Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เปิดค่าใช้จ่าย "บัณฑิตใหม่" รับปริญญา 12,528 บาท จำนวนคนเปิดอ่าน 3,128 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

เริ่มเข้าสู่เทศกาลรับปริญญา ซึ่งถือเป็นเทศกาลแห่งความสุขของบัณฑิตใหม่ทุกคน อีกทั้งยังเป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิต จากวัยเรียนเข้าสู่วัยทำงาน

 

เปิดค่าใช้จ่าย "บัณฑิตใหม่" รับปริญญา 12,528 บาท

ค่าช่างภาพแพงสุด อยากได้ "เงินทุน" เป็นของขวัญ

 


          เริ่มเข้าสู่เทศกาลรับปริญญาซึ่งถือเป็นเทศกาลแห่งความสุขของบัณฑิตใหม่ทุกคน อีกทั้งยังเป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจากวัยเรียนเข้าสู่วัยทำงาน ดังนั้นเพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันรับปริญญาและความคาดหมายต่อการงานอาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้ 

 

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้จัดทำการสำรวจความคิดเห็นในหัวข้อ “บัณฑิตใหม่ในวันรับปริญญา” โดยเก็บข้อมูลจากบัณฑิตจบใหม่เมื่อวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในช่วงรับปริญญาทั้งจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน ผลสำรวจพบว่า

 

บัณฑิตใหม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของตัวบัณฑิตเอง เพื่อใช้ในงานรับปริญญาเฉลี่ยต่อคน 12,528.00 บาท เมื่อพูดถึงของขวัญที่บัณฑิตใหม่อยากได้มากที่สุดจากครอบครัวคือ เงินทุน ร้อยละ 22.6 ส่วนช่อดอกไม้เป็นของขวัญที่บัณฑิตอยากได้มากที่สุด จากเพื่อนๆ (ร้อยละ 38.0) และจากคนรัก (ร้อยละ48.3) ทั้งนี้บัณฑิตเลือกที่จะไปเลี้ยงฉลองกันที่ ภัตตาคาร/สวนอาหารมากที่สุด 

 

เมื่อถามว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศที่บัณฑิตใฝ่ฝันอยากไปมากที่สุดคือ ทะเล ร้อยละ 74.3 ในจำนวนนี้ร้อยละ 17.4 อยากไปเที่ยวทะเลภูเก็ตมากที่สุด ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศที่บัณฑิตอยากไปมากที่สุด คือ ประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 25.3 

สำหรับชีวิตในวัยทำงาน บัณฑิตร้อยละ 38.5 บอกว่า ต้องการทำธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 30.5 อยากทำงานในหน่วยงานของรัฐ และร้อยละ 18.0 อยากทำงานในหน่วยงานเอกชน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


 

1. ในงานรับปริญญาปีนี้บัณฑิตคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้


รายการ เฉลี่ยต่อคน (บาท)
ค่าแต่งหน้า 1,963.00
ค่าช่างภาพ 3,508.00
ค่าชุดครุย 1,624.00
ค่ากรอบรูปรับปริญญา 1,701.00
ค่าของขวัญให้เพื่อน 1,096.00
ค่าพร็อพต่างๆ (แว่นดำ สายสะพาย มงกุฏดอกไม้ ฯลฯ) 990.00
ค่าเครื่องแต่งกายอื่นๆ (รองเท้า เสื้อสูท กระโปรง ฯลฯ) 1,646.00
รวม 12,528.00


2. ของขวัญวันรับปริญญาที่อยากได้มากที่สุด คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

- ของขวัญที่อยากได้จากครอบครัว / ญาติ มากที่สุด 5 อันดับแรก

- เงิน/เงินทุน ร้อยละ 22.6
- ช่อดอกไม้ ร้อยละ 21.6
- รถยนต์ ร้อยละ 18.4
- ทอง สร้อยทอง ร้อยละ 9.8
- มาร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี ร้อยละ 7.9


- ของขวัญที่อยากได้จากเพื่อนๆ มากที่สุด 5 อันดับแรก

- ช่อดอกไม้ ร้อยละ 38.0
- ตุ๊กตา ร้อยละ 25.3
- Photo Mix (กรอบรูปรวมภาพถ่ายความทรงจำ) ร้อยละ 6.6
- มาร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี ร้อยละ 6.0
- การ์ดแสดงความยินดี ร้อยละ 4.4


- ของขวัญที่อยากได้จากคนรักมากที่สุด 5 อันดับแรก

- ช่อดอกไม้ ร้อยละ 48.3
- ตุ๊กตา ร้อยละ 13.0
- ทอง / สร้อยทอง ร้อยละ 8.4
- ได้มาถ่ายรูปคู่กัน ร้อยละ 6.1
- แหวนเพชร ร้อยละ 3.8


3. สถานที่ ที่บัณฑิตจะไปเลี้ยงฉลองการรับปริญญา คือ

- ฉลองกับ ครอบครัว / ญาติๆ

- ภัตตาคาร/สวนอาหาร ร้อยละ 48.9

- จัดฉลองที่บ้าน ร้อยละ 37.1
- ร้านบุฟเฟ่ต์ ร้อยละ 5.5
- คาราโอเกะ ร้อยละ 0.8
- ผับ บาร์ ร้อยละ 0.3
-อื่นๆ อาทิ ต่างจังหวัด ล่องเรือ ฯลฯ ร้อยละ 2.1
- ไม่ฉลอง ร้อยละ 5.3


