เปิดห้องแนะแนวออนไลน์ | แนะ เตรียม ติด พิชิต มข. x TCAS

155
Views

Social Media Image Social Media Image

เปิดห้องแนะแนวออนไลน์ | แนะ เตรียม ติด พิชิต มข. x TCAS


สถาบัน The Act. มีประสบการณ์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลงานที่ได้รับความเชื่อมั่นจากนักเรียน ผู้ปกครอง และครูมาเป็นเวลากว่า 20 ปี อาทิ จัดแนะแนวการศึกษา จัดค่ายวิชาการเตรียม NETSAT / TCAS จัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ผลิตและให้บริการสื่อการเรียนคุณภาพ ตลอดจนให้บริการข้อมูลวิชาการต่าง ๆ ครอบคลุม 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านงานบริการการศึกษา สถาบัน The Act. จึงขออาสาเป็นผู้ช่วยครูแนะแนวในการช่วยโค้ชเตรียมน้องๆ นักเรียน ให้พิชิต มข. x TCAS ภายใต้โครงการ “เปิดห้องแนะแนวออนไลน์ แนะ เตรียม ติด พิชิต มข. x TCAS” เป็นกิจกรรมแนะแนวรูปแบบออนไลน์ เพื่อช่วยครูแนะแนว ในการแนะนำให้คำปรึกษา ด้านการรับเข้า ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2568 - 2569 ตลอดจนพานักเรียนค้นหาตัวเอง รู้จักตนเอง รู้อาชีพ รู้อนาคต เพื่อนำไปสู่การเตรียมตัวสอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมนี้ จะได้ใช้แบบวัดความมุ่งมั่นในการเรียน ซึ่งประเมินความมุ่งมั่นในการเรียน 7 องค์ประกอบเช่น เจตคติในการเรียน การมีเป้าหมาย แรงจูงใจในการเรียน ความรับผิดชอบ ความตั้งใจ การสนับสนุนจากครอบครัว และชุดความคิดแบบเติบโต ซึ่งแบบวัดนี้ได้ผ่านการศึกษาวิจัยโดย ผศ.ดร. สิทธิชัย ทองวร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนงานแนะแนว โรงเรียนของท่านอย่างดียิ่งอีกด้วย

 • กิจกรรมแนะแนว 2 ชม. รูปแบบออนไลน์คุณครูเลือกวัน/เวลาจัดกิจกรรมได้
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยทีมบริการวิชาการสถาบัน The Act. ขอนแก่น
 • คุณครู/โรงเรียน แจ้งความประสงค์ให้ The Act.จัดกิจกรรมแนะแนวฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • คุณครู/โรงเรียน เลือกหัวข้อ ประเด็นที่อยากให้จัดแนะแนวเพิ่มเติมให้นักเรียนได้
 • มีสรุปรายงานผลประเมินการจัดกิจกรรมให้กับคุณครู / โรงเรียน

 • ค้นหาตนเอง "รู้จักตนเอง เลือกสาขาที่ใช่ สู่อาชีพที่ฝัน"
 • รู้จักระบบ TCAS ทุกรอบที่เปิดรับ
 • PORTFOLIO เตรียมยังไง ให้มีโอกาส(เข้ารอบ) ติด
 • ชี้เป้า แหล่งเก็บ PORT ใช้ได้ชัวร์ ยื่นได้จริง
 • เปิดตัวอย่าง PORT รุ่นพี่ ตัวจริง ติดจริง
 • เจาะหลักการคำนวณคะแนน โควตา มข.
 • โควตา มข. เลือกคณะยังไง ให้ไม่หลุด

 

ที่ลงทะบียนร่วมกิจกรรมแนะแนวออนไลน์ The Act. ขอมอบสิทธิ์ข้าใช้บริการ "แบบวัดความมุ่งมั่นในการเรียน" มูลค่า 1,500.- ฟรี ให้กับนักเรียนที่เข้าแนะแนวทุกคน เพื่อ...

 • รู้ "Growth Mindset" 
 • เข้าใจ "การตั้งเป้าหมาย"
 • วิเคราะห์ "จุดอ่อน จุดเข็ง" 
 • เห็น "การสนับสนุนครอบครัว"  
 • เจาะ "ทัศนคติในการเรียนรู้"
 • พร้อมรายงานผลประเมินภาพรวมโรงเรียนให้คุณครูแนะแนว
   


สอบถามติดต่อทีมงานผู้ประสานงาน 

 • คุณพิชชาพร ตริสกุล (เฟรม) 
 • Tel. 094-251-1103
 • Line ID : theact001

♥️ อยากให้แบบวัดนี้ เป็นตัวช่วย นำทางเตรียมตัว ให้น้อง ๆ พิชิตคณะ - มหา'ลัยในฝันทุกคน ♥️
-----------


“ความสำเร็จของน้อง คือ ภารกิจ ของ The Act.”
#DEK68 #TCAS68 #NETSAT #Alevel #TPAT1 #กสพท #แพทย์ #เภสัช #ทันตะ #สัตวแพทย์ #Admissions #TCAS #ตัวช่วยสอบติด #พิชิตTCAS #intensive #theactkk #theackkhonkaen

Share

Social Media Image Social Media Image

เขียนความคิดเห็น

กำหนดไม่เกิน 250 ตัวอักษร

ความคิดเห็นทั้งหมด

ยังไม่มีความคิดเห็น