Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ตะลึง จบ ป. ตรี เตะฝุ่นกว่าแสน จำนวนคนเปิดอ่าน 1,686 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากร ประจำเดือนก.ย. 2556 ว่า มีจำนวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.13 ล้านคน

 

ตะลึง จบ ป. ตรี เตะฝุ่นกว่าแสน
        รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากร ประจำเดือนก.ย. 2556 ว่า มีจำนวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.13 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 39.32 ล้านคน ประกอบไปด้วยผู้มีงานทำ 39 ล้านคน ผู้ว่างงาน 2.64 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาลทำงาน 6.5 หมื่นคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมจะทำงาน 15.81 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น

        สำหรับผู้ที่มีงานทำจำนวน 39 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้ทำงานในภาคเกษตร 15.68 ล้านคน และนอกภาคเกษตรกรรม 23.32 ล้านคน เมื่อเทียบกับเดือนก.ย.2555 พบว่าจำนวนผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรมลดลง 1 หมื่นคน และนอกภาคเกษตรกรรมลดลง 1.4 แสนคน

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราว่างงาน ตามระดับการศึกษาปรากฏว่า ผู้ว่างงานที่สำเร็จการ ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) มากที่สุด 1.04 แสนคน หรือ 1.5% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกับปีก่อน 4.6 หมื่นคน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5.9 หมื่นคน หรือ 1% และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5.1 หมื่นคน ขณะที่ผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาว่างงาน 3.1 หมื่นคน ส่วนเมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานเป็นรายภาคพบว่า การว่างงานใน กทม. ภาคกลาง และภาคใต้ มีอัตราการว่างงานสูงสุด 0.8%

        รายงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ยังระบุถึงจำนวนของผู้ที่ทำงานต่ำกว่าระดับ หรือผู้ที่มีงานทำแต่ยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  ซึ่งหมายถึงคนกลุ่มที่ยังมีเวลาพร้อมที่จะทำงานได้อีกและต้องการทำงานเพิ่ม ขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง โดยปัจจุบันมีคนจำนวนนี้ประมาณ 2.85 แสนคน หรือประมาณ 0.7% ของจำนวนผู้ทำงานทั้งหมด


 

ขอขอบคุณ ข่าวสด

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 21/10/2556 13:08:00 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net