Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร 58 (โครงการเพิ่มพิเศษ) จำนวนคนเปิดอ่าน 4,859 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับนักศึกษาเพิ่มโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)

 

 

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร'58 (โครงการเพิ่มพิเศษ)

 

รับตรงวิศวะ ศิลปากร

 

           ของเสียงวิศวกรหน่อยเร็ว..... มาอีกแล้วกับโครงการรับตรงที่น้องฝันอยากเรียนสายวิศวกรรมศาสตร์ ต้องติดตาม นั้นก็คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับนักศึกษาเพิ่มโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) งานนี้เปิดรับมากถึง 4 สาขาวิชาเลยนะจ๊ะ... ที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มกราคม 2558 สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากรู้ว่ามีสาขาอะไรบ้าง มาติดตามกันเลย...


 

>> สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

·         คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       เป็นผู้นักเรียนชั้น ม. 6 ในปีการศึกษา 2557

2.       ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-35 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน เมื่อเรียงตามค่าระดับเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 (ภาคการศึกษาต้น)

3.       รวม 5 ภาคการศึกษาต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 ของระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายนับถึงภาคการศึกษาต้นของชั้น ม.6

§  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

§  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

§   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

 

·         จำนวนการรับ (รับ 45 คน)

 

·         กำหนดการรับสมัคร

·         ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ เข้าสู่เว็บไซต์การสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่


 

>> สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี

·         คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       เป็นผู้นักเรียนชั้น ม. 6 ในปีการศึกษา 2557

2.       ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-50 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน เมื่อเรียงตามค่าระดับเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 (ภาคการศึกษาต้น)

3.       รวม 5 ภาคการศึกษาต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 ของระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายนับถึงภาคการศึกษาต้นของชั้น ม.6

§  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

§  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

§   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

 

·         จำนวนการรับ (รับ 30 คน)

 

·         กำหนดการรับสมัคร

·         ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ เข้าสู่เว็บไซต์การสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่


 

>> สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

·         คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โดยมี GPAX 6 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75หรือ

2.       ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โดยมี GPAX 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75

สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ให้คำนวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ไดศึกษาในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาในต่างประเทศด้วย

 

·         จำนวนการรับ (รับ 50 คน)

 

·         กำหนดการรับสมัคร

·         ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ เข้าสู่เว็บไซต์การสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่


 

>> สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

·         คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โดยมี GPAX 6 เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00หรือ

2.       ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โดยมี GPAX 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00

สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ให้คำนวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ไดศึกษาในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาในต่างประเทศด้วย

 

·         จำนวนการรับ (รับ 50 คน)

 

·         กำหนดการรับสมัคร

·         ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ เข้าสู่เว็บไซต์การสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่


 

>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 0 – 3421 – 9364 - 6


 

ขอบคุณข้อมูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 13/12/2557 17:01:56 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net