Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 สทศ. จะจัดสอบ U-NET ป.ตรี ก่อนเรียนจบ จำนวนคนเปิดอ่าน 1,391 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

รายงานข่าวว่าที่การประชุมบอร์ด สทศ. มีมติให้มีการจัดสอบ U-NETหรือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษาโดยให้เริ่มในปีการศึกษา 2557


สทศ. จะจัดสอบ U-NET ป.ตรี ก่อนเรียนจบ

 

 

 


        มีรายงานข่าวว่าที่การประชุมบอร์ด สทศ. มีมติให้มีการจัดสอบ U-NETหรือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษาโดยให้เริ่มในปีการศึกษา 2557


        โดยการทดสอบดังกล่าวเป็นการสอบเพื่อวัดความรู้และมาตรฐานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ TQF  โดยจะสอบกับนักศึกษาปริญาตรีชั้นปีสุดท้ายของทุกสาขาในมหาวิทยาลัยที่สมัครใจในการเข้าร่วมสอบ ซึ่งจะมีการสอบ 4 วิชาดังนี้


1. การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2.การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต

3.การรู้เท่าทันสื่อ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา (Media Literacy)

4.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

และในปี 2558 จะเพิ่มอีก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา


          ทั้งนี้นักศึกษาครูที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ประจำปี 2557 จะได้ทดลองสอบก่อนใครในวันที่ 21 มิถุนายน 2557 นี้ด้วย โดยทางสทศ.จะได้มีการประสานไปยังหน่วยงาน องค์กร บริษัท ให้ใช้เกณฑ์ของU-Net ซึ่งได้มาตรฐานในการคัดเลือกบัณฑิตเข้าร่วมงานในองค์กรด้วย


ที่มา : เอ็มไทยศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 26/4/2557 12:28:01 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net