Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ชัด! การรับตรง มข. เน้นสอบรวม ลดการวิ่งสอบ จำนวนคนเปิดอ่าน 1,694 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

 การรับตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เน้นนโยบายหรือแนวทางในการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการวิ่งสอบหลายที่

 

 

ชัด! การรับตรง มข. เน้นสอบรวม ลดการวิ่งสอบ

 

 

 

          มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีนโยบายหรือแนวทางในการกระจายโอกาสทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรกของการรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย

 

          วิธีรับตรงปกติในระบบโควตานั้น จะเปิดรับเฉพาะนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น ต่อมาได้ขยายเป็น นักเรียนในเขตภาคเหนือ 9 จังหวัด โดยรับผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนในเขตภาคใต้ 14 จังหวัด โดยรับผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักเรียนในเขตภาคกลาง 22 จังหวัด และนักเรียนในภาคตะวันออก 7 จังหวัด ภายในปี 2558 นี้ การรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงปกติในระบบโควตา สามารถเปิดรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดต่างๆ ได้ครอบคลุมเกือบทั่วทั้งประเทศ และมีแนวทางจะขยายต่อไปจนครบทุกจังหวัด เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้นักเรียนทั้งประเทศได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเท่าเทียมกัน

 

          ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เผยว่า “สำหรับการรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 นี้ ยังคงดำเนินการไปตามปกติ

 

          แต่ในปีหน้าหรือปีการศึกษา 2559 จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในส่วนของการสอบรายวิชาต่างๆ เพื่อนำคะแนนไปประกอบการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาขอนแก่นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่ายสมาชิก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. รวมทั้งสามารถนำคะแนนเดียวกันไปประกอบการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอีก 26 มหาวิทยาลัยได้ โดยการสอบดังกล่าว จะเป็นการสอบกลาง เพื่อลดปัญหาการสอบหลายที่ หรือที่เรียกกันว่า “การวิ่งสอบ” ซึ่งจะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการเดินทางไปสอบและค่าสมัครสอบลดลง จากที่ประชุม ทปอ. ได้มีมติกำหนดให้ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยในเครือข่ายสมาชิก จากเดิมที่ดำเนินการสอบเองตามแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงปกติในระบบโควตานั้น ให้เปลี่ยนเป็นการสอบกลางรวมกันโดยใช้ข้อสอบกลางชุดเดียวกัน แต่จัดสนามสอบให้ครอบคลุมเพื่อความสะดวกในการเดินทาง จากนั้นนักเรียนแต่ละคนจะนำคะแนนที่ได้ สามารถไปยื่นสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเครือข่ายสมาชิกตามที่ต้องการ”

 

          ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี กล่าวต่อ “สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดสอบกลางนี้ โดยกระจายสนามสอบไปตามจังหวัดต่างๆ ตามความเหมาะสม และสำหรับการออกข้อสอบกลางจะดำเนินการออกข้อสอบโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีมาตรฐานเดียวกับชุดข้อสอบ วิชาสามัญ ของการสอบเข้าแพทย์ กสพท. แล้วเพิ่มเข้าไปอีก รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ (ศิลป์) และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ส่วนวิชาความถนัดต่างๆ ที่จำเป็นของแต่ละคณะ เช่น ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ความถนัดทางวิชาชีพครู และความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งยังคงจัดสอบเอง เพื่อให้สามารถสมัครได้ตามเกณฑ์การคัดเลือกทุกคณะ/สาขาวิชา 

 

            ทั้งนี้ นักเรียนสามารถเลือกสอบเป็นรายวิชา เฉพาะที่ตัวเองจะใช้เป็นหลักได้ ไม่จำเป็นจะต้องสอบครบทั้ง 9 วิชา เพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองในการเดินทางไปสอบหลายที่ ลดความเครียดของนักเรียน ลดความเหลื่อมล้ำของนักเรียนด้อยโอกาสที่มีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการสอบหลายครั้ง ทั้งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในระบบของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทุกคนควรจะมีสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกัน”


 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 18/11/2557 15:50:22 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net