Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก ปี 58 จำนวนคนเปิดอ่าน 7,556 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (480)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 (ระบบสอบตรง) เปิดรับ 26 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก ปี 58

 

 

              ประกาศ... สำหรับน้องๆ คนไหนที่ฝันอยากเรียนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องดูทางนี้ เพราะวันนี้ The Act. มีข่าวรับตรงมาเอาใจสำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนพยาบาล สาธารณสุข กับนี่เลย... ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 (ระบบสอบตรง) เปิดรับ 26 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ https://admission.pi.in.th


>> เกณฑ์ในการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา

1.       ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ให้ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ดังนี้

· GPAX ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00

· GPA รายวิชาตลอดหลักสูตร กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00 และ คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.00

2.       ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ให้ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ดังนี้

· GPAX (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.00

· GPA รายวิชา (5 เทอม) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00 และ คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.00

3.       มีผลคะแนนสอบ GAT ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน และ PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน


 

>> องค์ประกอบในการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา

1.       พิจารณาจากผลคะแนนสอบ GAT ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

2.       พิจารณาจากผลคะแนนสอบ PAT2ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 60>> หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้

1.       ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร

·         พยาบาลศาสตรบัณฑิต

·         สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน/ สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน และวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

·         สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

·         การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์บันฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

·         สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

2.       ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร

·         ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

·         ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

·         ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน

·         ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

หมายเหตุ :

1. สำหรับหลักสูตรที่ฝากเรียนกับมหาวิทยาลัย สถาบันพระบรมราชชนก จะดำเนินการรับสมัคร ดังนี้ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 50 คน เรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา

2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บันฑิตที่ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จำนวน 65 คน


 

>> การสมัครเข้าศึกษา

·         ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คลิกที่นี่

·         เข้าสู่เว็บไซต์ที่เปิดรับสมัคร คลิกที่นี่

·         สอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่


 

>> กำหนดการรับสมัคร


 

ขอบคุณข้อมูลจาก

             สถาบันพระบรมราชชนกศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 20/1/2558 9:55:58 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net