Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 มาแล้ว! รับตรง คณะวิศวฯ ม.ศิลปากร ’58 (จำนวน 4 โครงการ) จำนวนคนเปิดอ่าน 9,273 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (880)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (428)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (797)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (406)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (513)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครแต่ละโครงการ ดังนี้ (น้อง ม.6 ต้องดู!!)

 

 

 

มาแล้ว! รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ’58 (จำนวน 4 โครงการ)

 

  

            สวีดัส สวัสดีจ้า น้องๆ ม.6 ผู้น่ารักทุกคน อิอิ! ตอนนี้ก็เป็นพี่ใหญ่ในโรงเรียนแล้ว ก็ดูแลน้องๆ ในโรงเรียนด้วยนะคะ วันนี้อารมณ์ประมาณว่า มีข่าวมาฝาก คือว่า แอดมิชชั่น 57 ยังไม่ประกาศผลเลย มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ยังไม่เปิดเทอม แต่ข่าวรับตรง ปีการศึกษา 58 ก็ออกมาแล้ว เลอค่ามากจริงๆ ก็นี้เลย....


 

             ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครแต่ละโครงการ ดังนี้ (น้อง ม.6 ต้องดู!!)


 

1. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  (จำนวนรับ 365 คน)

>>> คุณสมบัติ 

          1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557

          2. สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10ของสาย วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน และ มีผลคะแนน GPAX 4 เทอม (รวมกัน 3 วิชา คือ วิทย์, คณิต, อังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 3.30

          3. สำหรับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10ของสาย วิทยาศาสตร์ หรือต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10ของสายศิลป์ ของโรงเรียนและ มีผลคะแนน GPAX (4 เทอม) รวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.30


>>> สาขาวิชา –จำนวนที่เปิดรับ 

 

 

>>> กำหนดการรับสมัคร 

 

 

>>> การสมัคร 

1. ดูรายละเอียดการรับสมัครโครงการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

2. เข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่


 

 

2. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.  (จำนวนรับ 330 คน)

 >>> คุณสมบัติ 

           1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557

           2. สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องมีผลคะแนนGPAX 4 เทอม (รวมกัน 3 วิชา คือ วิทย์, คณิต, อังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.75

           3. สำหรับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องมีผลคะแนน GPAX (4 เทอม) รวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

 

>>> สาขาวิชา –จำนวนที่เปิดรับ

 

 

>>> กำหนดการรับสมัคร 

 

 

>>> การสมัคร 

1. ดูรายละเอียดการรับสมัครโครงการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

2. เข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่


 

 

3. โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (จำนวนรับ 34 คน)

>>> คุณสมบัติ 

           1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557

           2. เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติ 4 ประการ (รายระเอียดตามประกาศ)

           3. มีผลคะแนน GPAX (4 เทอม) รวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.50

 

 

>>> สาขาวิชา –จำนวนที่เปิดรับ 

 

 

>>> กำหนดการรับสมัคร 

 

 

>>> การสมัคร 

1. ดูรายละเอียดการรับสมัครโครงการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

2. เข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่


 

 

4. โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (จำนวนรับ 50คน)

>>> คุณสมบัติ 

               - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ในปีการศึกษา 2557ในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2558 รับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการฯ ใน 13 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  นครปฐม

2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

9. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

10. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

11. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

12. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

13. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

              - มีผลคะแนนGPAX 4 เทอม (รวมกัน 3 วิชา คือ วิทย์, คณิต, อังกฤษ) ไม่ต่ำ 3.30

 

 

>>> สาขาวิชา –จำนวนที่เปิดรับ 

 

 

>>> กำหนดการรับสมัคร 

 

 

>>> การสมัคร 

1. ดูรายละเอียดการรับสมัครโครงการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

          - มหาวิทยาลัยศิลปากรศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 25/6/2557 10:34:51 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net