Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชา แฉคะเเนนสูง-ต่ำ จำนวนคนเปิดอ่าน 2,341 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

สทศ. เผยผลสอบ 7 วิชาสามัญปี 2557 พบนักเรียนสอบได้คะแนนต่ำสุด 0 – 4 คะแนน ขณะที่วิชาภาษาไทย เป็นวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยมากสุด ส่วนวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วิชาคณิตศาสตร์


ผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชา แฉคะเเนนสูง-ต่ำ 

          สทศ. เผยผลสอบ 7 วิชาสามัญปี 2557 พบนักเรียนสอบได้คะแนนต่ำสุด 0 – 4 คะแนน ขณะที่วิชาภาษาไทย เป็นวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยมากสุด ส่วนวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วิชาคณิตศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชาประจำปี 2557โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2557และมีกำหนดประกาศผลสอบ (11กุมภาพันธ์) เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ นำคะแนนไปใช้ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หรือสถาบันที่ต้องการใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา

 

โดยผลคะแนนสามารถนำไปใช้ได้เพียงครั้งเดียวในปีที่ทำการสอบนั้นๆ และการนำผลคะแนนไปใช้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคณะ และสถาบันอุดมศึกษาที่ประกาศรับสมัคร โดยผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557 พบว่า จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน


วิชาภาษาไทยมีผู้เข้าสอบ 139,277 คน คะแนนเฉลี่ย 54.35 คะแนนสูงสุด 98.00 และคะแนนต่ำสุด 2.00

วิชาสังคมศึกษามีผู้เข้าสอบ 1435,702 คน คะแนนเฉลี่ย 39.425 คะแนนสูงสุด 84.00 คะแนนต่ำสุด 4.00

วิชาภาษาอังกฤษผู้เข้าสอบ 140,355 คน คะแนนเฉลี่ย 31.05 คะแนนสูงสุด 95.00 คะแนนต่ำสุด 0.00

วิชาคณิตศาสตร์มีผู้เข้าสอบ 130,725 คน คะแนนเฉลี่ย 25.39 คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนนต่ำสุด 0.00

วิชาฟิสิกส์มีผู้เข้าสอบ 83,854 คน คะแนนเฉลี่ย 28.29 คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนนต่ำสุด 0.00

วิชาเคมีมีผู้เข้าสอบ 85,085 คน คะแนนเฉลี่ย 27.66 คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนนต่ำสุด 2.00

และวิชาชีววิทยามีผู้เข้าสอบ 84,611 คน คะแนนเฉลี่ย 28.56 คะแนนสูงสุด 92.00 คะแนนต่ำสุด 1.00


ผลสรุปการทดสอบวิชาสามัญทั้ง 7 วิชา พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 25.39 – 54.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ วิชาภาษาไทย ส่วนวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วิชาคณิตศาสตร์ และคะแนนสูงสุดอยู่ระหว่าง 84 - 100 คะแนน ซึ่งมีจำนวน 3 วิชาที่มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุดเต็ม 100 คะแนน ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ และวิชาเคมี นอกจากนี้ยังพบว่า ทั้ง 7 วิชาสามัญมีนักเรียนได้คะแนนต่ำสุดอยู่ระหว่าง 0 – 4.00 คะแนน


ผลสอบปีการศึกษา 2557 ในช่วงคะแนนต่างๆ จำแนกตามรายวิชา ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th หากต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557 สามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น โดย สทศ.จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 - 16.30 น. ค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคน และให้บริการดูกระดาษคำตอบในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ หากผู้รับบริการดูกระดาษคำตอบไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย สถาบันฯ ถือว่าสละสิทธิ์

 

ข้อมูล : ไทยรัฐศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 15/2/2557 10:09:13 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net