Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 คำศัพท์ที่เด็กแอดฯต้องรู้ ก่อนลงสนามจริง จำนวนคนเปิดอ่าน 1,809 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

สำหรับน้องๆ ม.5 และ ม.6 ที่กำลังตื่นเต่นกับการเตรียมตัวสอบแอดมิชชั่น วันนี้สถาบัน The Act. นำคำศัพท์ที่น้องๆจำเป็นต้องรู้

ก่อนลงสนามสอบจริง มาเสนอให้กับน้องๆครับ

 

 

          คำศัพท์สำหรับ "เด็กแอดฯ"


 

คำศัพท์สำหรับเด็กแอดนฯ

 

 

            สวัสดีครับน้องๆ วันนี้พี่มิกมีสาระดีๆมาฝากน้องๆ สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวอ่านหนังสืบ เพื่อเตรียมลงสนามสอบในหลายๆสนาม โดยเฉพาะสนามใหญ่อย่าง "แอดมิชชั่น"  วันนี้พี่มิกเลยนำความรู้เรื่องคำศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับแอดมิชชั่น ที่น้องๆต้องเจอและได้พูดคุยกันอยู่ในทุกวันนี้  สำหรับน้องๆ ม.4 ม.5 ลองอ่านและทำความเข้าใขดูนะครับ จะทำให้น้องๆเข้าระบบ ที่เขาเรียกว่า "Admission" มากขึ้น


 

1.แอดมิชชั่น

         คือระบบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นระบบกลางที่รวมเอาหลายคณะ หลายสาขา หลายสถาบันมาไว้ด้วยกัน โดยแต่ละสาขาจะมีสัดส่วนคะแนนในการคัดเลือกแตกต่างกัน แต่คะแนนที่ใช้แน่ๆ คือ GPAX (แบบไม่ถ่วง O-NET), O-NET, GAT PAT โดยในการแอดมิชชั่นกลางนี้น้องๆ สามารถเลือกได้ 4 สาขาคละกันได้    แต่กว่าจะแอดมิชชั่นก็ประมาณเดือนมิถุนายนปีหน้า (พ.ศ.2558) กว่าจะถึงตอนนั้นน้องก็จะเจอกับรับตรงกันก่อน


 

2. GAT PAT

          อีกคำที่สำคัญมากๆ เลยคือ "GAT PAT" เพราะว่า GAT PAT เป็นข้อสอบกลางที่จะใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งจะใช้ทั้งในรอบรับตรงและแอดมิชชั่น น้องๆ สามารถสอบ GAT PAT ได้ 2 รอบ โดย GAT PAT จะนับปีตามที่เข้ามหาวิทยาลัยในปีนั้น เช่นน้องๆ ที่กำลังอยู่ ม.6 ตอนนี้จะเป็นเด็กแอดฯ 58 ก็จะเป็น GAT PAT ปี 58  แบ่งเป็น GAT PAT 1/2558 และ GAT PAT 2/2558  ส่วนใหญ่แล้ว GAT PAT ที่ใช้ในรอบรับตรงจะเป็นรอบแรก ส่วนแอดมิชชั่นกลางจะสามารถใช้ได้ทั้ง 2 รอบ ซึ่งทางระบบที่สมัครแอดมิชชั่นกลางจะเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุดของแต่ละรอบ มาให้น้องๆอยู่แล้ว ข้อสอบ GAT PAT ไม่ได้บังคับว่าจะต้องสมัครทุกคน ใครที่จะใช้ก็ต้องสมัคร ส่วนใครที่ติดโครงการสอบตรง โควตา หรือไม่ได้แอดมิชชั่นก็ไม่จำเป็นต้องสมัครสอบก็ได้ ถ้าสมัครสอบก็ไม่ได้บังคับว่าต้องลงครบทุกวิชา เลือกเฉพาะวิชาที่เราใช้ได้ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ ใช้ GAT, PAT 1, PAT 2 ถ้าคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ต้องมี PAT 5 ด้วยแบบนี้เป็นต้น


แอดมิชชั่น 10 คำศัพท์ที่ต้องรู้


3.O-NET

       มาถึงอีกคำที่พี่เชื่อว่าน้องๆต้องได้ยินที่โรงเรียนบ่อยๆแน่ๆ เพราะ น้องๆ ม.6 ทุกคนต้องสอบครับ เรื่องการสอบทาง         โรงเรียนนน้องๆ จะจัดการให้น้องๆ แค่เตรียมตัวไปสอบตามที่กำหนดเท่านั้น เพราะว่า O-NET เป็นการสอบเพื่อวัดมาตรฐานของ ม.6 แต่ละปีโดยเราสามารถสอบได้ครั้งเดียวเท่านั้น แล้วคะแนนก็จะติดตัวเราไปตลอชีวิต                            

