Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เกณฑ์สอบตรงคณะหมอปี 53 จำนวนคนเปิดอ่าน 7,136 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์
ใครจะสอบแพทย์ กับทันตะ ปี 53 ระบบ Ad กลาง เกณฑ์ปีหน้าคิดโอเน็ต 60 เปอร์เซ็นต์ สอบวิชาสามัญ 70 เปอร์เซ็นต์......

 เผยเกณฑ์สอบตรงคณะหมอปีหน้าคิดโอเน็ต 60 เปอร์เซ็นต์ สอบวิชาสามัญ 70 เปอร์เซ็นต์

     กสพท.เผยเกณฑ์คัดเลือกสอบรับตรงเข้าคณะหมอ-หมอฟัน ปีการศึกษา 2553 ระบุ คิดคะแนน O-NET ปี 53 60 เปอร์เซ็นต์ วิชาสามัญ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยแต่ละกลุ่มสาระวิชาต้องได้เท่ากับหรือมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ และวิชาเฉพาะ 30 เปอร์เซ็นต์ กำหนดรับสมัคร 1-31 ส.ค.นี้ สอบวิชาเฉพาะ 31 ต.ค.นี้ สอบวิชาสามัญ 23-24 ม.ค.53 พร้อมประกาศผลสอบผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-ตรวจร่างกาย มี.ค.53 ก่อนประกาศผลเดือน เม.ย.53 นี้

วันนี้ (15 ก.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ กลุ่มสถาบันการแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) แถลงข่าวการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2553 โดยวิธีการรับตรง โดย นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่ม กสพท.กล่าวว่า กสพท.ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน ในการดำเนินการรับสมัครบุคคล ผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2553 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admission)

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าวมีดังนี้ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ กสพท.กำหนด และเข้าสอบวิชาเฉพาะและวิชาสามัญกับ กสพท.ตามหลักเกณฑ์และเวลาที่กำหนด ผู้สมัครต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2552 ต้องเข้าสอบ O-NET ในปี 2553 ตามข้อกำหนดของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเบื้องต้นนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสพท.กำหนดแต่เดิม แต่ที่มีเพิ่มให้มีความชัดเจนขึ้น คือ
    - ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ในมหาวิทยาลัยและสถาบันของรัฐ(ยกเว้นลาออกก่อนวันที่ 1 ส.ค.2552)
    - ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ที่เข้าร่วมระบบการคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาวันที่ 1 ส.ค.2552
    -ม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ในปีการศึกษา 2553 ตามโครงการพิเศษต่างๆ
    -
ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เฉพาะ 5 สถาบันที่เข้าร่วมคัดเลือกกับ กสพท.ในปี 2553
 ทั้งนี้ กสพท.ได้กำหนดให้ทุกคณะ/สถาบัน ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์แล้วมาตัดสิทธิ์ภายในวันที่ 15 ก.พ.2553

     ในส่วนของเกณฑ์ข้อสอบและการคิดคะแนนนั้น นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2552 จะต้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 คะแนนรวมต้องเท่ากับหรือมากกว่า 60% และวิชาสามัญ ที่ กสพท.จัดสอบ 70% ซึ่งแต่ละกลุ่มสาระวิชาต้องได้เท่ากับหรือมากกว่า 30% และวิชาเฉพาะ 30%

    นพ.อาวุธ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกำหนดการรับสมัครและการสอบนั้น ในวันที่ 1-31 ส.ค. 2552 จะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต พร้อมชำระเงินภายในวันที่ 1 ส.ค.-4 ก.ย.2552 (เป็นค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ 700 บาท ค่าสมัครวิชาสามัญ 500 บาท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการโอน 15 บาท รวมทั้งสิ้น 1,215 บาท) โดยจะมีการสอบวิชาเฉพาะ ในวันเสาร์ที่ 31 ต.ค. 2552 พร้อมประกาศคะแนนประมาณเดือนธันวาคม 2552 พร้อมทั้งสอบวิชาสามัญ ที่จัดสอบโดย กสพท.ในวันที่ 23-24 ม.ค.2553 และประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ในเดือน มี.ค.2553 ทั้งนี้จะประกาศผลขั้นสุดท้ายภายในเดือน เม.ย.2553 โดยขึ้นอยู่กับประกาศของ สทศ.และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

“นักเรียนควรตรวจดูรายละเอียดการรับสมัคร การสอบ และการชำระเงินให้ครบถ้วน เพราะอย่างในสถาบันการแพทย์บางแห่งมีหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่อาจแตกต่างออกไป อย่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันการทหาร อาจจะมีการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะ หรือแม้กระทั่งของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่อาจมีรายละเอียดการรับสมัครที่ปลีกย่อยออกไปด้วย ซึ่งนักเรียนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน และที่ www9.si.mahidol.ac.th” เลขาธิการ กสพท.กล่าว

ขอบคุณ : ASTVผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 16/7/2552 6:19:36 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net