Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 Ad’57 เด็กคริสเตียน ′เจ๋ง! ทำคะแนนสูงสุด (มนุษย์ศาสตร์ มก. แข่งดุ 1 ต่อ 96) จำนวนคนเปิดอ่าน 1,268 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

วันที่ 1 กรกฎาคม ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิสชั่นกลางประจำปีการศึกษา 2557

 

 

 

Ad’57 เด็กคริสเตียน′เจ๋ง! ทำคะแนนสูงสุด 

(มนุษย์ศาสตร์ มก.แข่งดุ 1 ต่อ 96)

 


 

             วันที่ 1 กรกฎาคม ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิสชั่นกลางประจำปีการศึกษา 2557ว่า สอท.จะประกาศผลแอดมิสชันส์กลาง ปี 2557 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th และเว็บไซต์พันธมิตรที่ร่วมประกาศผล 15แห่ง นักเรียนสามารถเข้าดูผลได้ตั้งแต่เวลา 18.00น.ของวันที่ 1กรกฎาคม เป็นต้นไป


 

     สำหรับปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคมยกเว้นมหาวิทยาลัยบูรพาที่สอบสัมภาษณ์ 5-6 กรกฎาคมโดยในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 99,767 คน สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สอท.ดำเนินการคัดเลือกให้รวม 86สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 765  คณะ/สาขาวิชา โดยมีรหัสสาขาวิชาให้เลือกทั้งสิ้น 3,989  รหัส  มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  80,880 คน จากจำนวนรับทั้งสิ้น 146,554 คน  จำแนกดังนี้ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐรับ 102,985คน ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  75,595  คน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่นรับ 1,166คน ผู้มีสิทธิ์สอบเข้า  353คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 42,403คน ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4,932คน


 

 

             โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา  8 ราย ดังนี้ นายฉัตรมงคล  ปิ่นทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตีนยวิทยาลัย คณะพานิชศาสตร์และการบัญชร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  90.30%  น.ส.สุดารัตน์  วิรุฬห์ทรัพย์  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ   88.59 %  นายวิวัฒน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนโยธินบูรณะ  คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ  87.72% น.ส.ปภาวดี  นิมิตกมลเลิศ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ  87.21%น.ส.กมลวรรณ  สาระวารี  โรงเรียนอำมาตย์พานิชกูล จ.กระบี่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)  85.14%น.ส.สุวีรยา  พิรัชต์ชัยกุล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะจิตวิทยา จุฬาฯ  84.36%นายวิริยะ เธียรทนุกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 84.14%และนายชาคร ขจรไชยกูล โรงเรียนสาธิต จุฬาฯ ฝ่ายมัธยม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  83.58%


 

ข้อมูลการรับสมัครพบว่าคณะ/สาขาที่มีการแข่งขันสูงสามอันดับแรกได้แก่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) รับ 15 คน ผู้สมัคร 1,437 คน อัตราการแข่งขัน 1:96 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.)รับ 15 คน สมัคร 947 อัตราการแข่งขัน 1: 63 และวิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับ 40 คน สมัคร 2,004 คน อัตราการแข่งขัน 1:50 คน


ขอบคุณข้อมูลจาก

        หนังสือพิมพ์มติชนศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 2/7/2557 10:03:10 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net