Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ไปเรียนเกาหลี ที่ ม.มหาสารคาม จำนวนคนเปิดอ่าน 1,928 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ใครที่ชื่นชอบเกาหลี หรืออยากเรียนภาษาเกาหลี The Act. มีข่าวดีมาบอก น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเรียนเกาหลี ได้ที่ ม.มหาสารคาม เพราะทาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดหลักสูตร เอกภาษาเกาหลี ให้นักศึกษาได้เรียนกัน

 

ไปเรียนเกาหลี ที่ ม.มหาสารคาม

 

          ใครที่ชื่นชอบเกาหลี หรืออยากเรียนภาษาเกหลี The Act. มีข่าวดีมาบอก น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเรียนเกาหลี ได้ที่ ม.มหาสารคาม เพราะทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดหลักสูตร เอกภาษาเกาหลี ให้นักศึกษาได้เรียนกันแล้วจร้า

 ไปทำความรู้จักกับ เอกภาษาเกาหลี จากการสัมภาษณ์อาจารย์กนกกุล มาเวียง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กันค่ะ

 

เอกภาษาเกาหลี ที่ ม.มหาสารคาม เริ่มต้นจากการเปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีตั้งแต่ พ.ศ. 2541 จากนั้นจึงเปิดสอนเป็นวิชาโทในปีการศึกษา 2545 และในปีการศึกษา 2548 ก็กลายมาเป็นวิชาเอกภาษาเกาหลีในที่สุด ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้สอน 6 ท่าน เป็นอาจารย์ชาวไทย 3 ท่าน และชาวเกาหลี 3 ท่าน ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นแนวทางคู่ขนาน คือสอนร่วมกัน

 

:) ความสำคัญของภาษาเกาหลีในปัจจุบัน
“ภาษา เกาหลีเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้คนไทยได้เรียนรู้สังคม วัฒนธรรม โดยทั้งสองประเทศเกื้อกูลกันมาตั้งแต่หลังสงครามเกาหลี ค.ศ. 1960 เป็นต้นมาแล้ว และปัจจุบันเกาหลี เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในซีกโลกตะวันออก”

 

เรียนเกาหลีที่ ม.มหาสารคาม เรียนอะไรบ้าง
หลักสูตรที่เปิดสอน เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี วิชาโทภาษาเกาหลี และวิชาเลือกเสรี เปิดสอนในภาคปกติและภาคพิเศษ โดยที่จะมี 4 กลุ่มวิชาดังนี้ กลุ่มรายวิชาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร คือการฟัง พูด อ่าน เขียน, กลุ่มรายวิชาเกี่ยวกับวรรณกรรมเกาหลี, กลุ่มรายวิชาเกี่ยวกับธุรกิจเกาหลี, และกลุ่มรายวิชาเกาหลีศึกษา 


ส่วนรายวิชาต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร1 ก็เป็นการปูพื้นฐานที่สอนคำศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจำวัน หรือจะเป็นรายวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ก็สอนเรื่องของเอกสารแบบฟอร์มที่ใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ไปจนถึงสำนวนต่างๆ ที่ใช้ในวงการธุรกิจ


สร้างประสบการณ์ด้วยกิจกรรม
ที่ม.มหาสารคาม ก็มีกิจกรรมมากมายไม่แพ้มหาวิทยาลัยอื่นเลย ในด้านการพัฒนาความรู้ทางภาษาเกาหลี จะมีโครงการแข่งขันสุนทรพจน์เกาหลี โครงการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานทูตเกาหลี การโรงแรม และการท่องเที่ยวเกาหลี ในด้านคุณธรรมยังมีกิจกรรมดีๆ อย่าง โครงการละครเกาหลีและโครงการเสริมพลังจิต ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ โครงการบริการวิชาการด้านการสอนภาษาเกาหลีแก่แรงงานไทยที่จะไปทำงาน ณ เกาหลี และโครงการค่ายภาษาเกาหลี

 

เรียนเกาหลี ที่ ม.มหาสารคาม เรียนดีมีทุนให้
ทุนการศึกษาดีๆ ของที่นี่ มีทุนจาก ม.มหาสารคามเอง และมหาวิทยาลัยคู่สัญญาอย่าง ม.ฮันกุก นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาเกาหลี ซึ่งเงื่อนไขของทุนก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆ เช่น การมอบทุนอาจรวมไปถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นนอกจากค่าเล่าเรียน คือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวการสมัครชิงทุน สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, Korean Foundation เป็นต้น


การเรียนการสอนระหว่างที่ไทยและเกาหลีต่างกัน เพราะการเรียนการสอนที่ประเทศไทย เป็นการเรียนภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศ แต่ที่เกาหลีคนเกาหลีเรียนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาแม่ ดังนั้นวิธีการเรียนการสอนย่อมต่างกัน 

อยากเรียนเอกเกาหลีที่ ม. มหาสารคาม ต้องทำอย่างไร
ผู้ที่สนใจเข้าศึกษา จะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนอย่างน้อยระดับ 2.00 ขึ้นไป สัญชาติไทย ไม่เป็นโรคร้ายแรง ในปีการศึกษา 2556 นี้จะเปิดรับจำนวน 100 คน โดยมีการเปิดให้สอบตรง แอดมิดชั่นกลาง การรับระบบพิเศษ และจะมีการสอบสัมภาษณ์ด้วย

 

เรียนเกาหลี ที่ ม.มหาสารคาม หลักสูตรภาษาเกาหลี
จะมีเกณฑ์คัดเลือก วิชาภาษาอังกฤษ (40%) วิชาภาษาไทย (30%) และวิชาสังคมศึกษา (40%) และไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาเกาหลีมาก่อน แต่อาจารย์แอบแนะนำมาว่า เราควรศึกษาภาษาเกาหลีเบื้องต้นไว้จะเป็นการดีค่ะ โดยอ่านจากหนังสือเกาหลี หรือในเว็บไซต์ต่างๆ ก็ได้จุดเด่นของเอกภาษาเกาหลี ม.มหาสารคามความโดดเด่นของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาเกาหลีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือนิสิตเป็นผู้ช่วยเหลือสังคม หรือชุมชน ในแต่ละปีการศึกษา แต่ละรุ่นนั้น มีสถิติผู้สมัครเรียนจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 

:P จบเอกเกาหลี มีงานทำ
มีอาชีพต่างๆ มากมายที่เมื่อสำร็จการศึกษาไปแล้วสามารถทำได้ เช่น นักวิชาการ (อาจารย์และครู) นักวิจัย นักแปลแบบล่าม มัคคุเทศก์ เลขานุการ นักวิชาการศึกษา พนักงานบริษัท

 


ขอบคุณข้อมูลจาก  Mthai

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 19/8/2556 15:14:41 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net