- ฉลองกับเพื่อน
- ภัตตาคาร/สวนอาหาร ร้อยละ 28.8
- คาราโอเกะ ร้อยละ 16.5
- ผับ บาร์ ร้อยละ 16.3
- ร้านบุฟเฟ่ต์ ร้อยละ 14.8
- ฉลองที่บ้าน ร้อยละ 9.3
- ฟาสต์ฟู้ด ร้อยละ 1.8
- อื่นๆ อาทิ มหาวิทยาลัย ทะเล ฯลฯ ร้อยละ 1.5
- ไม่ฉลอง ร้อยละ 11.0


- ฉลองกับคนรัก / คนรู้ใจ
- ภัตตาคาร/สวนอาหาร ร้อยละ 33.2
- ฉลองที่บ้าน ร้อยละ 19.5
- ร้านบุฟเฟ่ต์ ร้อยละ 7.8
- คาราโอเกะ ร้อยละ 3.0
- ผับ บาร์ ร้อยละ 2.8
- ฟาสต์ฟู้ด ร้อยละ 2.3
- อื่นๆ อาทิ ทะเล ล่องเรือ ร้อยละ 2.3
- ไม่ฉลอง/ไม่มีแฟน ร้อยละ 29.1


 4. สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่บัณฑิตใฝ่ฝันอยากไปมากที่สุดหลังจากเรียนจบ 
     (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

- ประเภท ทะเล       ร้อยละ 74.3 
 โดยระบุว่า ทะเลที่อยากไปมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
- ทะเลภูเก็ต ร้อยละ 17.4
- ทะเลหมอก จ.กระบี่ ร้อยละ 14.4

- ทะเลหัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 8.1

- เกาะล้าน พัทยา จ.ชลบุรี ร้อยละ 7.5
- เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ร้อยละ 6.0
 
- ประเภท ภูเขา / ดอย  ร้อยละ 11.7 
 โดยระบุว่า ภูเขา / ดอย ที่อยากไปมากที่สุดคือ 
- วังน้ำเขียว เขาใหญ่ ร้อยละ 2.4
- ภูกระดึง จ.เลย ร้อยละ 1.5
- ดอยอินทนนท์ จ .เชียงใหม่ ร้อยละ 0.9
 
- ประเภท น้ำตก  ร้อยละ 7.1 
 โดยระบุว่า น้ำตกที่อยากไปมากที่สุด คือ 
- น้ำตกเอราวัณ จ.กาญจนบุรี ร้อยละ 2.4
- น้ำตกวังตะไคร้ จ. นครนายก ร้อยละ 1.5
- น้ำตกพลิ้ว น้ำตกเขาสอยดาว จ. จันทบุรี ร้อยละ 1.2
 
- ประเภทประวัติศาสตร์  ร้อยละ 3.8 
 โดยสถานที่ที่อยากไปมากที่สุดคือ เมืองเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา, ปราสาทพนมรุ้ง จ. บุรีรัมย์ เป็นต้น

- ประเภทวัฒนธรรม (ตลาดน้ำ วัด ) ร้อยละ 3.1 
 โดยสถานที่ที่อยากไปมากที่สุดคือ อัมพวา วัดร่องขุ่น ดอยสุเทพ วัดพระแก้ว เป็นต้น

 

5. สถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศที่บัณฑิตใฝ่ฝันอยากไปมากที่สุด (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

- ประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 25.3
- ประเทศอังกฤษ ร้อยละ 11.6
- ประเทศเกาหลีใต้ ร้อยละ 7.8
- ประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 7.5
- ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร้อยละ 7.0
- ประเทศฝรั่งเศส ร้อยละ 6.5
- ประเทศมัลดีฟส์ ร้อยละ 3.8
- ประเทศจีน ร้อยละ 3.0
- ประเทศออสเตรเลีย ร้อยละ 2.7
- ประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 2.2


6. องค์กรในฝันที่บัณฑิตอยากเข้าไปทำงานด้วยมากที่สุด คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

- ทำธุรกิจส่วนตัว       ร้อยละ 38.5  โดยระบุว่า 
- เป็นเจ้าของคนเดียว ร้อยละ 21.8
- สืบทอดธุรกิจครอบครัว ร้อยละ  9.7

- ร่วมหุ้นกับเพื่อน ร้อยละ 7.0

- หน่วยงานราชการ  ร้อยละ 30.5 โดยระบุว่า 
- รับราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 5.8
- งานเทศบาล อบต.  ร้อยละ 3.7
- ทำงานในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ร้อยละ 3.5
- กรมทหาร กระทรวงกลาโหม ร้อยละ 2.9
- ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 2.5
- อื่นๆ อาทิ กทม. ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา ฯลฯ ร้อยละ 21.1
 
- หน่วยงานเอกชน  ร้อยละ 18.0 โดยระบุว่า 
- บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(SCG) ร้อยละ 1.6
- บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์(CP)  ร้อยละ 1.3
- ธนาคารเอกชน เช่น ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย  ธ. ไทยพาณิชย์ ร้อยละ 1.1
- อื่นๆ อาทิ โตโยต้า เอไอเอส โรงแรม ฯลฯ ร้อยละ 14.0
 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.0 โดยระบุว่า 
- การไฟฟ้า ร้อยละ 6.1
- การบินไทย   ร้อยละ 2.9
- ปตท. ร้อยละ 2.6
- อื่นๆ อาทิ TOT ท่าอากาศยาน ฯลฯ ร้อยละ 1.4


 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 มติชนออนไลน์

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 15/7/2556 10:09:58 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net