Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 มข. เจ๋ง เปิดพื้นที่อ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง จำนวนคนเปิดอ่าน 1,199 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นรุกด้านบริการ เปิดพื้นที่อ่านหนังสือให้ใช้ 24 ชั่วโมง พร้อมดูแลความสะดวกปลอดภัย ผู้บริหารย้ำหนุนนโยบาย มข. ด้านบริการที่ดี สำหรับบุคลากรเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร

 

มข. เจ๋ง เปิดพื้นที่อ่านหนังสือ 24ชั่วโมง

 


 

        ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นรุกด้านบริการ เปิดพื้นที่อ่านหนังสือให้ใช้ 24 ชั่วโมง พร้อมดูแลความสะดวกปลอดภัย ผู้บริหารย้ำหนุนนโยบาย มข. ด้านบริการที่ดี สำหรับบุคลากรเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร

        วันที่ 16 กันยายน 2556 ที่สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดโครงการบริการสำนักวิทยบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 24 ชั่วโมง โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ บรรณารักษ์  และ บุคลากรในสังกัดมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

ผศ.ดร. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศสำนักวิทยบริการ ในฐานนะผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า สำนักวิทยบริการได้จัดพิ้นที่เพื่อให้บริการนั่งอ่านหนังสือแบบ 247 หมายถึง 24 ชั่วโมงตลอดทั้ง 7 วัน ในบริเวณโถงอาคาร 1 ชั้น1 และ ชั้น 2 ตลอดจนห้องเดี่ยวในชั้นที่ 3 รองรับนักศึกษาได้ถึง 200 ที่นั่ง โดยเดิมนั้นเราให้บริการเฉพาะในช่วงสอบที่มีนักศึกษามาหาสถานที่อ่านหนังสือ แต่จากนี้ไปเราเปิดบริการเต็มที่แล้ว ซึ่งภายในสถานที่สะอาด สะดวก มีสัญญาณ Wifi และกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย ซึ่งนักศึกษา บุคลากร หรือประชาชนทั่วไปต้องแสดงบัตรประจำตัวหรือบัตรสมาชิกห้องสมุด เชื่อว่าจะมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก

 

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริการที่ดีสำหรับ บุคลากร นับเป็นความพยายามและทุ่มเทของผู้บริหารและบุคลากรในการจัดการ จนนำมาสู่สิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้สามารถดำเนินการได้จนสำเร็จ ซึ่งมองเป้าหมายร่วมกันคือความสะดวกสบายของนักศึกษาและบุคลากรทุกคน  การดำเนินงานจากวันนี้ไปอาจพบกับปัญหาบ้างแต่ด้วยศักยภาพและความร่วมมือของ ทุกคนจะช่วยให้เราผ่านพ้นและแก้ปัญหาได้

 

หลังจากที่ประธานได้ตัดริบบิ้นเปิดพื้นที่บริการแล้วยังได้เดินชมพื้นที่ บริการในชั้นต่างๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาทั้งด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ ชิดสำหรับผู้มารับบริการ การจัดการด้านความสะอาดเพื่อให้สถานที่พร้อมบริการที่คาดว่าจะมีมากในช่วง สัปดาห์หน้าซึ่งเป็นช่วงเวลาของการสอบ

 

        รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เผยว่า สำนักวิทยบริการเราได้มีการปรับปรุงพัมนาการบริการหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งสิ่งนี้นับเป็นความสำเร็จอันมาจากทุกคนในองค์กรที่มองร่วมกันเพื่อการ บริการที่ดี โดยมีโอกาสอันมาจากการสนับสนุนด้านนโยบาย และเป็นสิ่งที่ลูกค้าอันหมายถึงนักศึกษาและบุคลากรมีความต้องการ ทำให้ทุกอย่างลงตัว การเปิดบริการเช่นนี้ได้มีการวางแผนการใช้พื้นที่ส่วนที่สามารถให้บริการได้ และปิดส่วนของการใช้ทรัพยากรอื่นๆลงหลังเวลาปิดทำการปกติ จากนั้นผู้ที่จะใช้บริการหลังเวลาก็สามารถแสดงบัตรเพื่อรับบริการต่อใน พื้นที่ดังกล่าว เป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากรอาคารสถานที่ให้คุ้มค่าเปิดตัวสำนักวิทยบริการ ออกไปในอีกด้าน แต่อย่างไรก็ดีเราคงได้ติดตามเพื่อเก็บข้อเสนอแนะการรับบริการมาปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ้นต่อไป


 

ขอบคุณภาพและข่าว : อุดมชัย  สุพรรณวงศ์
ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 18/9/2556 14:03:29 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net