Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ด่วน! รับตรงเรียนดี... ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 58 จำนวนคนเปิดอ่าน 6,260 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (892)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (810)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

มาแล้ววว... อีกหนึ่งโครงการรับตรงที่ The Act. เก็บมาฝากน้องๆ ทุกคนเลย ใครพร้อมและมีเกรด 2.75 – 3.00 ก็เตรียมตัวสมัครเลย กับโครงการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่าน โครงการคัดเลือกรับตรงประเภทเรียนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2558 

 

 

ด่วน.... รับตรงเรียนดี! ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 58

 


             มาแล้ววว... อีกหนึ่งโครงการรับตรงที่ The Act.เก็บมาฝากน้องๆ ทุกคนเลย ใครพร้อมและมีเกรด 2.75 – 3.00 ก็เตรียมตัวสมัครเลย กับโครงการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่าน โครงการคัดเลือกรับตรงประเภทเรียนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครวันนี้ - 31 ตุลาคม 2557 มาดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้าง


 

>> คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น แต่คณะ

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

·         ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น

·         ปวช. สาขาวิชาที่เน้นด้านวิทย์-คณิต หรือ ด้านช่างอุตสาหกรรม

·         มีคะแนน GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

·         มีคะแนน GPA รายวิชาตามที่คณะกำหนด


- คณะวิทยาศาสตร์

·         ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น

·         มีคะแนน GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75 - 3.00

·         มีคะแนน GPA รายวิชาตามที่คณะกำหนด


- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

·         ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น

·         มีคะแนน GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

·         มีคะแนน GPA รายวิชาตามที่คณะกำหนด


- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

·         ม.6สายการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น

·         มีคะแนน GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75 - 3.00

·         มีคะแนน GPA รายวิชาตามที่คณะกำหนด


- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

·         ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น

·         มีคะแนน GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

·         มีคะแนน GPA รายวิชาตามที่คณะกำหนด


- โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

·         ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น

·         ปวช. สมัครได้บ้าง บางสาขา

·         มีคะแนน GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.70 – 2.75

·         มีคะแนน GPA รายวิชาตามที่คณะกำหนด


- สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

·         ม.6สายการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น

·         ปวช. สมัครได้บ้าง บางสาขา

·         มีคะแนน GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

·         มีคะแนน GPA รายวิชาตามที่คณะกำหนด

หมายเหตุ : Check คุณสมบัติแบบเต็มๆ ของแต่ละคณะ คลิกดูรายละเอียดดที่นี่


 

 

>> กำหนดการคัดเลือก

·         น้องกรอกใบสมัคร Online สมัครคลิกที่นี่  : วันนี้ - 31 ตุลาคม 2557

·         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก: วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

·         ผู้ที่มีสิทธิ์สอบตามประกาศต้อง Download ใบชำระเงินค่าสมัครแล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 3 ธนาคารนี้เท่านั้น) (300 บาท)  : วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2557 (หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)

·         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่ชำระค่าสมัครแล้ว พร้อมกับเวลาและสถานที่สอบ  : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

·         สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์  : ดูปฏิทินการคัดเลือกของแต่ละคณะ คลิกดูรายละเอียดที่นี่


 

>> เอกสารการสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)

2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 4ภาคการศึกษา

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)


หมายเหตุ : เอกสารการสมัครทุกอย่างไม่ต้องอัพโหลดเข้าไปในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)


หมายเหตุ : ยกเว้นผู้ที่สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หากมีชื่อได้เข้าสอบ ต้องส่งเอกสารการสมัครไปที่คณะฯ ภายในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2557


 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 27/9/2557 9:49:21 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net