Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ยังเหลือ! รับตรงจุฬาฯ 58 (8 โครงการ) จำนวนคนเปิดอ่าน 3,801 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

สวัสดีจ้า... น้องๆ ม.6 เป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้ หลายๆคนคงจะเตรียมตัวสอบ O-NET ที่กำลังจะมาถึงในช่วงสัปดาห์หน้า แต่สัปดาห์นี้ The Act. ก็มีข่าวสารรับตรงมาฝากจ้า รอบนี้เป็นคิวจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้า

 

 

ยังเหลือ! รับตรงจุฬาฯ 58 (8 โครงการ)

             สวัสดีจ้า... น้องๆ ม.6 เป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้ หลายๆคนคงจะเตรียมตัวสอบ O-NET ที่กำลังจะมาถึงในช่วงสัปดาห์หน้า แต่สัปดาห์นี้ The Act.ก็มีข่าวสารรับตรงมาฝากจ้า รอบนี้เป็นคิวจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้า มาติดตามกันเลย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 รวม 8 โครงการ ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการ ซึ่งจะเปิดรับสมัครช่วง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 – 5 มีนาคม 2558>> คุณสมบัติผู้สมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

·         กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

·         ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

·         กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า (ไม่รับ กศน. และ ปวช.)

·         ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00


คณะรัฐศาสตร์

·         กำลังศึกษา ม.6

·         ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50


คณะอักษรศาสตร์

·         กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

·         ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75


คณะนิติศาสตร์

·         กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

·         ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75


คณะนิเทศศาสตร์

·         กำลังศึกษา ม.6

·         ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75


คณะเศรษฐศาสตร์

·         กำลังศึกษา ม.6

·         ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75


คณะวิทยาศาสตร์

·         กำลังศึกษา ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์

·         ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

·         ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

·         กำลังศึกษา ม.6

·         ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00


คณะครุศาสตร์

·         กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

·         ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00


คณะสหเวชศาสตร์

·         กำลังศึกษา ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์

·         ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75


 

>> รายละเอียดการสมัคร

          นักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557  ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา

         สำหรับการสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2558 โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)5 ภาคการศึกษาให้พร้อมก่อนกำหนดการรับสมัคร และจะต้องนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 

>> องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

·         คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT3


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

·         คะแนน PAT4 + คะแนน 7 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์)


คณะรัฐศาสตร์

·         คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7


คณะอักษรศาสตร์

·         คะแนน PAT1 หรือ PAT7 + คะแนน 7 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)


คณะนิติศาสตร์

·         คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7 + คะแนน 7 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)


คณะนิเทศศาสตร์

·         คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7


คณะเศรษฐศาสตร์

·         คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน 7 วิชาสามัญ (วิชาสังคมศึกษา)


คณะวิทยาศาสตร์

·         คะแนน GAT + คะแนน CU-Science (วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา) หรือ คะแนน 7 วิชาสามัญ (วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา)


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

·         หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คะแนน GAT + คะแนน PAT1

·         หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT2


คณะครุศาสตร์

·         คะแนน GAT/PAT + คะแนน 7 วิชาสามัญ (ใช้บางวิชา ขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกสมัคร)


คณะสหเวชศาสตร์

·         คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT2


           ผู้ที่สมัครรับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 แล้ว สามารถสมัครรับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ได้ ถ้าไม่ได้รับการคัดเลือก หรือ ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558


           สำหรับผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ในโครงการ/คณะ/สาขาวิชา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 แล้วไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 นี้ ได้อีก


 

>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-2180209-10 โทรสาร : 02-2180208


ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมของทั้ง 8 โครงการได้ คลิกที่นี่


ขอบคุณข้อมูลจาก

-           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์ Eduzones

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 2/2/2558 10:07:20 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net