Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รัฐเบิกค่าเรียน 50 ล้าน ให้ "ลูกผอ.-ครูเอกชน" จำนวนคนเปิดอ่าน 1,211 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

"จาตุรนต์" เผย บอร์ด กช.เห็นชอบลูก ผอ. ครู ร.ร.เอกชนเบิกค่าเทอมได้ถึง ป.ตรี ไม่เกินคนละ 20,000 บาท คาดใช้งบสูงถึง 50 ล้านบาทต่อปี


เห็นด้วยไหม : รัฐ เบิกค่าเรียน  50 ล้าน/ปี

ให้ "ลูกผอ. & ครูเอกชน" จนจบ ป.ตรี

 

 

 

      ศธ.รีดงบรัฐอีก 224 ล้านบาท หวังพัฒนาครูใต้ หลังมีงบในกระเป๋าแค่ 149 ล้านบาท หวังดันรายหัวค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มเป็นคนละ 2,500 บาทต่อเดือน ด้าน "จาตุรนต์" เผย บอร์ด กช.เห็นชอบลูก ผอ. ครู ร.ร.เอกชนเบิกค่าเทอมได้ถึง ป.ตรี ไม่เกินคนละ 20,000 บาท คาดใช้งบสูงถึง 50 ล้านบาทต่อปี

 

       นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบ ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. .... ให้ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย การสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากขึ้น ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติไปเมื่อไม่นานนี้ โดยได้อนุมัติให้ครูโรงเรียนเอกชนในระบบได้รับเงินเพิ่มพิเศษค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษา จากเดิมคนละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นคนละ 2,500 บาทต่อเดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

      

       รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า โดยขณะนี้ศธ.ได้เสนอของบกลางจากรัฐบาลเพิ่มเติมอีก 224 ล้านบาท จากเดิมที่ได้รับจัดสรรไว้แล้วจำนวน 149 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณทั้งหมดจำนวน 373 ล้านบาท สำหรับจัดสรรให้ครูจำนวน 12,452 คน ครอบคลุมครูและโรงเรียนใน จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะ 4 อำเภอ คือ จะนะ นาทวี เทพ สะบ้าย้อย) โดยครูที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุน ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2556 หรือกรณีที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่             1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ส่วนโรงเรียนที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน จะต้องยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนต่อ สช.จังหวัด/อำเภอ พร้อมกับการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน

      

       นอกจากนั้นที่ประชุมยังเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ.2556-2560โดยสาระสำคัญเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกันนโยบายรัฐบาล และอนุมัติให้โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนสามารถรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ได้ เนื่องจากปัจจุบัน สช.ได้ชะลอการอนุญาตให้โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษารับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ตามนโยบายที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษา และเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น ขณะเดียวกันที่ประชุมยืนยันว่าไม่ปรับเวลาการเปิดปิดภาคเรียนโดยยึดช่วงเวลาเดียวกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

      

       นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างระเบียบฯ เงินสวัสดิการสงเคราะห์การศึกษาบุตรบุตรของผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรของผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนจนถึงระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในปี 2556 จำนวนไม่เกินปีละ 20,000 บาท ต่อคนต่อปีการศึกษา จากเดิมที่ได้รับแค่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น โดยคาดว่าจะใช้เงินประมาณจำนวน 50 ล้านบาทต่อปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดสช.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 11/11/2556 11:49:56 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net