ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ-ออนไลน์

เลขบัตรประชาชน 
เลขที่ใบสั่งซื้อ  * ไม่ต้องใส่เลข 0 นำหน้านะค่ะ เช่น 7858
กรุณาใส่เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก และเลขที่ใบสั่งซื้อของท่าน

 

ขั้นตอนการจัดส่ง ภายหลังการโอนเงินค่าสั่งซื้อแล้ว  The Act. ดำเนินการ ดังนี้

        J รอบการจัดส่งหนังสือส่งไปรษณีย์ The Act. ส่งให้น้อง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

Ø      ทุกวันอังคาร (สำหรับผู้โอนเงินค่าหนังสือ ระหว่างตั้งแต่วันศุกร์-วันจันทร์)

Ø      ทุกวันศุกร์ (สำหรับผู้โอนเงินค่าหนังสือ ระหว่างตั้งแต่วันอังคาร-วันพฤหัสบดี)

·       ( วันทีThe Act.ส่งหนังสือให้น้อง จะแจ้ง SMS เข้ามือถือให้น้องทราบโดยตรง )

 J พัสดุไปรษณีย์ จะส่งถึงมือน้องที่บ้าน ใช้เวลาอีกประมาณ 4 วันทำการ นับตั้งแต่ The Act.จัดส่ง

ตัวอย่างการสั่งซื้อและได้รับหนังสืออย่างแน่นอน...จ้า

Ø      น้องสั่งซื้อหนังสือ วันจันทร์ พร้อมปริ้น”ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำเข้าบัญชี”(ใบโอนเงิน)

Ø      วันพุธ ทำรายการโอนเงินค่าหนังสือผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

Ø      รอบวันศุกร์ The Act. จะจัดหนังสือส่งทางไปรษณีย์

Ø      เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ จะส่งหนังสือถึงมือน้องประมาณวันอังคาร-พุธ

  J  หากครบ 7 วันนับตั้งแต่วันโอนเงิน น้องยังไม่ได้รับพัสดุ ให้น้องนำเลขที่พัสดุ ไปติดต่อไปรษณีย์ใกล้บ้าน

        โดยเข้าไปที่ www:theactkk.net หน้าแรก-หนังสือ DD-ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

    J หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อพี่ทีมงาน โทร. 043-257-176 ต่อ 18(จ.-ส. 8.30-17.00)

             หรือทาง E-Mail : theactkk@hotmail.com

** หากไม่ได้ความสะดวกในการบริการ/ร้องเรียน โทร.(มือถือ) 081-420-5207 หรือทาง E-Mail : theactkk@hotmail.com