ดาวโหลดตัวอย่าง ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By T.TUA (อ.ชนันท์ เกียรติสิริสาสน์)
ครูตั้ว (อ.ชนันท์ เกียรติสิริสาสน์) พร้อมจะมาพาน้อง ๆ ไปวิเคราะห์ข้อสอบชีววิทยา 9 วิชาสามัญ 5 ปีย้อนหลัง พร้อมทั้งชำแหละข้อสอบ แบบแม่นสุด ๆ