Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ยินดีกับครูอีสานรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 57 จำนวนคนเปิดอ่าน 1,463 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

 ได้มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณสมควรได้รับการยกย่อง ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 18 คน ทั่วประเทศ 

 

 

 ร่วมยินดีกับครูอีสาน รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557

 

 

 

         The Act. ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูและผู้บริหารโรงเรียนทั่วภาคอีสานที่ได้รับรางวัล “คุรุสภา” ประจำปี 2557  ซึ่งรางวัลนี้ผู้ที่ได้รับจะต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พร้อมทั้งมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในประเภทที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี  และไม่เคยได้รับ “รางวัลคุรุสภา” ประเภทเดียวกันมาก่อน

 

           เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมการคุรุสภา ได้มีการอนุมัติรายนานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณสมควรได้รับการยกย่อง ประจำปี พ.ศ. 2557 มีคุณครู และผู้บริหารภาคอีสานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัล จำนวน 5 คน จากทั้งหมด 18 คน ทั่วประเทศ ได้แก่

 

 

 

 

คุณครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง ประจำปี 2557

          1. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนวญการพิเศษ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 

อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

          2. นางเพ็ญวดี  ค้าสุวรรณ  ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนนารีนุกูล 

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

          3. นายสนิท  มณีรัตน์   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

 

ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่

           4. นางธนิตา  กุลสุวรรณ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

          5. นายวีระเดช  ชาตา  ตำแหน่ ผู้อำนวยการ วิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนขามแก่นนคร   อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

 

           และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีครูอีสานเพียง 1 คนเท่านั้น จาก 9 คน ทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลนี้ ได้แก่

          นางระยิ้ม อ่อนสุระทุม  ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนพังโคนพิทยาคม

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


          นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณครู และผู้บริหารโรงเรียนในภาคอีสานปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างดีเยี่ยม สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาให้แก่สังคม จนได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557 เหล่านี้ไปครอง


 

รายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง ประจำปี พ.ศ. 2557   คลิกที่นี่

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2557    คลิกที่นี่


 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์คุรุสภาศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 27/12/2557 14:41:32 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net