Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รวมรับตรง 58 ที่ไม่ต้อง สอบข้อเขียน จำนวนคนเปิดอ่าน 4,352 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (880)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (797)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (513)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

รับตรงที่ไม่ต้องสอบข้อเขียนหรือใช้คะแนนสอบ ใช้เพียงเกรดเฉลี่ย หรือความสามารถพิเศษ หรือสอบสัมภาษร์เท่านั้น ไปดูกันเลยครับ ว่ามีคณะสาขา- มหาลัย ไหนบ้าง

 

 

 

 รวมรับตรง 58 ที่ไม่ต้อง สอบข้อเขียน

            สวัสดีครับน้องๆวันนี้มีข่าวดีมาฝากน้องๆครับ  หลังจากที่ทางมหาลัยเริ่มเปิดรับตรงออกมาบ้างแล้ว ทั้ง ม.ใหญ่-เล็ก กลาง ซึ่งรับตรงแต่ละที่ส่วนใหญ่จะต้องใช้คะแนนสอบยื่นหรือ ต้องมีการสอบข้อเขียน (อาจจะเป็นข้อสอบกลาง GAT-PAT ,7 วิชาสามัญ หรือแม้กระทั่งข้อสอบที่ทางมหาลัยจัดสอบเอง ) แต่น้องๆรู้ไหมครับว่ายังมี รับตรงที่ไม่ต้องสอบข้อเขียนหรือใช้คะแนนสอบ ใช้เพียงเกรดเฉลี่ย หรือความสามารถพิเศษ หรือสอบสัมภาษณ์เท่านั้น ไปดูกันเลยครับ ว่ามีคณะ-สาขา- มหาลัย ไหนบ้าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สกลนคร)


 >> โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1
          - เรียนอยู่ ม.6 หรือ ปวช. หรือเรียนจบแล้ว
          - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
          - รับทั้งหมด 2,180 ที่นั่ง
          - สมัคร 1 ก.ค. - 28 ธ.ค. 57 (ยกเว้นคณะสาธารณสุขศาสตร์ สมัครถึง 31 ต.ค.)
          - ระเบียบการ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


 >> รับตรงทั่วประเทศ (4 รอบ)
          - เรียนอยู่ ม.6 หรือเรียนจบ ม.6 แล้ว
          - GPAX เริ่มที่ 2.00
          - รับทั้งหมด 1,555 ที่นั่ง
          - สมัคร 25 ก.ค. 57 - 8 มิ.ย. 58 (แบ่งเป็น 4 รอบ)  
          - ระเบียบการ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์

  >>โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ (2 รอบ)
          - เรียนอยู่ ม.6 ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
          - GPAX เริ่มที่ 2.00
          - รับทั้งหมด 1,860 ที่นั่ง
          - สมัคร 25 ก.ค.  - 8 ธ.ค. 57 (แบ่งเป็น 2 รอบ)  
          - ระเบียบการ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์

>> โควตานักกีฬา
          - เรียนอยู่ ม.6 มีความสามารถทางด้านกีฬา
          - GPAX เริ่มที่ 2.00
          - รับทั้งหมด 118 ที่นั่ง
          - สมัคร 8 ส.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
          - ระเบียบการ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์

>> โควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา
          - เรียนอยู่ ม.6 มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา
          - GPAX เริ่มที่ 2.00
          - รับทั้งหมด 112 ที่นั่ง
          - สมัคร 26 ส.ค. 57 - 30 มี.ค. 58
          - ระเบียบการ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์


มหาวิทยาลัยพะเยา


 >> โครงการนักเรียนเรียนดี
          - เรียนอยู่ ม.6 จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน
            และ พะเยา
          - GPAX เริ่มที่ 2.25
          - รับทั้งหมด 4,528 ที่นั่ง
          - สมัคร 6 - 22 ต.ค. 57
          - ระเบียบการ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 >> รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
          - เรียนอยู่ ม.6 ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ
          - GPA วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.75
          - รับทั้งหมด 10 ที่นั่ง
          - สมัคร 22 ก.ค. - 7 พ.ย. 57
          - ระเบียบการ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPA)
          - เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์
          - (หรือ) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
            ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
          - สอบสัมภาษณ์

>> รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
          - เรียนอยู่ ม.6 ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ
          - GPA วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.75
          - รับทั้งหมด 10 ที่นั่ง
          - สมัคร 22 ก.ค. - 30 ม.ค. 58
          - ระเบียบการ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPA)
          - เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์
          - (หรือ) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
             ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
          - สอบสัมภาษณ์


