Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ทำไมถึงต้องเปลี่ยนวันเปิดเทอม จำนวนคนเปิดอ่าน 1,540 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

น้องๆ เคยสงสัยไหมว่าทำไมบ้านเราต้องเปลี่ยนแปลงวันเปิดเทอมด้วย วันนี้ The Act. จะมาเล่าให้ฟังค่ะ ว่าที่มาเป็นอย่างไร

 

ทำไมถึงต้องเปลี่ยนวันเปิดเทอม

           น้องๆ เคยสงสัยไหมว่าทำไมบ้านเราต้องเปลี่ยนแปลงวันเปิดเทอมด้วย วันนี้ The Act. จะมาเล่าให้ฟังค่ะ ว่าที่มาเป็นอย่างไร เนื่องจากว่าที่ประชุมอธิการบดี(ทปอ.)ได้มีความเห็นร่วมกันในหลักการปรับเปลี่ยนวันเปิดเทอมของสถาบันอุดมศึกษาให้อยู่ในช่วงกลางเดือน ส.ค.-ก.ย. ในปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก

 

โดยเห็นว่าการปรับเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์กับระบบอุดมศึกษาของไทย อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มอบหมายประธาน ทปอ.ไปดำเนินการศึกษาเรื่องการปรับระบบการเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบรับตรงและระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง การรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นกลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 ได้ใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนให้เต็มเวลามากขึ้น ต่างจากปัจจุบันที่นักเรียนจะต้องเร่งเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งที่ยังศึกษาไม่จบ และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยจะได้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องการปรับพื้นฐานการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพทางภาษาของนักศึกษา


         เมื่อเห็นพ้องต้องกันว่า เราควรจะเปิดเทอมให้ตรงกันในประชาคมอาเซียน จึงได้เสนอการเปิด-ปิดเทอมของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกำหนดเปิด-ปิดในเดือน ก.ย.-ธ.ค. จากเดิม มิ.ย.-ต.ค.ส่วนเทอมสองเปิด-ปิดเดือน ม.ค.-พ.ค. จากเดิม พ.ย.-มี.ค.และในส่วนของสถานศึกษาในสังกัดของสพฐ. จะปรับเปลี่ยนการเปิดจากเดิมภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียน 16 พ.ค. และปิดภาคเรียน 11 ต.ค. เปลี่ยนเป็นเปิดภาคเรียน 10 มิ.ย. และปิดภาคเรียน 4 พ.ย. ภาคเรียนที่ 2 วันเปิดภาคเรียน 1 พ.ย. และปิดภาคเรียน 1 เม.ย. ของปีถัดไปเปลี่ยนเป็นเปิดภาคเรียน 26 พ.ย. และปิดภาคเรียน 26 เม.ย. ปีถัดไปซึ่งจะเลื่อนเปิดเทอมให้ตรงกันทั้งหมดในปีการศึกษา 2557ผลดีของการเปลี่ยนวันเปิด-ปิดเทอม


1.นักศึกษาในกลุ่มอาเซียนเปิด-ปิดเทอมตรงกันทำให้ วิถีชีวิตการศึกษาเหมือนกัน คือ พอปิดเทอมก็เป็นช่วงที่หยุดเหมือนกัน 
2. นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนก็จะรู้สึกไม่แตกต่างจากที่เรียนที่ประเทศของตน
3.ไม่เสียเปรียบกัน ในช่วงการสำเร็จการศึกษา ในการหางานทำ เพราะเป็นช่วงเดียวกัน
4.ในเมื่ออยู่ในกลุ่มอาเซียนเดียวกันการปฏิบัติแนวเดียวกัน เพื่อความเสมอภาค
5.เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไปสู่การพัฒนา
6.ไม่เสียเวลาการศึกษาต่อในกลุ่มอาเซียน

ผลเสียของการเปลี่ยนวันเปิด-ปิดเทอม


1.นักศึกษาต้องมีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากวิถีเดิมที่เป็นอยู่
2.นักศึกษาที่อยู่ช่วงรอยต่อการเลื่อนการเปิด-ปิดเทอม แบบใหม่จะได้รับผลกระทบโดยตรง
3.อาจมีการแข่งขันกันทางด้านการหางานทำสูงขึ้น


          แต่กระนั้นการศึกษาของไทย นอกจากการเลื่อนการเปิด-ปิดภาคเรียนเข้าสู่อาเซียนแล้ว ควรจะมีมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมหรือที่ดีและทันสมัยเพื่อแข่งขันทางด้านการศึกษา และบัณฑิตจบออกมาอย่างมีคุณภาพ ออกมาทำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรื่อง


ขอบคุณข้อมุล  :   Dailynews

                          Thaipost

                          Suthichaiyoonศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 30/9/2556 12:10:21 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net