        แต่เดี๋ยวก่อน ใครที่คิดว่าจะไปสอบชิวๆ เพราะทางโรงเรียนสั่งให้สอบนี่พี่ขอเบรคความคิดก่อนเลยครับ                        เพราะว่า O-NET มีความสำคัญมากกว่านั้น เช่น
- ใช้เป็นเกณฑ์ผ่าน 60% สำหรับน้องๆ ที่สอบ กสพท. ถ้าสอบติดแล้วแต่ O-NETไม่ถึง 60% ก็จบ
- ใช้เป็นสัดส่วน 30% ของคะแนนแอดมิชชั่นกลาง ซึ่งคิดเป็นคะแนน 9,000 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30,000 คะแนน
- บางมหาวิทยาลัยใช้ O-NET วิชาภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ในการเทียบเรียนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัยด้วย
- ในรอบแอดมิชชั่นกลาง ม.แม่ฟ้าหลวง กำหนดขั้นต่ำ O-NET วิชาภาษาอังกฤษไว้ทุกสาขาวิชา
- บางคณะ/บางสถาบันในรอบแอดมิชชั่นกลางกำหนดขั้นต่ำ O-NET ด้วยถ้าไม่ถึงเกณฑ์ก็หมดสิทธิ์ยื่นคะแนน
เห็นแบบนี้แล้วอย่าสอบเล่น ๆ กับ O-NET นะครับ แต่พี่บอกเลยว่าในบรรดาข้อสอบกลางเนี่ย O-NET เป็นข้อสอบที่เบาที่สุดแต่ก็ไม่ได้ง่ายจนไม่อ่านหนังสือนะครับ


4.GPAX / GPA

             พี่บอกเลยว่า GPAX กับ GPA เป็นอะไรที่น้องๆ สับสนกันมากครับ พี่มิกขอเคลียร์ตรงนี้ให้ชัดๆ ไปเลยว่าแตกต่างกันอย่างไร GPAX เป็นเกรดเฉลี่ยรวมครับ รวมทุกเทอม รวมทุกวิชา ถ้าเป็นโครงการรับตรง/ สอบตรง/ โควตา จะกำหนดมาว่าจะใช้ GPAX 4 เทอม หรือว่า 5 เทอม หรือว่า 6 เทอม แต่ถ้าเป็น GPA จะเป็นเกรดรายวิชาครับ เช่น GPA วิชาภาษาไทย GPA วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น คิดง่าย ๆ ว่า เอา GPA มารวมกันมันจะเป็น GPAX ครับคำศัพท์สำหรับเด็กแอด 58

 

 

5.เกณฑ์ขั้นต่ำ

              ในส่วนของเกณฑ์ขั้นต่ำนี้ จะมีทั้งในรอบแอดมิชชั่นกลางและรับตรงนะครับ เกณฑ์ขั้นต่ำคือการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมในการคัดเลือก โดยจะกำหนดในเรื่องของ เกรดเฉลี่ย/ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA/ GPAX) , คะแนนต่าง ๆ ทั้ง O-NET GAT PAT 7 วิชาสามัญ เช่น กำหนดว่า GAT ต้องไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน โดยคำที่ใช้ในการกำหนดก็จะมีคำว่า "ไม่ต่ำกว่า" , "ต้องมากกว่า" , "ไม่น้อยกว่า" ซึ่งน้องๆ ต้องดูดีๆ นะครับ อย่างเช่น
               - ต้องมีคะแนน GAT ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน ถ้าเรามี GAT 150 คะแนนพอดีก็สมัครได้ครับ เพราะ 150 คะแนน (ของเรา) ไม่ได้น้อยกว่า 150 คะแนน (ที่เกณฑ์กำหนด)
                - ต้องมีคะแนน GAT มากกว่า 150 คะแนน ถ้าเรามี GAT 150 คะแนนพอดีแบบนี้ไม่สามารถสมัครได้ครับ เพราะ 150 คะแนน(ของเรา) ไม่ได้มากกว่า 150 คะแนน (ที่เกณฑ์กำหนด)


ขอบคุณขอมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) • NIETSศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 12/12/2557 17:15:01 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net