Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ต้นแบบพัฒนาการศึกษาไทย สู่อาชีพเงินเดือนสูง!! จำนวนคนเปิดอ่าน 1,704 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

 อีก 20 ข้างหน้าเงินเดือนคนไทย 25,333 บาท สิงคโปร์อยู่ที่ 314,792 บาท และเกาหลีอยู่ที่ 229,624 บาท ปัญหาการศึกษาจึงเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข    

 

 

 4 ประเทศต้นแบบ พัฒนาการศึกษาไทย

สู่อาชีพเงินเดือนสูง!!

 

          จากผลการทดสอบความรู้พื้นฐานนักเรียน 60 ประเทศทั่วโลก หรือ PISA Score 2012 (Programme for International Student Assessment 2012 )ซึ่งจัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ชี้ว่า คะแนนของนักเรียนในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนมาเป็นลำดับที่ 1 คือ 613 คะแนน, นักเรียนในประเทศสิงคโปร์ เป็นอันดับที่ 2 อยู่ที่ 573 คะแนน, คะแนนของนักเรียนในประเทศเกาหลีมาเป็นลำดับที่ 5 อยู่ที่ 554 คะแนน , คะแนนของนักเรียนประเทศญี่ปุ่นอยู่ลำดับที่ 7 คือ 536 คะแนน , คะแนนของนักเรียนประเทศฟินแลนด์อยู่ลำดับที่ 12 คือ 519 คะแนน ขณะที่คะแนนของนักเรียนไทย อยู่ในลำดับที่ 50 คือ 427 คะแนน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั่วโลก คือ 494 คะแนน

 

          สิ่งสำคัญที่คะแนน PISA สะท้อนออกมานอกจากเป็นเครื่องชี้วัดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเทศแล้ว ยังใช้ทำนายได้ว่า อีก 20 ปีข้างหน้าคนไทยจะมีเงินเดือนเท่าไหร่ ซึ่งก็จะสะท้อน GDP (Gross domestic product) ของแต่ละประเทศนั้นๆด้วย ซึ่งจากคะแนนดังกล่าวนี้ อีก 20 ข้างหน้าเงินเดือนโดยเฉลี่ยของคนไทยจะอยู่ที่ 25,333 บาท ขณะที่ เงินดือนโดยเฉลี่ยของสิงคโปร์อยู่ที่ 314,792 บาท และเกาหลีอยู่ที่ 229,624 บาท ปัญหาเรื่องการศึกษาจึงเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งแก้ไข   

       

          แน่นอนว่า ประเทศฟินแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลี และญี่ปุ่น อาจจะเป็นต้นแบบของปฎิรูปการศึกษาในยุคใหม่ ซึ่งในประเทศฟินแลนด์นั้น เริ่มต้นการแก้ปัญหาโดยการพัฒนาครู ให้จบปริญญาโทเฉพาะด้านในวิชาที่สอนเท่านั้น และแต่ละชั้นเรียนจะประกอบไปด้วยครู 3 คน ต่อนักเรียน 21 คน โดยครูคนแรกทำหน้าที่เตรียมการสอนและเนื้อหาการเรียนทั้งหมด ครูคนที่สองทำหน้าที่ประเมินผล และครูคนที่สามทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษานักเรียน ส่วนการจัดเนื้อหาการเรียนนั้นมีหลักการง่ายๆ คือ วิชาที่นักเรียนเรียนอ่อน ให้เริ่มเรียนจากง่ายไปยาก ทำซ้ำจนเกิดเป็นทักษะ ส่วนวิชาที่เก่งแล้วต้องให้เรียนอย่างเข้มข้น และเรียนล่วงหน้า ตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจในการพัฒนาเก่ง เพราะคนกลุ่มนี้จะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนลักษณะนี้ คล้ายกับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่มีหลักสูตรที่เข้มเข้มและเชื่อว่าต้องพัฒนาทุกคนให้เก่งเท่าเทียมกัน    

   

         

          สำหรับในประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นนั้นเริ่มจากการปลูกฝังเหตุผลที่สำคัญในการเรียนและการใช้ชีวิตให้กับเด็ก เริ่มตั้งแต่หนังสือเรียนที่ญี่ปุ่นและเกาหลีจะสอนเสมอว่า เราเป็นประเทศที่มีทรัพยากรจำกัด มีภัยพิบัติทางธรรมชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่มีแต่ภูเขา ประชากรส่วนใหญ่ยากจน       

 

          ขณะที่คนไทยเราจะสอนเสมอว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” มีความอุดมสมบูรณ์จึงทำให้เด็กไทยไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการฝึกทำเรื่องยากๆ หากเมื่อเทียบชั่วโมงการเรียนแล้วเกาหลีและญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่เรียนหนักที่สุดในโลกเพราะต้องใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อกวดวิชาติวหนังสือเพื่อเตรียมสอบตลอดเวลา เพราะเรียนอย่างเข้มข้น เนื้อหามาก และสอบวัดความรู้ ตลอดเวลาเพื่อกระตุ้นให้เด็กต้องเตรียมตัวอยู่เสมอซึ่งการเรียนลักษะนี้คล้ายกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในประเทศไทย

       

          ประเทศสิงคโปรเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจและใช้แผนการศึกษาแบบเรียนน้อย ได้มาก กล่าวคือ เรียนเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ 4 ด้าน คือ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา “การเรียนการสอนในประเทศสิงค์โปร์นี้จะเน้นความง่าย เรียนจากความเป็นจริง มีเทคนิคช่วยจำ แล้วค่อยเข้าสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม เช่นการเรียนคณิตศาสตร์จะเริ่มจาก ความจริง คือ มีพิซซ่า 1 ถาด และแบ่งให้เพื่อนๆครบได้อย่างไร แล้วค่อยนำเข้าบทเรียนเรื่องการหาร ซึ่งการเรียนในลักษณะนี้คล้ายกับโรงเรียน สาธิตในประเทศไทย ที่เน้นการใช้เทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ๆเข้ามาพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสร้างความเท่าเทียมคือหัวใจของการยกระดับการศึกษาไทย


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : ASTV ผู้จัดการออนไลน์

    ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 1/9/2557 10:30:13 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net