห็นทั้งหมด

ยังไม่มีความคิดเห็น