ท้าพิสูจน์! เก็งแม่นข้อสอบสังคมศึกษา วิชาสามัญ โดยครูเบียร์ (อ.กันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ)
“ครูเบียร์ ท้าพิสูจน์! เก็งแม่นข้อสอบสังคมศึกษา วิชาสามัญ” วิเคราะห์ข้อสอบ เจาะลึก [บทต่อบท] ลักษณะไหนที่ชอบออกบ่อย ออกเยอะ และออกยากสุด