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 >> โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์
          - เรียนอยู่ ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
          - GPAX เริ่มที่ 2.75
          - GPA วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3.00 (บางสาขา)
          - GPA วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.50 (บางสาขา)
          - รับทั้งหมด 144 ที่นั่ง
          - สมัคร 8 ก.ย. - 31 ต.ค. 57
          - ระเบียบการ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX, GPA)
          - สอบสัมภาษณ์


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


 >> โควตาเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
          - เรียนอยู่ ปวช.
          - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
          - รับทั้งหมด 265 ที่นั่ง
          - สมัคร 29 ก.ค. - 30 ก.ย. 57
          - ระเบียบการ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์

  >> โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
          - เรียนอยู่ ม.6  หรือ ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
          - GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
          - รับทั้งหมด 60 ที่นั่ง
          - สมัคร 29 ก.ค. - 30 ก.ย. 57
          - ระเบียบการ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
          - สอบสัมภาษณ์

  >> โควตาเรียนดี / โควตาพื้นที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
          - เรียนอยู่ ม.6  สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
          - โควตาเรียนดี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
          - โควตาพื้นที่ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
          - รับทั้งหมด 240 ที่นั่ง
          - สมัคร 29 ก.ค. - 30 ก.ย. 57
          - ระเบียบการ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX, GPA)
          - สอบสัมภาษณ์

  >> โควตาเรียนดี / โควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจ
          - เรียนอยู่ ม.6  หรือ ปวช.
          - โควตาเรียนดี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
          - โควตาพื้นที่ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
          - รับทั้งหมด 540 ที่นั่ง
          - สมัคร 29 ก.ค. - 30 ก.ย. 57
          - ระเบียบการโควตาเรียนดี คลิก
          - ระเบียบการโควตาพื้นที่ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX, GPA)
          - สอบสัมภาษณ์

  >> โควตาเรียนดี / โควตาพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
          - เรียนอยู่ ม.6  หรือ ปวช.
          - โควตาเรียนดี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
          - รับทั้งหมด 290 ที่นั่ง
          - สมัคร 29 ก.ค. - 30 ก.ย. 57
          - ระเบียบการโควตาเรียนดี คลิก
          - ระเบียบการโควตาพื้นที่ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX, GPA)
          - สอบสัมภาษณ์

  >> โควตาเรียนดี / โควตาพื้นที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
          - เรียนอยู่ ม.6  หรือ ปวช.
          - GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
          - รับทั้งหมด 480 ที่นั่ง
          - สมัคร 29 ก.ค. - 30 ก.ย. 57
          - ระเบียบการโควตาเรียนดี คลิก
          - ระเบียบการโควตาพื้นที่ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX, GPA)
          - สอบสัมภาษณ์


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


 >> รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
          - เรียนอยู่ ม.6 หรือ เรียนจบ ม.6 แล้ว
          - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
          - รับทั้งหมด 420 ที่นั่ง
          - สมัคร 4 ก.ย. - 31 ต.ค. 57
          - ระเบียบการ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 >> โควตาพิเศษ คณะบริการและการท่องเที่ยว (ภูเก็ต)
          - เรียนอยู่ ม.6 หรือเทียบเท่า
          - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
          - รับทั้งหมด 50 ที่นั่ง
          - สมัคร 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 57
          - ระเบียบการ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
             * วัดด้านบุคคลิคภาพ
             * เจตคติต่อสาขาวิชา
             * ความสามารถในการสื่อสาร
             * ความสามารถในการสรุปประเด็น
             * ความรู้ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน (สังคม, วัฒนธรรม, เศรษฐกิจและการเมือง)

 >> โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
          - เรียนอยู่ ม.6
          - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 (บางสาขา)
          - รับทั้งหมด 500 ที่นั่ง (9 สาขา)
          - สมัคร 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 57
          - ระเบียบการ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์        


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


  >> รับตรงประเภทคโควตา (6 โควตา)
          - เรียนอยู่ ม.6
          - GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
          - สมัคร 1 ก.ค. - 26 ก.ย. 57
          - ระเบียบการ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์
             ถึงแม้ว่ารับตรงทั้งหมดนี้จะสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ไม่มีสอบข้อเขียน แต่เราต้องพึงระวังว่า รับตรงประเภทนี้จะมีการสอบสัมภาษณ์ที่โหดกว่ารับตรงปกติสองสเตป เพราะว่าต้องคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและทัศนคติที่ดีเหมาะแก่การเรียนคณะนั้นจริง ๆ

            

ขอบคุณที่มา : เด็กดีดอดคอม


ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 22/10/2557 10:14:51 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net