Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 Update จุฬาฯ เปิดรับตรงพิเศษ 16 โครงการ ปี58 จำนวนคนเปิดอ่าน 5,895 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (889)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (808)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

สาวกจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยดูทางนี้เลย เพราะล่าสุดจุฬาฯ ก็ไม่ปล่อยให้น้องๆ ได้รอนาน เพราะได้ทำเก๋ตรงที่ ได้การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 กว่า 16 โครงการ

 

 

Update จุฬาฯ เปิดรับตรงพิเศษ 16 โครงการ ปี58

 


                สาวกจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยดูทางนี้เลย เพราะล่าสุดจุฬาฯ ก็ไม่ปล่อยให้น้องๆ ได้รอนาน เพราะได้ทำเก๋ตรงที่ ได้การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 กว่า 16 โครงการ และต้องบอกว่าแต่ละโครงการน่าสนใจทั้งนั้น เพราะมีหลายๆ คณะก็ได้รับตรงผ่านรับตรงแบบพิเศษ ทั้ง 16 โครงการนี้เลย ว่าแล้วเรามีติดตามดูรายละเอียดของแต่ละโครงการกันเลย...


1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ (รับจำนวน 15 คน)

>>คุณสมบิตผู้สมัคร

                - รับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.6

                - มี GPAX 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.80และ GPA วิชาภาษาไทย 4.00หรือ

                -  มี GPAX 4ภาคเรียน ระหว่าง 3.50 - 3.79และ GPA วิชาภาษาไทย 4.00ต้องหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษหรือความถนัดพิเศษด้านภาษาไทย จำนวน 1รางวัล หรือ

                -  มี GPAX 4ภาคเรียน ระหว่าง 3.50 - 3.79และ GPA วิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 3.50ต้องหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษหรือความถนัดพิเศษ ด้านภาษาไทย จำนวน 2รางวัล หรือ

                - มีผลคะแนนสอบ CU-TEP ตามรายละเอียด


>>กำหนดการรับ

สมัคร                                                      18 - 30 กันยายน 57

สอบวิชาเฉพาะ                                     6 ธันวาคม 57

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์           14 มกราคม 58

สอบสัมภาษณ์                                      21 มกราคม 58

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา                    29 มกราคม 58


รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่


 

 

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ (รับจำนวน 10คน)

>>คุณสมบัติผู้สมัคร

- รับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.6 และ มี GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50

- รับนักเรียนที่จบ ม.6 (เด็กซิ่ว) และ มี GPAX 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50


>>กำหนดการรับ

สมัคร                                                      18 - 30 กันยายน 57

สอบวิชาเฉพาะ (ภาษาสเปน)             6 ธันวาคม 57

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์           15 มกราคม 58

สอบสัมภาษณ์                                      21 มกราคม 58

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา                    29 มกราคม 58


รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่


 

 

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ (รับจำนวน 10คน)

>>คุณสมบัติผู้สมัคร

- รับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.6และ  รับนักเรียนที่จบ ม.6 (เด็กซิ่ว)

- มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 4จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ สงขลา 5อำเภอ (เทพา, สะบ้าย้อย, จะนะ, สะเดา, นาทวี) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5ปี


>>กำหนดการรับ

สมัคร                                                      18 - 30 กันยายน 57

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ                  1-7 ธันวาคม 57

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์               14 มกราคม 58

สอบสัมภาษณ์                                      21มกราคม 58

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา                       29 มกราคม 58


รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่


4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ (รับจำนวน 10คน)

>>คุณสมบัติผู้สมัคร

- รับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.6และ มี GPAX 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25

- รับนักเรียนที่จบ ม.6 (เด็กซิ่ว) และ มี GPAX 6ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25

- มีผลงานและรางวัลแสดงความสามารถทางวารสารศาสตร์ และสารสนเทศ


>>กำหนดการรับ

สมัคร                                                      18 - 30กันยายน 57

สอบวิชาเฉพาะ                                     6ธันวาคม 57

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์           15มกราคม 58

สอบสัมภาษณ์                                      21มกราคม 58

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา                    29มกราคม 58


รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่


 

 

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ (จำนวนรับ 166 คน)

>>คุณสมบัติผู้สมัคร

- รับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.6 และ มี GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

- รับนักเรียนที่จบ ม.6 (เด็กซิ่ว) และ มี GPAX 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

- มีผลงานและรางวัลแสดงความสามารถทางวารสารศาสตร์ และสารสนเทศ


>>สาขาวิชา และจำนวนการรับ


 

>>กำหนดการรับ

สมัคร                                                      18 - 30 กันยายน 57

สอบวิชาเฉพาะ                                     22-23 ธันวาคม 57

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์           5 กุมภาพันธ์ 58

สอบสัมภาษณ์                                      9 กุมภาพันธ์ 58

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา                    16 กุมภาพันธ์ 58


รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่


 

 

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ –ชนบท)

>>คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นนักเรียน ม. 6 และมี GPAX ขั้นต่ำตามสาขาวิชาที่กำหนด

- เป็นผู้ที่มีบิดา มารดา ฐานะยากจน และ ไม่สนับสนุนต่อในการศึกษา

- เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ที่กำหนดดังนี้

 

รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุน คลิกที่นี่

คำแนะนำการกรอกข้อมูลเอกสารการสมัครขอรับทุน คลิกที่นี่


 

 

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(โครงการจุฬาฯ-ชนบท)(โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

>>คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นนักเรียน ม. 6และมี GPAX ขั้นต่ำตามสาขาวิชาที่กำหนด

- เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 4จังหวัดภาคใต้ ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ สงขลา

-เป็นผู้ที่มีบิดา มารดา ฐานะยากจน และ ไม่สนับสนุนต่อในการศึกษา

 

รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุน คลิกที่นี่

คำแนะนำการกรอกข้อมูลเอกสารการสมัครขอรับทุน คลิกที่นี่


 

 

 8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รับจำนวน 30คน)

>>คุณสมบัติผู้สมัคร

- รับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.6

- มี GPAX 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00


>>กำหนดการรับ

สมัคร                                                      18 - 30กันยายน 57

สอบวิชาเฉพาะ                                     7 ธันวาคม 57

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์           14 มกราคม 58

สอบสัมภาษณ์                                      21มกราคม 58

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา                    29มกราคม 58


รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่


 

 

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รับจำนวน 10คน)

>>คุณสมบัติผู้สมัคร

- รับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.6

- มี GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00


>>กำหนดการรับ

สมัคร                                                      18 - 30 กันยายน 57

สอบวิชาเฉพาะ                                       7 ธันวาคม 57

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์               14 มกราคม 58

สอบสัมภาษณ์                                        21 มกราคม 58

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา                         29 มกราคม 58


รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่


 

 

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์

>>คุณสมบัติผู้สมัคร

- รับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.6 และ มี GPAX 4 ภาคเรียน ตามประกาศคณะ

- รับนักเรียนที่จบ ม.6 (เด็กซิ่ว) และ มี GPAX 6 ภาคเรียน ตามประกาศคณะ


>> สาขาวิชา/จำนวนการรับ

 

 

>>กำหนดการรับ

สมัคร                                                   18 - 30 กันยายน 57

พิมพ์บัตรเข้าสอบวิชาเฉพาะ               1-7 ธันวาคม 57

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์           14 มกราคม 58

สอบสัมภาษณ์                                      21 มกราคม 58

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา                    29 มกราคม 58


รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่


 

 

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร(จำนวนรับ 24 คน)

>>คุณสมบัติผู้สมัคร

- รับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.6 (วิทย์ - คณิต)

- มี GPAX 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

- มี GPA กลุ่มสาระรายวิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, วิทยศาสตร์, คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75และ กลุ่มอื่นๆ 2.00

- มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในโรงเรียน ตามพื้นที่ที่กำหนด


>>กำหนดการรับ

สมัคร                                                      18 - 30กันยายน 57

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์           14มกราคม 58

สอบสัมภาษณ์                                      21มกราคม 58

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา                    29 มกราคม 58

 

รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่


 

 

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

>>คุณสมบัติผู้สมัคร

- รับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.6 และ มี GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 1.50

- รับนักเรียนที่จบ ม.6 (เด็กซิ่ว) และ มี GPAX 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 1.50

- ความสนใจในสาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้แก่ ดนตรีไทย และ ดนตรีสากล


 

>>สาขาวิชา/จำนวนการรับ

 

>>กำหนดการรับ

สมัคร                                                      18 - 30 กันยายน 57

สอบวิชาเฉพาะ                                     6 ธันวาคม 57

สอบวิชาทักษะ                                      12-15 มกราคม 58

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์           5 กุมภาพันธ์ 58

สอบสัมภาษณ์                                      9 กุมภาพันธ์ 58

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา                    16 กุมภาพันธ์ 58


รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

 

 


13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ (รับจำนวน 25 คน)

>>คุณสมบัติผู้สมัคร

- รับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.6 และ มี GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

- รับนักเรียนที่จบ ม.6 (เด็กซิ่ว) และ มี GPAX 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

- ความสนใจในสาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้แก่ ดนตรีไทย และ ดนตรีสากล


>>กำหนดการรับ

สมัคร                                                      18 - 30 กันยายน 57

สอบวิชาเฉพาะ                                     6-7 ธันวาคม 57

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์           14 มกราคม 58

สอบสัมภาษณ์                                      21 มกราคม 58

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา                    29 มกราคม 58


รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

 


 

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ (รับจำนวน 30 คน)

>>คุณสมบัติผู้สมัคร

- รับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.6 และ มี GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

- รับนักเรียนที่จบ ม.6 (เด็กซิ่ว) และ มี GPAX 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00>>กำหนดการรับ

สมัคร                                                      18 - 30 กันยายน 57

สอบวิชาเฉพาะ                                     6 ธันวาคม 57

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์           14 มกราคม 58

สอบสัมภาษณ์                                      21 มกราคม 58

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา                    29 มกราคม 58


รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

 15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (รับจำนวน 30 คน)

>>คุณสมบัติผู้สมัคร

- รับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.6 และ มี GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

- รับนักเรียนที่จบ ม.6 (เด็กซิ่ว) และ มี GPAX 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

- มีประวัติผลงานและความสามารถทางด้วนกีฬา


>>กำหนดการรับ

สมัคร                                                  18 - 30 กันยายน 57

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์           14 มกราคม 58

สอบสัมภาษณ์                                    21 มกราคม 58

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา                    29 มกราคม 58


รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่


 

 

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

>>คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558

- เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย สอวน. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์


>>สาขาวิชา/จำนวนการรับ

 

>>กำหนดการรับ

สมัคร                                                   18 - 30 กันยายน 57

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์           14 มกราคม 58

สอบสัมภาษณ์                                    21 มกราคม 58

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา                    29 มกราคม 58


รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

 

 


ขอบคุณข้อมูลจาก :

                สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 25/8/2557 14:52:32 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net