โปรไฟล์

สมาชิกประเภท # บุคคลทั่วไป
ดาวน์โหลดมากสุด

ประเภทสมาชิกเว็บไซต์ สถาบัน The Act.

สมาชิกระดับ Visitor (บุคคลทั่วไป)   
ผู้ที่อยู่ในสมาชิกประเภทนี้ ได้แก่
                    บุคคลทั่วไปที่ยังไม่สมัครสมาชิก The Act.
สมาชิกระดับ Silver   
ผู้ที่อยู่ในสมาชิกประเภทนี้ ได้แก่
                    สมาชิกเว็บไซต์ทั่วไป หรือซื้อหนังสือ
สมาชิกระดับ Gold   
ผู้ที่อยู่ในสมาชิกประเภทนี้ ได้แก่
                    ผู้ที่เรียนคอร์สซัมเมอร์ รายวิชา
                    ผู้ที่เรียนโครงการติวสัญจร (PAT1, PAT2, GAT, สานฝัน ปี 4) อย่างใดอย่างหนึ่ง
สมาชิกระดับ Premium   
ผู้ที่อยู่ในสมาชิกประเภทนี้ ได้แก่
                    ผู้ที่เรียนคอร์สซัมเมอร์ ชุดฟื้นฟู 7
                    ผู้ที่เรียนคอร์สซัมเมอร์ ชุดพิชิต 7
สมาชิกระดับ Platinum   
ผู้ที่อยู่ในสมาชิกประเภทนี้ ได้แก่
                    ผู้ที่เรียนคอร์สซัมเมอร์ ชุดมั่นใจ 6 หรือ 7
                    ผู้ที่เรียนหยาดเพชร ติวติดแพทย์ 100%