Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 โพลชี้เด็กไทยอยากได้แท็บเล็ต-โตขึ้นอยากเป็นนักบิน-แอร์ มากสุด จำนวนคนเปิดอ่าน 1,497 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ทำการสำรวจกลุ่มเยาวชนไทย ในกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 12-18 ปี

 

โพลชี้เด็กไทยอยากได้แท็บเล็ต-โตขึ้นอยากเป็นนักบิน-แอร์ มากสุด

 

 


        สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ทำการสำรวจกลุ่มเยาวชนไทย ในกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 12-18 ปี ระดับการศึกษาต่ำกว่า-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,084  คนโดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2557 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 51.29 เป็นเพศหญิง โดยร้อยละ 37.36 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 14 ถึง 16 ปี ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำ กว่าซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.65สำหรับการเป็น “เด็กดี” ในความคิดของกลุ่มตัวอย่างสูงสุด 5 อันดับ คือ

ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครอง/ครูอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 84.23

ต้องขยัน/ตั้งใจเรียนหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 81.64

ต้องเคารพผู้ใหญ่/ไม่ก้าวร้าว คิดเป็นร้อยละ 79.34

ต้องซื่อสัตย์/ไม่พูดโกหก/ลักเล็กขโมยน้อย/ลอกการบ้าน-ข้อสอบ คิดเป็นร้อยละ 76.48

ต้องมีระเบียบวินัย คิดเป็นร้อยละ 73.52

 

ขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าสิ่งสำคัญสูงสุด 5 อันดับที่มีส่วนทำให้สามารถโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้คือ

การอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครอง/ครูอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 83.49

คุณภาพการศึกษาที่ให้กับเด็ก คิดเป็นร้อยละ 80.54

พฤติกรรมการแสดงออกของพ่อแม่ผู้ปกครอง/ครูอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 78.04

การนำเสนอ/เผยแพร่เรื่องต่าง ๆ ของสื่อสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 75.74

สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็ก คิดเป็นร้อยละ 72.88

 

นอกจากนี้ บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างตั้งใจใช้เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตัวเมื่อโต ขึ้นเป็นผู้ใหญ่สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่

พ่อแม่ผู้ปกครอง/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 84.41

บุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคม คิดเป็นร้อยละ 81.27

ครูอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 77.12

 

 


สำหรับอาชีพที่กลุ่มตัวอย่างใฝ่ฝันอยากเป็นเมื่อโตขึ้นสูงสุด 5 อาชีพ ได้แก่

นักบิน/พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คิดเป็นร้อยละ 19.83

ครูอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 17.71

ดารานักร้องนักแสดง คิดเป็นร้อยละ 14.48

แพทย์-พยาบาล คิดเป็นร้อยละ 10.98

นักธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 8.21

นักการเมือง คิดเป็นร้อยละ 1.66ส่วนความสำคัญของวันเด็กตามความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 29.89 ระบุว่าเป็นวันที่เด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถ/ความต้องการต่าง ๆ รองลงมาคือ เด็กได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ตนชื่นชอบ เป็นโอกาสให้ผู้ใหญ่เห็นถึงความสำคัญของเด็ก และเป็นโอกาสให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากัน คิดเป็นร้อยละ 21.22  ร้อยละ 16.88 และร้อยละ 12.82 ตามลำดับ

แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.86 กลับระบุว่าเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งที่ไม่มีความสำคัญใดๆ ขณะที่เมื่อพูดถึงวันเด็ก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 30.44 คิดถึงคำขวัญวันเด็กเป็นอันดับแรก รองลงมาร้อยละ 24.54 คิดถึงการแสดงยุทโธปกรณ์ของกองทัพ ส่วนกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างอยากจะทำในวันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ. 2557 นี้มากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ ไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กในสถานที่ราชการ/เอกชน คิดเป็นร้อยละ 80.81 ไปห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 77.86 ไปเที่ยวสวนสนุก/สวนน้ำ คิดเป็นร้อยละ 75.46 ไปชมภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 72.23 และไปรับประทานอาหารนอกบ้าน คิดเป็นร้อยละ 70.02 และ

สำหรับของขวัญที่อยากได้มากที่สุดในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557 นั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 29.15 อยากได้คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ตมากที่สุด รองลงมาอยากได้โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัว/เครื่องประดับ และเกม/ของเล่น คิดเป็นร้อยละ 18.91 ร้อยละ 14.48 และร้อยละ 11.35 ตามลำดับ

ขอบคุณข้อมูล : อีเอ็นเอ็นดอทคอม

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 11/1/2557 16:20:59 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net